Orosz verőlegényeket felhasználva fenyegette alkalmazottait egy balatonfüredi bár tulajdonosa

Orosz verőlegényeket felhasználva fenyegette alkalmazottait egy balatonfüredi bár tulajdonosa

Cso­por­to­san elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­mé­nyek­kel vádol­ja a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség azt a 40 éves fér­fit és három orosz állam­pol­gár­sá­gú tár­sát, akik 2019 már­ci­u­sá­ban a férfi egyik alkal­ma­zott­ját fenye­ge­té­sek­kel vet­ték rá sze­mély­gép­ko­csi­já­nak tar­to­zás fejé­ben tör­té­nő átadá­sá­ra.

Hírdetés


Forrás:privatkopo.hu
Tovább a cikkre »