Lelkigyakorlatot szervez Máriapócson a bazilita harmadrend

Lelkigyakorlatot szervez Máriapócson a bazilita harmadrend

A bazilita harmadrend szeretettel hívja az érdeklődőket országos háromnapos lelkigyakorlatára, melyet Pindzsu István atya tart február 2–4. között a máriapócsi nemzeti kegyhelyen.

A lelkigyakorlat imáit, eredményeit hálával felajánlják a magyar bazilita rend megmaradásáért, felvirágzásáért, a bazilita harmadrend hasznos pasztorációs munkájáért, a magyar ifjúság erkölcsi-vallási fejlődéséért, a békéért és engesztelésül Európa bűneiért.

A lelkigyakorlat ingyenes. A szállást és étkezést – mely azonban önköltséges – érdemes mihamarabb egyénileg vagy csoportosan lefoglalni, illetve megrendelni, hogy időben rendezhessék a máriapócsi zarándokházak.

A február 2–4-én tartandó lelkigyakorlatot a bazilita harmadrend szervezi – szerény hitbeli törekvésüket Boldog Gojdics Péter Pál bazilita vértanú püspök kegyelmébe ajánlva, Nagy Szent Bazil atya közbenjárását kérve, a Világ Győzedelmes Királynőjétől, Szűz Máriától a béke kieszközlésére. Minden érdeklődőt bizakodva várnak.

A lelkigyakorlat tervezett programja:

február 2., péntek
17 óra – Szent Liturgia, vecsernye

február 3., szombat
9 óra – elmélkedés, majd ebéd
15 óra – fórum a bazilita harmadrend jelenéről és jövőjéről
17 óra – Szent Liturgia, vecsernye

Hírdetés

február 4., vasárnap
9 óra – Szent Liturgia harmadrendi igéretmegújítással
11 óra – ebéd

*

A Nagy Szent Bazilról elnevezett bazilita szerzetesrend első rendje a férfiak szerzetesrendje; a másodrend a nők szerzetesrendje, vagyis az apácák csoportja – más néven bazilisszák. A bazilita harmadrend a világi testvérek közössége. Nagy Szent Bazil arra hívta szerzeteseit, hogy dicsőítsék Istent imával, különösen zsolozsmázással, illetve böjttel; és munkálkodjanak a saját és embertársaik üdvösségén. A harmadrendiek szintén e feladatok szerint törekszenek a keresztény tökéletességre, az életszentségre az erények gyakorlása által; mindezt a rend karizmái felé a világban élve, családosként is megélhetik. A harmadrendi életmód – vagyis a komolyabb elköteleződés az ígéret által – a keresztény, katolikus életmódhoz, a hitben való fejlődéshez nyújt segítséget, így ez a világi közösség a sajátos bazilita lelki értékeket közvetítheti környezete felé.

A bazilita rend világi ágának létrehozását az Egyesült Államokból hazatért Rakaczky Bazil szerzetes indítványozta 1993-ban; az első csoport Hajdúdorogon jött létre. A máriapócsi harmadrendi közösség megszervezését Szocska Ábel akkori tartományfőnök; munkáját Keresztes Bazília bazilissza nővér és Király János görögkatolikus áldozópap, illetve Rakaczky Bazil, Skinta József, Kormos Illés és Szántai Miklós bazilita szerzetesek segítették.

A bazilita harmadrendi összejövetelek imaélményt nyújtanak az imaórák, a rózsafüzér, a paraklisz, az akatiszthosz közös imádkozása által; külön kiemelt imaszándékuk a könyörgés a papi és szerzetesi hivatásokért. A harmadrendi csoport tagjai rendszeresen és gyakran gyónnak, áldoznak, olvassák a Bibliát és a lelkiségi irodalmat, gyakorolják a segítő felebaráti szeretetet. Hivatásukat az életállapotuknak megfelelően, a világban élve teljesítik, elvégeznek minden feladatot, melyet az Egyház rájuk bíz. E közösség a bazilita hagyományokból táplálkozik, amihez hozzátartozik a lelki programok szervezése is, például előadások a havi összejöveteleken, dogmatikai, erkölcsteológiai témákban, lelkigyakorlatok, zarándoklatok szervezése.

Forrás és fotó: Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »