Trianont magunknak köszönhetjük!

A magyar történelem legnagyobbjai közé tartozik Deák Ferenc?

Ferenc József királyunk felismerte, hogy a birodalmát a meglévő formában már nem tudja fenntartani. 1860 októberben kiadott manifesztumában (októberi diploma) népeinek alkotmányt ígért. Az ígéretét az 1861 február 26-iki alkotmánylevél, az u. n. februári pátens váltotta be, amely valamennyi koronatartománynak önkormányzatot adott, képviselőiket pedig egy közös birodalmi gyűlésben egyesítette. Az új alkotmánylevél nem sokban tért el az 1849-ikitől és ezért az 1861-iki magyar országgyűlés Deák Ferenctől megszerkesztett feliratában azt az 1848-iki magyar törvények alapján elutasította.

Ausztria és Magyarország 1867-ben megegyeztek egymással és a kiegyezés alapján, Ausztria-Magyarország néven duális monarchia és új nagyhatalom alakult. Jókai élete bizonyítja talán legjobban, hogy a 48-asság csak ifjúkori lelkesedéssel és éretlenséggel és tapasztalatlansággal járt.

Hírdetés

A férfikor érettsége és az öregkor higgadtsága és tapasztaltsága éppen ellenkező természetűvé tesz.

Petőfi, ha megéri az öregkort éppen ott kötött volna ki ahol Jókai. Jókai már 49-ben kigyógyult 48-ból!

48-ban hazánk nem volt független ország. Az egész Habsburg birodalomnak közös volt a pénzügye, közös a hadserege, közös a külügye és mindegyiket Bécsben intézték, természetesen nem Magyarország, hanem az egész birodalom érdekeinek a figyelembevételével. Az állandó felkeléseink alkalmával mindig a birodalom ellenségeivel szövetkeztünk. A mi hazafias politikánk a Habsburgok 400 éve alatt a Habsburgok birodalmától való elszakadásra irányult. Még akkor is ráfizettünk volna erre, ha szabadságharcunk teljes sikerrel járt volna.


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »