Céljuk a nemzet- és történelemtudatunk erősítése

Céljuk a nemzet- és történelemtudatunk erősítése

Az Érsekújvárban élő Gróf Lajos első és második világháborús történelemkutató-író, valamint Turi Török Tibor keszthelyi szobrászművész-szépmíves, író és múzeumalapító kapta idén a Szlovákiai Civil Becsületrend-díjat. Május 18-án tizedszer tartott díjátadó ünnepséget a Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulás, ezúttal a komáromi vár Lőporos-termében.

A díjjal a nemes emberi alapértékeket felmutató cselekedeteket, s azokat a személyiségeket ismerik el, akik tevékenységükkel a humánumot és a civil bátorság értékeit képviselik, illetve követendő példává válhatnak közösségük számára. Nem számít a politikai hovatartozás, csak az, ki mennyire képviseli a felsorolt értékeket, és önös érdek nélkül tesz a közösség javára. Ahogy azt a társulás jelszava is hirdeti: Virtute et Exemplo – Erénnyel és példával.

Gróf Lajos, a múltkutató és értékóvó

A társulás alapító elnöke, Klemen Terézia köszöntője után Keszegh Béla, Komárom polgármestere arról beszélt, hogy fontosak az olyan alkalmak, amelyeken emberi történeteket, példaképeket mutatnak be, illetve olyan embereket díjaznak, akik tudják, mi az alázat, a munka, a közösség szolgálata, s mindnyájunknak helyes irányt mutatnak.

A 75 éves Gróf Lajost, szülőfaluja, Nagykér díszpolgárát Klein Ottokár operaénekes, Érsekújvár polgármestere támogatásával Kovács Gábor, a 70 éves Turi Török Tibort pedig a Felvidéki Értékőrzők javasolta a Szlovákiai Civil Becsületrend-díjra.

Történész szívvel, lélekkel – így is jellemezhetjük Gróf Lajos polihisztort, hangzott el a méltatásban. Érsekújvárban él, de gyökereivel még mindig szülőfalujához, Nagykérhez kötődik, ahonnan indult, majd tevékenységét 1975-től Érsekújvárban folytatta. Angolul, németül, magyarul és szlovákul beszél és írja műveit. Gépészmérnökként 1993-ban 73 lektor közreműködésével részt vett a német–szlovák műszaki szakszótár szerkesztésében. A Valahol Dél-Szlovákiában című könyvsorozatában az 1867 és 2005 közti hazai eseményeket foglalta össze, részben annak alapján, amit az idősebbektől hallott, majd az általa is megélt történések alapján.

A háborús frontvonalakat és múzeumokat célzó zarándokútjai három útleírás alapját képezték, eddig összesen 23 történelmi jellegű könyvet írt.

Hírdetés

A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület égisze alatt nemzetközi történész oklevelet szerzett, 2022-től a ZMTE Történelmi Tanácsának tagja. Jelenleg az Érsekújvári Városi Hivataltól kapott megbízásának tesz eleget: a vár Fogd-bástyájának felújítását követi figyelemmel, egyébként a vár dicső történetét is megírta már. Mint mondta, az utóbbi években tartja magát az ismert zenész, Mándoki László által megfogalmazott életfilozófiához: „Éld az álmaidat, és ne álmodd az életet!”. Örömmel fogadta a díjat, illetve Klein Ottokár polgármester szavait, hogy „Gróf Lajos munkássága nemcsak Érsekújvár, hanem a magyarság dél-szlovákiai közösségeit is érinti”.

Turi Török Tibor az összmagyarság előtt tiszteleg

A budapesti születésű, gépész üzemmérnöki végzettségű, Keszthelyen élő Turi Török Tibor életművének elsődleges célja hozzájárulni a nemzeti összefogáshoz és a nemzettudat erősítéséhez. Pályája elején, Somogyban a grafikában és a festészetben domborodott ki tehetsége, majd az irodalom világában kamatoztatta tehetségét, novellái antológiákban és folyóiratokban jelentek meg. Múzeumokat alapított Keszthelyen, Hollókőn, Balatonszentgyörgyön, de élete második felében a szobrászat kezdte el foglalkoztatni. Értékrendjének alapgondolata: „Legjobban a zászló tudja, merről fúj a szél”.

Köztéri szobrai Kárpát-medence-szerte megtalálhatók, a magyar történelem kimagasló egyéniségeit, a térség közéleti személyeit formázta meg. A Felvidéken ismert munkája a martosi és a komáromi Duray Miklós-dombormű, valamint a komáromi Hunyadi János-mellszobor is.

– A megbecsülés jó dolog, ambíciót ad az embernek, s azt érezteti, hogy hasznos, amit a közösségért tett vagy tesz. Engem a szüleimnek köszönhetően már gyermekkoromtól foglalkoztat nemzetünk fátuma: Magyarország trianoni feldarabolása, amit óriási társadalmi igazságtalanságnak tartok. Úgy érzem, hogy valami értelmeset kell tennem a külhoni magyarságért. A köztéri szobraimmal igyekszem erősíteni a nemzettudatot és a kitartást a szétforgácsolódott magyarságban. Azt szeretném üzenni, hogy sehol sem szabad apátiába esni, lemondani az identitásunkról, Isten segítségével lesz még kedvezőbb helyzetben az összmagyarság. Mindezt eddig Kárpát-medence-szerte mintegy 150 szobrommal, domborművemmel hirdetem, amelyekből mintegy 60 körüli a Felvidéken található.

A díjazottakról szóló kisfilmek levetítése után kulturális műsorral folytatódott a díjátadó ünnepség, amelyben Baranyai Anett, a Magyar Állami Operaház énekese és Dráfi Mátyás, Kossuth- és Jászai Mari-díjas Érdemes Művész, a Komáromi Jókai Színház Örökös Tagja közreműködött. Megható pillanata volt az eseménynek, hogy a kitüntetett Turi Török Tibor egy olyan domborművel ajándékozta meg Dráfi Mátyást, amely az idős felvidéki művészt ábrázolja.

Megjelent a Magyar7 hetilap 21. számában.


Forrás:ma7.sk
Tovább a cikkre »