Miért szervez online lelkigyakorlatot a Manréza?

Miért szervez online lelkigyakorlatot a Manréza?

A Manréza Lelkigyakorlatos Ház a jelenléti lelkigyakorlatok tartására jött létre: a főváros közelségében, mégis helyet és lehetőséget kínálva a kiszakadásra a mindennapokból, elmélkedésre a természet csendjébe elvonulva. Az idei nagyböjtben – immár negyedik alkalommal – mégis online lelkigyakorlatot szerveztek Dobogókőn.

Laczkó Zsuzsa SJC, a Manréza lelkiségi munkatársa a kezdetektől szervezi és tölti meg tartalommal a hamvazószerdától húsvétvasárnapig terjedő időszakra szóló imaanyagot. Idén is több hónapos előkészítő munka eredménye volt, hogy a jelentkezők reggelente e-mailben megkapták a napi szentírási részhez kapcsolódó elmélkedést, zenét, képet – idén Pásztor Péter, a jezsuita kommunikációs iroda munkatársának természetfotóiból, életképeiből válogatva –, valamint egy gyakorlatot. A sokféle impulzus közül mindenki megtalálhatta a számára legmegfelelőbb módot – vagy akár mindet is felhasználhatta – az elmélyülésre.

„A gyakorlatok azt a célt szolgálják, hogy mindazt, amit a szentírási idézet kapcsán átelmélkedtünk, a mindennapi életünkbe is átültessük, és ne ragadjunk meg az elmélet szintjén. Próbáltam őket úgy megfogalmazni, hogy személyre szabhatók legyenek. Például van, aki a tevékeny szeretetben, más az imádságban erősebb. Az egyik gyakorlat arra hívott, hogy a nap folyamán törekedjünk időt szánni arra, amiben gyengébbek vagyunk” – fejti ki Laczkó Zsuzsa a gyakorlatok lényegét.

A covid idején, amikor személyes találkozásokra nem volt mód, skót jezsuiták találták ki az online lelkigyakorlatoknak ezt a formáját, melyet Magyarországon – először 2021-ben, és azóta is minden évben – egyedül a Manréza kínál fel a lelkigyakorlatozni vágyóknak. Vándor Györgyi programszervező úgy látja, az a legnagyobb előnye az online részvételnek, hogy „rugalmasságot ad. Eltérő, hogy kinek mennyi ideje jut naponta arra, hogy foglalkozzon a lelkével, mégis segítséget kap ráhangolódni húsvét ünnepére”.

Lelkigyakorlatozók visszajelzései:

„Jó volt minden reggelt ezzel az imádságos feltöltődéssel kezdeni. Köszönöm annak is a jó szándékát, aki összeállította!”

„Nagyon betaláltak az üzenetek a mindennapjaimba, szembesültem azzal, hogy ami körülöttem zajlik – merthogy nagyon zajlik –, azt jó tudomásul venni kicsit más szemmel, más lelkülettel, az Úr Jézus kíséretével és példabeszédeivel, példacselekedeteivel elemezgetni. Hálásan köszönöm!”

„Sok minden más értelmet nyert az eddigi életem értelmezésében, ugyanakkor segít bizonyos jelenlegi élethelyzeteket is könnyebben átvészelni.”

„Másodszor vettem részt nagyböjti online lelkigyakorlaton, mindkettő megerősítő és lélekemelő, ugyanakkor megközelítésében nagyon különböző volt. Nagy szeretettel és rutinból vártam a lelkigyakorlatot, mondván, már részt vettem egyen, ezért tudom, milyen lesz. Hát nem. Meglepően más volt. (…) Ez a mostani nem úgy szép, ahogy az előző, hanem másképp szép, de ugyanúgy gazdagító. Hála legyen érte Istennek!”

Hírdetés

„Nemcsak túléltem, de nagyon sokat tanultam és gondolkodtam a leírt témák kapcsán. Igazi emberi érzések és viselkedések elemzője volt minden téma.”

*

Idén hétszáz településről közel négyezren jelentkeztek – számosan külföldről csatlakoztak, különböző módokon: egyénileg; a Manréza által szervezett és vezetett állandó kiscsoportokban moderátorok segítségével – akiket két pécsi lelkivezető készített fel a csoportok vezetésére – a résztvevők által szervezett kiscsoportban. De ha valaki nem regisztrált, attól még a Manréza honlapjára ellátogatva is be tudott kapcsolódni a napi imádságba. A moderátorokkal a lelkivezetők a lelkigyakorlat ideje alatt két alkalommal is megbeszélték a csoportokban felmerülő problémákat, nehézségeket, valamint a záróalkalmon megosztották a tapasztalataikat.

A feliratkozók számának alakulása: 2021-ben 2677 fő, 2022-ben 3454 fő, 2023-ban 2613 fő, 2024-ben már 3918 fő.

A számos köszönőlevél és visszajelzés alapján látható, hogy a korosztályi megoszlás igen széles: a középiskolástól az egészen idős korúakig – akik már fizikai korlátozottságuk miatt nem tudnak eljutni ilyen alkalmakra – éltek a lehetőséggel. Az első két évben a skót mintát követve Jézus megismerése, majd a jubileumi évben Szent Ignác élete volt az alaptéma, az utóbbi két esztendőben viszont a napi evangéliumi részek szolgáltak az elmélkedések alapjául. A fiatalabb résztvevőknek inkább a képi és zenei anyag, másoknak a szöveges elmélkedés segített: ki-ki a saját élethelyzetére vetítve továbbgondolhatta az aznapi szakaszt.

A nagyböjt a megújulás ideje, ezért lett az idei mottó: „Megújult tekintettel”. Kit vagy mit láthatunk új megközelítésben? Istent és a vele megélt kapcsolatunkat? Önmagunkat, embertársainkat, környezetünket, életünket? Erről Tóth Árpád jezsuita szerzetest kérdeztük, aki 2022 augusztusa óta vezeti az intézményt. Elmondta: „A lelkigyakorlat abban próbál segíteni, hogy felfedezzem, szeretve vagyok, hibáim, hiányosságaim ellenére, megtapasztalva, amit Szent Pál így fejez ki: »Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok« (1Kor 15,10). Ezt a tapasztalatot viszont szeretném utána megosztani, legyen az a munkahely, család, plébániai közösség. Ennek felfedezésében és elmélyítésében segítenek a különböző imamódok, amelyek egyik változata az online lehetőség. A lelkigyakorlat igazából eszköz, a cél pedig az, hogy Istenhez és általa egymáshoz is közelebb kerüljünk.”

Tóth Árpád SJ nagyon fontosnak tartja a kiscsoportok létrejöttét, mert így „alulról szerveződve”, közösségben, egymásért imádkozhattak az emberek. A heti találkozások, amelyek során – akár idegenekkel is – megosztották gondolataikat, tapasztalataikat, elköteleződést jelentenek, és ez nagy értéke az online lelkigyakorlatnak. Idén is alakultak új csoportok, de a korábbiak közül többen együtt maradtak, és így csinálták végig az idei hathetes időszakot.

A Szent Ignác-i lelkigyakorlatok lényege, hogy tudatos keresztényeket neveljenek. Hogy rájöjjünk arra, mi az irány, amerre tekintenünk kell, mi a megtartó erő, ami továbbvisz utunkon. „Belső meggyőződésből kell az Istennel való kapcsolatunkat erősíteni, az imaéletünket mélyíteni, és ezt képviselni kifelé is” – vélekedik Árpád atya. Ha pedig mindezeket sikerül megvalósítanunk, valóban megújult tekintettel nézhetünk életünkre.

Bár az online részvétel most is ingyenes volt, a technikai háttér biztosítása, az előkészületek, a sok befektetett munkaóra költségekkel jár, ezért a szervezők szívesen fogadnak adományokat. Az összeget a következő évi nagyböjti, illetve egyéb, évközi lelkigyakorlatok megvalósítására fordítják.

Szerző: Ujváry-Radics Gabriella

Forrás és fotó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »