Márton Áron nyomában a „cselekvő iskolában” – Vetélkedőt rendeztek a püspök jubileumára készülve

Márton Áron nyomában a „cselekvő iskolában” – Vetélkedőt rendeztek a püspök jubileumára készülve

Korabeli menüt, címert, makettet és Instagram-bejegyzést is készítettek az 5–8. osztályos tanulókból álló csapatok a Cselekvő iskola elnevezésű játékban, amelyben Márton Áron életével, a püspök gondolataival ismerkedtek meg a diákok. A program február 27-én szentmisével és online kiértékelővel zárult.

Márton Áron püspök nagyon szerette volna, hogy a tanulás ne a magolásról, a „visszakérődzésről” – ő maga használta ezt a szót – szóljon, hanem a felfedezés öröméről és a nehéz időkkel való megbirkózás képességének elsajátításáról. Ezt valósította meg ez a program, melyben hetven, egyenként háromfős csapat vett részt.

Kovács Gergely gyulafehérvári érsektől két különleges ajándékot is kaptak a Cselekvő iskola kreatív csapatai. A főpásztor Márton Áron püspök korábbi lakosztályából, az érseki palotából küldött videóüzenetet a résztvevőknek, illetve a csapatokat megajándékozza az Imacsokrok Márton Áron püspöknek a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjteményében című albummal.

Kovács Gergely érsek videóüzenetében felidézte a nagy előd, Márton Áron gondolatát, miszerint „a tehetség egymagában nem elég; hogy a feladatokra alkalmas legyen, párosulnia kell jellemmel, munkakészséggel, a hivatás szeretetével és eleven közösségi tudattal”. Hozzátette, hiszi, hogy a tanulók rendelkeznek mindezen tulajdonságokkal és készségekkel. Köszönetet mondott a segítő tanároknak, akik nemcsak ismereteket közölnek, hanem a gyermekek jellemét is nevelik, hogy úgy nőhessenek fel, hogy követni tudják a kitűzött eszményeket és célokat. Isten áldását kérte azokra, akik a vetélkedőt megálmodták, összeállították, lebonyolították és kiértékelték.

Lázár Csilla, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum alapítója és vezetője, a rendezvény főszervezője az online közvetített kiértékelőn emlékeztetett, hogy a vetélkedőt a Márton Áron-nagykilenced keretében tartották meg. A kilenc hónapos programsorozat, amelyet Márton Áron szülőfaluja, Csíkszentdomokos szervez, 2020 decemberében indult. Minden hónap utolsó szombatján szentmisével, közös imádsággal és valamilyen más programmal is készülnek Márton Áron születésének 125. évfordulójára. Idén augusztusban zárul majd a nagykilenced. Minden hónapnak van egy kiemelt célcsoportja, februárban a gyerekek, tanulók, pedagógusok voltak a rendezvénysorozat középpontjában.

Kerekes László segédpüspök is bekapcsolódott az online kiértékelőbe, és előzőleg az ünnepi szentmisét is ő celebrálta. Köszöntőjében felidézte Márton Áron püspök szavait, aki azt írta, hogy úgy kell oktatni és nevelni a diákokat, hogy az ne csak a papíron, ne csak az értelemben maradjon meg, hanem tettek származzanak belőle. A Cselekvő iskola ehhez hasonlított, összegezte Kerekes László segédpüspök, aki szerint érdekes és életszerű volt a verseny.

A vetélkedő valóban megmozgatta a tanulókat és tanáraikat, miközben a diákok játszva gyarapították ismereteiket. A csapatok négy kreatív feladatot kaptak, egyet pedig a vezető tanáraik. Minden kreatív feladathoz egy rejtvényen át vezetett az út, a rejtvényre nem járt pont, de a kreatív feladatokat csak ezek megoldása után kaphatták meg a diákok. A csapatok „digitális parafatáblát” készítettek Padlet alkalmazás segítségével, ezen helyezték el a feladatok megoldását.

Hírdetés

Az első feladatban nagyszülőktől, régi újságokból tájékozódva a diákok projektet (esszét, filmet, képregényt…) készítettek a csapattagok családjainak korabeli étkezési szokásairól, és ők maguk is elkészítettek legalább egy ételt. A feladatot az inspirálta, hogy Márton Áron püspökké szentelése alkalmából a Marianum Katolikus Leánynevelő Intézet épületében (ma a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának épülete) díszebédet adtak. Ennek az ebédnek az étlapja fennmaradt, megtekinthető a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeumban is.

A második feladatban a diákok megismerkedhettek Márton Áron Keöpeczi Sebestyén József heraldikus, címerfestő által készített püspöki címerével, a címer szimbólumainak jelentésével, és ők is el kellett készítsék – kézi vagy digitális eszközökkel – a csapat címerét.

A harmadik feladat apropójaként az szolgált, hogy Márton Áron püspökké szentelése napján kedves ajándékot kapott szülőfalujától: a csíkszentdomokosi szülői porta makettjét. A tanulók azt a feladatot kapták, hogy készítsenek egy makettet Márton Áron életének egyik helyszínéről.

Negyedik feladatként minden csapat három-három Instagram-posztot (vagy könyvjelzőt) készített Márton Áron gondolataiból, képpel illusztrálva. A csoportvezető pedagógusok azt a feladatot kapták, hogy röviden reflektáljanak a játékra, az élményekre, az együttműködésre, hogy milyen kompetenciákat sikerült elsajátítani közben.

Sok kiváló munka született a játék során, ezért a tervezett hét csapat helyett tizenkettő kapott meghívást abba a csíkszentdomokosi táborba, amelyet augusztus 24. és 28. között tartanak. További három csíkszentdomokosi csapat is csatlakozik majd a táborhoz.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »