Méry Beáta Világok között című tárlata távoli tájak hangulatát hozza a komáromi Limes Galériába

Méry Beáta Világok között című tárlata távoli tájak hangulatát hozza a komáromi Limes Galériába

Nyitókép: Körkép.sk

A komáromi Limes Galériában ismét új kiállítást tekinthetnek meg a képzőművészet kedvelői, jelenleg Méry Beáta műveiből. Az alkotások összessége a Világok között címet viseli, kiegészülve az Átutazóban alcímmel, ami tulajdonképpen kiváló összefoglalója a látható képek együttesének. A jelenlegi tárlat megvalósítása a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete gondozásában jött létre. 

A tárlat helyszínéül szolgáló templomhajó hangulata felerősíti azt a misztériumot, melyet az alkotások sejtetnek, magukba sűrítve egymástól távol eső tájak és korszakok eggyé olvadó, titkokat kereső-kutató kifejezésmódját, amivel meg akarja fogni a művész a valóságosan megfoghatatlant.

Az alkotó, Méry Beáta, aki közülünk való, földink, hiszen gyökei a Nyitra-közeli Nagykérhez kötik, eljut egy távoli világba, a mesés Indonéziába, s ezzel együtt tán évszázadokat is visszavándorol, hogy valahol, saját bensőjében eggyé olvassza az ősi magyar kultúra elemeit, valamint az arra ható távol-keleti kultúra, s hitvilágának egymásra épülő évezredes elemeit.

Méry Beáta alkotásai távolról tekintve, mondhatni térképszerű képeket jelenítenek meg, az  a föld s a vizek színeivel, időnként bevilágítva az ég kékjével. Közelebbre lépve a növényvilágra jellemző kúszó-mászó, egymásba fonódó indákat, gyökereket, magasba törő fakoronákat láthatunk; mintha csak az emberi élet szövevényes útjait jelképezné, vegyítve számos geometriai formával – amíg egészen közelről szemlélve az apró alakzatok rengetege jelenik meg, mondhatni, túlzsúfolt formában – s mintha minden egyes jelképes figura a születés, az élet, a halál, az elmúlás, vagy az átalakulás kérdését boncolgatná. 

Balla Rita, művészeti menedzsertől a kiállítás tárlatanyagáról a következő összegzést tudhattuk meg:

Hírdetés

Méry Beáta képzőművész Világok között c. összegző kiállítása a fizikai és a szellemi utazás témája köré épül transzcendens háttérbe ágyazva a tudatállapotok hullámzását, megváltozását, lelkünk belső utazását, átalakulását és a világ természetéből fakadó emberi elmúlást. A képzőművész számára ehhez a legnagyobb inspirációt a magyar népi kultúra, ezen belül is a csángók és a sámánisztikus elképzelések adták és az indonéziai utazásai. 

A kiállítás célja, hogy Méry Beáta művészetén keresztül a kortárs képzőművészetre jellemző formanyelvvel bemutassa azokat az örökös témákat, mint az elmúlás, a gyász, az átkelés, mindezt egy kultúrákon felüli szakrális kontextusban, lírai módon feldolgozva és megjelenítve. A természeti képekkel való reflektálás a belső, lelki folyamatokra, a víz, partok, csónakok, hegyek, csillagok motívumain keresztül a befele tekintést, befele keresést segíti a szakmai és a laikus közönség számára is.

Méry Beáta a 2010-es évek elejétől számos egyéni és csoportos kiállításon mutatta be műveit, valamint számos elismerésben és ösztöndíjban részesült; ilyen formában jutott ki BSBI ösztöndíjprogrammal Indonéziába is, amely nagyban befolyásolta további művészeti fejlődősét.

A jelen kiállítás május 24-ig tekinthető meg a komáromi Limes Galériában, keddtől péntekig 13.00 – 16.00 óra között, vagy pedig egyéni bejelentkezés alapján.

Elérhetőségek: [email protected],  www.mamsze.sk

A tárlat záróeseményén a fent jelzett dátumon, 16.00 órai kezdettel Harangozó Imre néprajzkutató, tanár tart előadást „Át kell menni nagy vizeken” címmel, Méry Beáta munkái kapcsán. 

Buday Mária

A fotók a szerző felvételei


Forrás:korkep.sk
Tovább a cikkre »