Magyar földön soha többé Habsburgot! (gondolatok a Rákóczi-emléknap kapcsán)

Magyar földön soha többé Habsburgot! (gondolatok a Rákóczi-emléknap kapcsán)

Ma a Habsburgok, a családjukkal együtt a reform-kommunisták legnagyobb hódolói és rajongói, és mindenáron eltökélt szándékuk volt beterelni a magyar nemzetet az európai akolba, akár jó ez nekünk, akár nem!

Czeglédy József írása “Ne tovább! A Hídverők külön tudósítása” címmel jelent meg a nemzeti emigráció HÍDVERŐK nevű lapjának 1953. június 14-i számában. Akkortájt egyesek úgy vélték, hogy a szovjet megszállás alóli felszabadítás és a nemzeti emigráció “fegyveres” hatalomátvétele Horthy Miklóssal az élen – fantasztikus történet.

A hatalomátvétel ugyan megtörtént 1989-ben, csak éppen nem a megosztottságtól és közönytől szenvedő nemzeti emigráció részéről.
A többi eseményt és a kutyakomédia színházi szereplőit már úgyis mindenki ismeri.

A habsburgisták II. József politikáját azzal magyarázgatják, hogy jószándékú volt, de naivan cselekedett. Ugyan! … a történelem a tanunk, hogy a Habsburgokat sohasem kellett félteni, ha magyar-gyűlöletről volt szó. A felszabadult pokol szörnyű szövetségese, a hírhedt bécsi Kamarilla, a Habsburg-család szörnyetegeit egyesítette magában, amelynél feketébb lelkű koronás gonosztevőket még a történelem legromlottabb császári udvarai sem láttak.

Lipót és a Habsburg-ház valamennyi eddig ránk uszított császári emberevőinél kegyetlenebb vérszomjjal és eszközeiben a sátánt is megszégyenítő agyafúrt rafinériával tervezték meg a magyar nemzet elpusztítását és mindörökre bécsi rabszolgabilincsbe verését.

Erről köteteket lehetne írni, hiszen a négyszáz éves Habsburg-uralom borzalmai és magyar-gyűlölete azt sugalmazzák, hogy SOHA TÖBBÉ HABSBURG ne tegye a lábát magyar földre!

Ferenc Ferdinánd…

…a Habsburg Birodalom megmentését a feudalizmusban látta:

“E célból Magyarországot négy részre bontom fel, nyelve kizárólag német lesz. Ha szükséges Magyarországot eggyel többször a kard élével kell meghódítani. Nem látom, hogyan tudnánk ezt a szükségszerűséget kikerülni. Meg fogom találni a módot arra, hogy Magyarországot letöröljem a térképről. Erdélyt  át kell engedni Romániának azzal a feltétellel, hogy a kialakult Nagy-Románia a Habsburg Birodalomhoz csatlakozzék, mint a federáció tagja.” (Nemes Váradi Imre: Mérlegen, Turán Printing, USA, 1969)

Uralkodók és kalmárok

Hírdetés

A 16. század elején Magyarország és Anglia lakosainak létszáma egyenlő volt, de az is igaz, hogy az angolok nem voltak megáldva “jószándékú” Habsburgokkal. Mi történt azóta a magyar nemzettel?

Emlékezzünk vissza: Medici Katalin Szent Bertalan éjszakáján lemészároltatott 40 ezer hugenottát, mert az uralkodó ellenséget látott bennük. Féltette a trónját és védte az Egyházát. Az ellenfelet a korszellemnek megfelelően el kell pusztítani, állítólag … Isten dicsőségére. Nem biztos, hogy ez helyes cselekedet-e, de a kornak akkor ez felelt meg. Legyen a császár vagy más modernkori diktátor. Ez az uralkodó elve.

Az akkori Habsburg császár Magyarországon összeszedeti az “eretnekeket” és mindazokat, akik kétségbe vonják, hogy “a nép sanyargatása Isten kegyelméből rendeltetett.” Az összeszedett protestánsokat és nemzeti érzelmű magyarokat rongyosan, éheztetve, mint a barmokat hajtják el télen hosszú sorokban Nápolyba, az ottani rabszolgavásárba, ahol mint barmokat adják/veszik őket.

Medici Katalin uralkodó volt… a Habsburg császár kalmár. De a Habsburgokat a kalmár-szellem jellemzi évszázadról évszázadra… Kalmárkodnak alattvalóik erkölcsi, szellemi és anyagi javaival. Saját vértestvéreikkel se bánnak jobban. Ma már nincs rabszolgapiac, de a Habsburgok most is megtalálják a módját annak, hogy kielégítsék kereskedelmi szellemüket.

Egyeseknek, mielőtt megszólalnak illene annyit tudni a magyarságról és a kommunizmusról, hogy 1/ a magyarság sohasem a királyi méltóság ellen lázadozott, hanem a magyar-gyűlölő Habsburg-dinasztia ellen… 2/ a kommunista bolsevizmus viszont nem a Habsburgok ellen, hanem a királyi méltóság ellen tör.

Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc és a többi lánglelkű magyar az életét, és anyagiakban mindenét áldozta azért, hogy a Habsburgoktól kiverekedje a magyar szabadságot. Hátrahagyott munkáikból megállapíthatóan nagyon is ellenezték volna a marxizmust, ha az ő korukban üti fel a fejét.

A Habsburg-dinasztia hogyan harcolt 1945 óta a kommunizmus ellen?

Sehogy!

Ma a Habsburgok, a családjukkal együtt a reform-kommunisták legnagyobb hódolója és rajongója, és mindenáron eltökélt szándéka volt beterelni a magyar nemzetet az európai akolba, akár jó ez nekünk, akár nem!

Szegény Magyarország!

Forrás: Hazánkért

magyartudat.com


Forrás:magyartudat.com
Tovább a cikkre »