Elhalálozás

Elhalálozás

Elhalálozás

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, GAÁL IBOLYA (született CSOMBOR) életének 74., özvegységének 10. évében hosszú szenvedés után 2024. május 23-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése szülőfalujában, Havadtőn május 25-én, szombaton 13 órakor lesz. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Gyászoló családja 1119139

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága édesanya, nagymama, anyós, a sepsiszentgyörgyi KISS IDA életnek 81. évében hosszas betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Temetése 2024. május 24-én 13 órakor lesz a szemerjai ravatalozóháztól a régi református temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4332105

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szerető édesanya, nagymama, anyós, testvér, rokon, jó szomszéd és ismerős, az ürmösi születésű szépmezői CSATLÓS ILONKA életének 81. évében 2024. május 23-án elhunyt. Temetése május 27-én 15 órakor lesz Sepsiszentgyörgyön a közös temető ravatalozóházától.  Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 4332101

Részvét  

A Kálnoky Ludmilla Általános Iskola munkaközössége őszinte részvétét és együttérzését fejezi ki Gaál Zsuzsanna kolléganőnek édesanyja elhunyta alkalmából. Erőt és vigasz­talást kívánunk. 1119140

Megrendülten értesültünk volt osztálytársnőnk, özv. PELCZEL MIKLÓSNÉ VARGA MÁRIA hirtelen haláláról. Emlékeinkben örökké élni fogsz, soha nem feledünk. A sepsiszentgyörgyi 2-es számú líceum 1972-es végzettjei 5072/b

Megemlékezés

Hírdetés

„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott. Számunkra Te sosem leszel halott. Örökké élni fogsz, akár a csillagok!” Fájó szívvel, soha el nem múló szeretettel emlékezünk a feldobolyi TEGZŐ-CSÁSZÁR GÁBORRA halálának 3. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 1119141

Búcsúztam volna, de erőm nem engedte, csak a szívem súgta halkan: Isten veletek! Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk az illyefalvi születésű sepsiszentgyörgyi MOLNÁR ILONÁRA (Icikére), akit ma négy éve kísértünk utolsó földi útjára. A megemlékező gyászmise május 24-én 18 órától lesz a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban. Örökre bennünk él végtelen szeretete.  Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerető családja 1119137

Fájó szívvel emlékezünk a kézdivásárhelyi DACZÓ JÓZSEFRE halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Szerető felesége és két gyereke 2679

Az idő elszáll, múlnak az évek, de szívünkben megmarad fájó emléked. Búcsú nélkül távoztál, mint a falevél, amely vissza többé soha nem tér. Fájó szívvel emlékezünk a kökösi id. DEMETER MIHÁLYRA halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerető családja 4332089

Elmentem tőletek, nem tudtam, búcsúzni, / Nem volt már időm, el kellett indulni. / Szívetekben hagyom emlékem örökre, / Ha látni akartok, nézzetek az égre. Fájó szívvel emlékezünk az uzoni születésű sepsiszentgyörgyi, majd Budapesten élt FAZAKAS ÉVIKÉRE, aki május 10-én két éve váratlanul örökre itt hagyott bennünket.  Áldott emléke szívünkben él. Bánatos szülei és testvérei 4332077

Fájó szívvel emlékezünk a középajtai születésű sepsiszentgyörgyi DERZSI BÉLÁRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4332085

Fájó szívvel emlékezünk a 25 éves korában motorbalesetben elhunyt szentivánlaborfalvi PĂCURAR RÓBERTRE halálának kilencedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Halálába soha bele nem nyugvó édesanyja és családja 4332091

Olyan seb ez, mely nem gyógyul be, olyan bánat, melyet nem ért, csak az, aki átélte már. Fájó szívvel emlékezünk a szentivánlaborfalvi PĂCURAR RÓBERTRE halálának kilencedik évfordulóján.  Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Bánatos testvére, Izabella és családja 4332092

Szemünkben könnyel már négy éve állunk sírod mellett, / Eszünkbe jutnak az együtt töltött évek. / Fülünkben felcsendül hangod, / Szinte látjuk minden mozdulatod. Az élet múlik, de akit szeretünk, azt nem feledjük soha. Fájó szívvel emlékezünk id. FAZAKAS ÁRPÁDRA halálának negyedik évfor­dulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4332093

Fájó szívvel emlékezünk DEMETER IMRE ISTVÁNRA, akit életének 40. évében május 25-én 22 éve ragadott el a kegyetlen halál szerettei köréből és édesapjára, DEMETER ISTVÁNRA halálának 31. évfordulóján. Emléküket örökre őrzi a bánatos család 4332102


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »