Ferenc pápa: A mind virtuálisabb világban konkrét tettekkel segítsünk másoknak

Ferenc pápa: A mind virtuálisabb világban konkrét tettekkel segítsünk másoknak

Február 11-én, vasárnap délben a Szentatya mintegy húszezer hívővel imádkozta el a déli Úrangyala imádságot. Beszédében azt kérte, hogy legyünk elérhetők mások számára, hallgassuk meg őket, szánjunk időt és energiát arra, hogy konkrét segítséget nyújtsunk másoknak, merjünk találkozni velük, merjünk közel lenni hozzájuk, kevés szóval és sok tettel.

Az alábbiakban Ferenc pápa teljes déli beszédének fordítását közreadjuk.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A mai evangélium egy leprás meggyógyítását mutatja be (vö. Mk 1,40–45). Az őt kérlelő betegnek Jézus ezt válaszolja: „Akarom, tisztulj meg!” (Mk 1,41). Kimond egy végtelenül egyszerű mondatot, melyet azonnal át is ültet a gyakorlatba, hiszen a betegnek „rögtön elmúlt a leprája, és meggyógyult” (Mk 1,42). Jézus ilyen stílusban fordul a szenvedőkhöz: kevés szóval és konkrét tettekkel.

Az evangéliumban sokszor látjuk, hogy így viselkedik a szenvedőkkel: a süketnémákkal (vö. Mk 7,31–37), a bénákkal (vö. Mk 2,1–12) és sok más rászorulóval (vö. Mk 5). Mindig ezt teszi: keveset beszél, és szavait azonnal tettek követik: lehajol, megfogja a szenvedő kezét, meggyógyítja a beteget. Nem húzza az időt szónoklatokkal vagy vallatásokkal, még kevésbé szenteskedő és érzelgő szólamokkal. Inkább finom tapintatot tanúsít, figyelmesen hallgat és gondoskodóan cselekszik, lehetőleg feltűnés nélkül.

Ez a szeretet csodálatos megélése, és milyen jó, ha magunk elé képzeljük és eltanuljuk!

Gondoljunk arra is, amikor olyan emberekkel találkozunk, akik így viselkednek: mértékletesek a beszédben, de nagylelkűek a cselekvésben; nem hivalkodnak, de készek hasznosak lenni; hatékonyan segítenek, mert hajlandók meghallgatni. Olyan barátaink ők, akiknek azt mondhatjuk: „Meghallgatnál?” „Segítenél?”, bízva abban, hogy választ kapunk, szinte Jézus szavaival: „Igen, akarom, érted vagyok itt, azért, hogy segítsek neked!” Ez a konkrétság még fontosabb a mai világban, amelyben a kapcsolatok szétfoszló virtualitása látszik teret nyerni.

Ehelyett hallgassuk meg, hogyan provokál bennünket Isten igéje: „Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája és nincs meg a mindennapi tápláléka, és egyiketek így szólna hozzá: »Menj békében, melegedj, és lakjál jól!«, de nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna?” (Jak 2,15–16). Ezt Jakab apostol mondja.

nem szűkíthető szép szavakra, képernyőn megjelenő képekre, pillanatnyi szelfikre vagy sebtében küldött üzenetekre. Ezek hasznos eszközök, melyek segíthetnek, de nem elegendőek a szeretethez, nem helyettesíthetik a konkrét jelenlétet.

Hírdetés

Tegyük fel magunknak ma a kérdést: Meg tudom-e hallgatni az embereket, elérhető vagyok-e jogos igényeik számára? Vagy kifogásokat keresek, halogatok, elvont és haszontalan szavak mögé bújok? Konkrétan: mikor látogattam meg utoljára egy egyedül élő vagy beteg embert – mindenki a szívében válaszoljon –, vagy utoljára mikor változtattam terveimen, hogy eleget tegyek egy segítségkérésnek?

Mária, a készségesen gondoskodó asszony, segítsen nekünk, hogy készségesek és konkrétak legyünk a szeretetben!

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után:

Ma szentté avattuk María Antonia de Paz y Figueroát, aki egy argentin szent. Tapsoljuk meg az új szentet!

Ma, a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapján tartjuk a betegek világnapját, mely idén a betegség idején megélt kapcsolatok fontosságára hívja fel a figyelmet. Amikor betegek vagyunk, az első, amire szükségünk van, az a szeretteinknek, az egészségügyi dolgozóknak és – bensőnkben – Istennek a közelsége. Mindnyájunknak az a feladatunk, hogy felebarátjává váljunk a szenvedőknek, hogy meglátogassuk a betegeket, ahogyan Jézus tanítja az evangéliumban. Ezért ma szeretném elmondani, hogy én magam és az egész Egyház is közel van a beteg vagy legyengült emberekhez. Ne feledkezzünk meg Isten stílusáról: közelség, együttérzés és gyengédség!

Testvéreim, ezen a napon nem hallgathatunk arról a tényről, hogy ma tömérdek embertől megtagadják az egészségügyi ellátáshoz és így az élethez való jogot! Gondolok a mélyszegénységben élőkre; de gondolok a háborús területeken élőkre is: ott az alapvető emberi jogok nap mint nap sérülnek! Ez tűrhetetlen! Imádkozzunk a meggyötört Ukrajnáért, Palesztináért és Izraelért, imádkozzunk Mianmarért és az összes, háború által meggyötört népért!

Üdvözöllek mindnyájatokat, rómaiak és különböző országokból érkezett zarándokok! Külön is köszöntöm a spanyolországi Moral de Calatrava és Burgos híveit, a brazíliai és portugál híveket; a mostari ifjúsági kórust és zenekart; a portugáliai Vila Pouca de Aguiar-i iskolát.

Köszöntöm az Enegóból és Rognóból érkezett híveket, a Sant’Anna di Vinadio kegyhely önkénteseit, az eraclèai kórust és a San Calogero-i Santa Paola Frassinetti Egyesületet. Köszöntöm Lodi, Petosino és Torri di Quartesòlo fiataljait; a máltai, lalliói és Almenno San Salvatore-i bérmálkozókat; a milánói „Sant’Ambrogio” Szalézi Intézet tanulóit és a Piovène Rocchette-i gyermekkórust; valamint a „Radio Mater” csoportot, a rádió működésének harmincadik évfordulója alkalmából.

Szép vasárnapot kívánok mindenkinek! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó étvágyat az ebédhez! Viszontlátásra!

Fordította: Tőzsér Endre

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »