A Szent Anna oltár restaurálása és megáldása Bagotán

A Szent Anna oltár restaurálása és megáldása Bagotán

Bagotán 2024. május 24-én tartották a római katolikus Szent Anna templom restaurált barokk főoltárának megáldási ünnepségét.

A szentmisét és a megáldást Kiss Róbert kanonok, nagyszombati általános helynök celebrálta.

Az Ógyalla területén élő hívek, s különösen a bagotaiak  is rendszeresen adakoztak, előteremtve a költségek mintegy 50 százalékát, valamint néhány ógyallai cég támogatása is hozzájárult a munkák befejezéséhez. 

A főoltárral együtt megújult a templom szentélye és  a sekrestye kapuja is, de az Ordódy-kripta állapotát is felmérték, sor került az orgonakarzat kifestésére is, ahol majd egy kicsi sípos orgona kap  helyet a jövőben.

Hírdetés

A Szent Anna főoltár jellegzetes barokk architektúrával rendelkezik.  Az oltárkép szent Joachimot és szent Annát és leányukat,  Szűz Máriát ábrázolja.  Az oltárkép közelében, az igaznak nevezett Szent József Barzabász  valamint az ifj. Jakab apostol szobrai állnak, ők szent Anna rokonságának a képviselői az oltáron.

Az oltár két szélén Szent Péter és Pál apostolokat láthatók. Az oltár magaslatain  két segítőszent, alexandriai szent Katalin és szent Borbála foglalnak helyet. A oltár gazdag kisebb-nagyobb angyalszobrokban. Az oltárkép felett a Szentháromság egy Isten szimbóluma, amelyet egy üvegen át megvilágít a szentélyapszis felső ablakán beáramló fény.

A restaurálás visszaadta ennek az ősi, Ordódy nemes család által 1735-ben épített templom szentélyének a méltóságát, szépségét.

A bagotaiak hálát adtak a Gondviselő Istennek, hogy a ma élő nemzedéküknek megadta a lehetőséget, hogy az Úr házáért buzgólkodhatnak.

Töltse be a felújult szentélyt a hívő nép lelkes  éneke, kitartó imája, találjanak benne otthont a bagotai hívő családok nemzedékei, a legkisebbbektől a legnagyobbakig.


Forrás:ma7.sk
Tovább a cikkre »