A határon túl élő magyar családok kétféle támogatást is igényelhetnek

A határon túl élő magyar családok kétféle támogatást is igényelhetnek

Már 2018-tól a magyarországi családtámogatási ellátási formák közül két juttatás is elérhetővé vált a Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok, így a felvidékiek számára is.

E két támogatási forma az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása (Babakötvény). A támogatási kérelmet a gyermek születésétől számított hat hónapon belül kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz.

Az anyasági támogatás összege 64 125 forint, ennek megfelelő eurót utalnak az édesanya számlájára. A fiatalok életkezdési támogatása 42 500 forint, amely a gyermek részére nyitott életkezdési letéti számlán kerül jóváírásra, melyet 18 évesen vehet ki. A gyermekek részére Start számla nyitható, ahol spórolhatnak a részükre.

A támogatásra Szlovákiában az itt született és itt élő, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alapján kiadott „Magyar igazolvánnyal” rendelkező gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy gyámja jogosult.

Hírdetés

Postai benyújtás esetén a következő okmányok csatolása elengedhetetlen: pontosan, hiánytalanul kitöltött 4 oldalas formanyomtatvány, ami a SZAKC irodáiban lehet beszerezni, a szülők és a gyermek Magyar igazolványainak a fénymásolata, az édesanya és az édesapa egyéb fényképes igazolványa (pl. személyigazolvány vagy útlevél), a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fordító iroda vagy magánfordító által aláírt/lebélyegzett magyar nyelvű fordítása, mivel a kétnyelvű szlovákiai születési anyakönyvi kivonatot az Államkincstár nem fogadja el.

A formanyomtatványon a kérelmező Magyar igazolványának száma mindenképpen kerüljön feltüntetésre. Ha a kérelem benyújtásakor még nem áll rendelkezésre a gyermek nevére kiállított Magyar igazolvány, ebben az esetben az anyasági támogatás iránti kérelem formanyomtatványán ajánlott feltüntetni és nyilatkozatal alátámasztani azt, hogy a Magyar igazolvány kiadása folyamatban van.

Ilyenkor a gyermek és a szülők nevére kiállított Magyar igazolvány másolatát – a kiállítást követően haladéktalanul – pótlólag, az ügy iktatószámához kapcsolódóan kell megküldeni az eljáró hatóságnak (Magyar Államkincstárnak), mert csak ezt követően, valamennyi szükséges dokumentum rendelkezésre állása esetén állapítható meg az anyasági támogatás. Ez esetben ajánlott a személyes ügyintézés a magyar külképviseleteken Pozsonyban vagy Kassán.

A pozsonyi konzulátuson a gyermek születési anyakönyvi kivonatának hiteles másolatát vagy az eredeti példányt és az ehhez csatolt  születési anyakönyvi kivonat fordító iroda vagy magánfordító által aláírt/lebélyegzett magyar nyelvű fordítását kérik.


Forrás:ma7.sk
Tovább a cikkre »