Elhalálozás

Elhalálozás

Részvét

Hírdetés

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, keresztmama, rokon és jó szomszéd, a hidvégi születésű BÖLÖNI MAGDOLNA (szül. BÉRES) életének 85. évében 2022. december 2-án elhunyt. Temetése december 6-án, kedden 13 órakor lesz a hidvégi családi háztól. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 4871/b Megrendült lélekkel tudatjuk, hogy a drága férj, édesapa, nagytata, testvér, rokon, barát, a sepsiszentgyörgyi BĂRCĂCEANU VASILE életének 70. évében 2022. december 4-én elhunyt. Temetése december 7-én 13 órakor lesz a vártemplomi temető ravatalozóházától. A gyászoló család 4327608 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a nagybaconi születésű sepsiszentgyörgyi id. GÁL MIKLÓS szerető szíve életének 86. évében rövid szenvedés után 2022. december 5-én megszűnt dobogni. Temetése december 7-én, szerdán 14 órakor lesz a közös temető ravatalozóházától. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4327613 Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, gyermek, testvér, nagyapa, após és sógor, a gidófalvi születésű MIHÁLY GYULA életének 61. évében rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének. Utolsó útjára 2022. december 6-án 14 órakor kísérjük a gidófalvi református ravatalozóháztól a gidófalvi temetőben. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 1117713 Részvét Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki volt kolléganőnknek, Gellérd Andreának, és osztozunk édesanyja elvesztésekor érzett fájdalmában. A mikóújfalusi Fejér Ákos Általános Iskola munkaközössége 4873/b Megemlékezés Hiányát mindennap érezve, emlékét szívünkbe zárva emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagyapára, BIHARI ÁRONRA halálának első évfordulóján. Köszönjük, hogy voltál nekünk, nyugodjál békében. Szerető családja 4327614 Halálának második évfordulóján soha el nem múló szeretettel emlékezünk özv. BARNA KLÁRÁRA. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott. Gyermekei 4870/b Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi id. PÉTER FERENCRE halálának első évfordulóján. Elvesztettem egy évet az életemből, hiába várlak, vissza nem jössz. Búcsú nélkül mentél el, mint a hulló falevél, amely soha vissza nem tér. Hiányodat feldolgozni nem tudom, csak próbálok betegen élni nélküled. Az 54 év, amit együtt eltöltöttünk, a szívemben mindig megmarad. Tudom, hogy nem jössz, de olyan jó várni, hazudok a szívemnek, hogy ne tudjon fájni. Csak akkor fogok megnyugodni, amikor hozzád megyek megpihenni. Pihenésed legyen csendes, emléked áldott. Szerető özvegyed, fiad, unokád és családja 1117715 Szeretetét, jóságát szívünkbe zárva, megtört szívvel emlékezünk az uzoni SZÉPLAKI LENKE tanárnőre halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Szerettei 4327577 Lecsukott szemmel még látom a lelkét, ki mellettem ül és nékem mesél, nem maradt utánad más, csak az emlék. Örökké szeretlek, bárhol legyél. Fájó szívvel emlékezünk drága jó édesanyámra, ÁDÁM PIROSKÁRA, aki egy éve búcsú nélkül hagyott itt. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Bánatos leánya, unokája és veje 4327593


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »