Pazarlott és élvezett, majd vértanú lett az első alkotmányos magyar miniszeterelnök

Pazarlott és élvezett, majd vértanú lett az első alkotmányos magyar miniszeterelnök

Németújvári gróf Batthyány Lajos államférfi, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét 1848-ban ezen a napon bízta meg V. Ferdinánd király az első magyar minisztérium megalakításával.

Németújvári gróf Batthyány Lajos államférfi, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét 1848-ban ezen a napon bízta meg V. Ferdinánd király az első magyar minisztérium megalakításával.

Az 1848. március 23-ai ülésen terjesztette fel minisztereinek jegyzékét, ez volt a Batthyány-kormány. Első feladataként kidolgozta, illetve kidolgoztatta az átalakulás törvényeit, és azokat elfogadtatta az utolsó rendi országgyűléssel. Kormánya e törvények hatályba lépése után, április 11-én kezdett működni. A rendkívül nehéz kül- és belpolitikai helyzetben Batthyány kiváló teljesítményt nyújtva kortársai fölé magasodott: az 1848 márciusában hatalomra került kormányzatok közül az ő kormánya maradt a legtovább (több mint fél évig) hivatalában.

Természetesen Batthyány Lajos élete (mindössze 42 esztendő) nem csak a politikából és a forradalmi tettekből állt.Volt ifjúsága, házasélete – holta s holta után utóélete.

Magyarország első felelős kormányának feje, első számú alkotmányos miniszterelnökünk, Németújvári gróf Batthyány Lajos 1807. február 10-én született Pozsonyban – egy nagy múltú, vagyonos mágnáscsaládban. A Batthyányiak nemességét egyenest a honfoglalás korára vezették vissza, grófi címüket 1630-ban szerezték, hatalmuk csúcsára a XVIII. században jutottak: ekkor Batthyány Lajos (1751-ben) Magyarország nádora, vagyis a király utáni legmagasabb közjogi méltósága lett. A majdani miniszterelnök szülei: gróf Batthyány József Sándor és (a köznemes) Skerlecz Borbála. Lajos a házaspár második gyermeke volt.

Röviddel születése után anyja különvált apjától, és Bécsbe költözött a két gyerekkel. Apja hamarost meghalt, anyja – férje végrendeletének kijátszásával – megkaparintotta Lajos hatalmas örökségét, és fényűző életet élt a birtokon. Lajost eleinte házitanító tanította, majd Bécsben, egy nevelőintézetben, csaknem árvaként nőtt fel – dacos, akaratos, nehezen kezelhető, mégis jólelkű gyerekké vált.

Hírdetés

Szilaj és nagyratörő természetével nehezen viselte az iskolai szűkkörű életet, igen fiatalon katona lett, s – mint a visszaemlékezések egyikében fogalmazzák – “teljes ereje szerint pazarlott és élvezett”. Katonaként Velencében állomásozott, itt érte el a 18. életévét, mely fordulópont volt az életében: elvadult kedélye megszelídült – esze nyílni és érni kezdett.

Katonáskodása során (a Miklós-huszároknál hadnagyi rangot ért el) édesanyjával hosszas pereskedésbe bonyolódott örökségéért, ezt végül 24 évesen, nagykorúvá válva sikerült megszereznie – ekkor el is hagyta a katonaságot, és hazaköltözött gazdálkodni Vas megyébe. Birtokait korszerűsítette, ismerkedni kezdett Magyarországgal – és a magyar nyelvvel, hisz élete java részét addig külhonban élte.

1830-ban a főrendi ház tagja lett, és e minőségében jelen volt a koronázási országgyűlésen, de ekkoriban még semmilyen politikai szerepet nem játszott. Pozsonyban feleségül vette zichi és vásonkeői Zichy Antónia grófnőt, Zichy Károly gróf és Batthyány Antónia grófnő leányát. A kortársak szerint éppen felesége ösztönözte az aktívabb, reformpárti szerepvállalásra, de hasonló nézeteket vallott sógornője, Zichy Karolina grófné, Károlyi György felesége is. E két család szalonjai Pesten, Pozsonyban és Ikerváron a társasági és közélet valóságos központjaivá váltak. Antóniával való házassága egyébként nem volt konfliktusoktól mentes. Ismeretes volt a feleség előtt, hogy húga és férje bizalmas viszonyt ápol. Ezt a hűtlenséget később a gróf megbánta.

Batthyány Lajos az 1839–40-es pozsonyi országgyűlésen kapcsolódott be a politikai életbe, s mindjárt vezető szerephez jutott: ő lett az ekkor szerveződő felső táblai (főrendi) ellenzék vezetője. Batthyány ekkor egyetértett Széchenyi Istvánnal abban, hogy az arisztokráciát, a főnemeseket illeti meg a reformmozgalom vezetése, ám programja inkább a köznemesség határozottabb ellenzékiségéhez állt közel. Így érthető, hogy az 1841-től kibontakozó Széchenyi–Kossuth vitában nehezen találta meg saját politikai pozícióját.

Az Iparegyesület elnökeként és más gazdasági egyesületek vezetőjeként került kapcsolatba Kossuth Lajossal, akivel 1843-tól kezdve szoros együttműködésben politizált. Batthyány Lajost, mint az Ellenzéki Párt elnökét, 1848. március 17-én miniszterelnökké nevezték ki. Első feladata az átalakulás törvényeinek kidolgozása és az utolsó rendi országgyűlésen történő elfogadtatása volt. Kormánya, az első független, felelős magyar minisztérium, a vonatkozó törvények hatályba lépése után, április 11-én kezdte meg működését.

Hunhír.info


Forrás:hunhir.info
Tovább a cikkre »