104 éve alakult meg a Rongyos Gárda

104 éve alakult meg a Rongyos Gárda

Az 1945 utáni történetírás a magyar történelem számos fejezetéről alkotott túlzóan negatív képet. Ehhez párosult a hiteles források és a korabeli visszaemlékezések szándékos mellőzése.  

Az 1945 utáni történetírás a magyar történelem számos fejezetéről alkotott túlzóan negatív képet. Ehhez párosult a hiteles források és a korabeli visszaemlékezések szándékos mellőzése.  

A történelemkönyvek sokáig nem írtak arról, hogy az 1921-es soproni népszavazás nem a politikusok, hanem az önkéntesen szerveződő Rongyos Gárda érdeme volt.  

Ausztria az első világháború végén bejelentette igényét Nyugat-Magyarországra. A területet 1919-ben az antant Ausztriának ítélte, amelyet a trianoni diktátum is megerősített. A “rongyosok” azonban 1921 augusztusában útját állták az osztrák reguláris hadseregnek.  

Hírdetés

A Rongyos Gárda a nyugat-magyarországi események révén vált ismertté, azonban története korábban kezdődött. 104 évvel ezelőtt, 1919. április 18-án egy, a világháborút megjárt főhadnagy, Héjjas Iván Kecskemét melletti tanyáján hívta életre veterán tisztekből és katonából, gazdalegényekből, napszámosokból és a Székely Hadosztály maradványaiból. Héjjas, amikor hírét vette annak, hogy a Haza veszélyben van, azonnal cselekedett. Az általa életre hívott alakulat célja az volt, hogy felvegyék a küzdelmet a Tanácsköztársaság terrorlegényeivel és az országra törő területrabló hadakkal szemben. Testvérét, Héjjas Aurélt a vörös különítményesek tartották fogva, akit Szamuely rögtönzött statáriális bírósága halálra ítélt. Kiszabadítását – az osztrákok elleni első ágfalvi csatában (1921) jelentős szerepet játszó – Francia Kiss Mihály vitte véghez.   

Az önszerveződő sereg társadalmi származástól függetlenül egyesített időst és fiatalt egy közös cél érdekében. A magyar területek megtartásáért felvették a küzdelmet a román csapatok ellen. Ennek eredményességét jelzi hogy a románok vérdíjat is kitűztek Héjjas Iván fejére, aminek nem sok eredménye volt.  

Az igazi hősiességet azonban 1921-ben cselekedték meg, amikor harcba szálltak a Sopron környéki területek megtartásáért. A nyugat-magyarországi felkelés és a Lajtabánság nélkül nem lett volna soproni népszavazás, amelynek eredménye  igazolta, hogy a trianoni diktátum rendelkezései sem kőbe vésettek.  

A Rongyos Gárda az országcsonkítás ellenére is képes volt bátran cselekedni. Nélkülük Sopron ma Ödenburg lenne. 

Csarnai Márk – Hunhír.info
(a szerző történész)


Forrás:hunhir.info
Tovább a cikkre »