Kettős jubileum Bicskén: kiállítások, triduum és püspöki szentmise a 300 éves plébánián

Kettős jubileum Bicskén: kiállítások, triduum és püspöki szentmise a 300 éves plébánián

A bicskei plébánia alapításának 300., illetve a Szentháromság-templom felszentelésének 250. évfordulójára ünnepi programsorozattal készült a verbiták által vezetett egyházközség. A jubileumi események az idén 41. alkalommal megrendezett Bicske-napokhoz is kapcsolódtak. Május 26-án kiállításmegnyitón és püspöki szentmisén vett részt az ünneplő közösség.

A város művelődési házában nyitotta meg Bálint Istvánné polgármester és Burbela Gergely SVD plébános a Katolikusok Bicskén című kiállítást, amelynek anyaga nemcsak ott, hanem a Szentháromság-templom mellékoltárainál is látogatható. A plébánia jó kapcsolatot tart a várossal, a megnyitó pedig lehetőséget adott arra, hogy olyanokkal is találkozzanak, akik a templomba máskor nem térnek be.

A plébánia- és templomtörténetet a kezdetektől bemutató tárlatot a bicskei plébános kérésére Balázs Magdolna hitoktató, lelkipásztori munkatárs szervezte. A tablók bőséges adatgyűjtésről tanúskodnak, amelyek segítségével megtudhatjuk, milyen jelentős szerepe volt a település történetében a katolikus közösségnek. Kuriózumok is találhatók a plébánia történetéről készült fotók között, az egyik például egy 1920-as években történt harangszentelésnek állít emléket. Egy másik képen Bicske híres plébánosa, Tabódy István látható II. János Pál pápával, a Szentatya 1991-es magyarországi látogatása idején. A kiállításon egy régi énekeskönyvben feltűnik a jól ismert bicskei karácsonyi ének, az Üdvözlégy, kis Jézuska kezdetű dal.

Bemutatkoznak a plébániai közösségek is, így a Shvoy Lajos cserkészcsapat, amely 30 éve működik Bicskén, a ministránsok közössége, a Kalkuttai Szent Teréz Katolikus Karitász, a Fülemüle családközösség, a rózsafüzér-társulat, a Prohászka-imacsoport és az AcCordis együttes.

A művelődési ház előterében felállítottak egy hatalmas, gyerekrajzokból templomot formáló installációt, és megtekinthető a Szent László Általános Iskola diákjainak fotóiból készített Égig érő templomom című kiállítás is, amelynek különlegessége, hogy gyermeki nézőpontból ábrázolja a templomépületet.

A jubileumi búcsúra triduummal készültek a verbiták. Első este a szentmise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom-budapesti segédpüspök volt. Másnap Papp Miklós mutatott be szentmisét. A szombati egész napos szentségimádást Magung Fransis SVD, a verbita rend tartományfőnöke zárta.

A jubileumi búcsúi nagymisét Spányi Antal megyéspüspök mutatta be Magung Fransis verbita tartományfőnökkel és Burbela Gergely SVD plébánossal együtt. A főpásztor köszönetet mondott a rendnek, hogy elfogadták a meghívást a Székesfehérvári Egyházmegyébe, és lelkipásztori szolgálatukat Bicskén és környékén nagy szeretettel, odaadóan és példamutatóan végzik.

A püspök megemlékezett a templom 250 éves múltjáról és arról a 26 plébánosról, akik a plébánia 300 éves története során szolgálatot teljesítettek itt. Felidézte az első plébános, Padányi Biró Márton, a későbbi veszprémi püspök alakját is, valamint a kommunizmus alatt sokat szenvedett Tabódy István atya szerepét a hitélet elmélyítésében.

Hírdetés

A főpásztor beszédében a Szentháromságról elmélkedett. Mint mondta, sokan sokféle módon próbálták megragadni titkát, ám azt mégsem vagyunk képesek mélységében megismerni. Csak amit Jézus feltárt nekünk és ránk bízott róla, azt érthetjük meg a szívünkben. „Mi, akik keresztények vagyunk, Krisztushoz tartozunk és az Ő egyházát alkotjuk, a Szentháromság nevében lettünk megkeresztelve.

– hangsúlyozta Spányi Antal. – Fontos, hogy megéljük ezt a küldetést, mert a világot jobbá kell tennünk imádsággal, okos és igaz beszéddel és legfőképpen hűséges és következetes keresztény életpéldával. Mindannyian tudjuk, hogy

A püspök arra is felhívta a figyelmet, látnunk kell, milyen kihívásokkal, milyen támadásokkal kell szembenézni, hogy Európa ne egy arctalan kontinens legyen, hanem megélje az Istentől kapott küldetését. A bátor keresztény tanúságtételre buzdítva a főpásztor azt kérte, Krisztushoz tartozásunkat ne csak szavakkal, hanem tettekkel, életünk példájával mutassuk meg.

Ez a mi küldetésünk, ezt kell vállalni” – fogalmazott, kiemelve, így őrizhető meg a 300 év öröksége, amely megtartotta a hitet, a keresztény kultúrát. Őrizzük tehát a szívünkben a Szentháromságos Egy Isten szeretetét. „Ez segítsen, hogy igaz keresztényként éljünk, és tanúságtételünk által megújuljon a világ” – zárta ünnepi homíliáját Spányi Antal püspök. Majd a szentbeszéd után a verbita hagyományoknak megfelelően ünnepélyesen és imádsággal kísérve behozták a Szentírást, a gyertyát, a keresztet, a kenyeret és a bort.

A szentmise végén Éhmann Gábor történész, gimnáziumi tanár tekintett vissza a bicskei katolikusok, a plébánia történetére, a jelenhez érve pedig kiemelte,  a verbita rend Bicskére érkezése ablakot nyitott a világegyház működésére is. Kérte Spányi Antal püspöki áldását a bicskei, az alcsúti, a felcsúti, a csabdi, a szárligeti, az óbaroki, a vasztélyi, illetve a magyarországi, a határon túli magyar és a más országokból és kontinensekről érkező hívekre, hogy a jubileumi ünnepségük mottójául választott idézet – „Azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen” (Jn 10,10) – megvalósuljon.

Az ünnepen részt vettek a helyi közélet szereplői, képviselők, a város polgármestere, a testvérvárosok küldöttei és a verbita rend növendékei is. A bicskei plébánia jubileumi eseménysorozata június 29-ig folytatódik a városban.

Szöveg: Berta Kata

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó: Döme László Balázs; Lambert Attila és Merényi Zita (archív)

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »