Interjú Nicolai Sennels dán pszichológussal az iszlám térhódításáról

Nicolai Sennels muslim-psychologyst

Kérdés: Te nyilvánosan hangot adsz az iszlám fenyegetésének. Rendőri védelem alatt állsz?

Nicolai: Nem. Rendszeresen kapcsolatban vagyok a rendőrséggel a biztonságomat illetően, de eddig nem hallottam semmilyen igazán komolyabb fenyegetésről.

Amúgy meg mindannyian veszélyben vagyunk az iszlám előretörése miatt. Függetlenül attól, hogy kiállunk és felszólalunk vagy sem, az iszlám hamarosan mindenkinek az ajtaján ott fog kopogtatni. Csak nézzük meg, hogy a közelmúltban történt iszlám terrortámadások – amelyek mind teljesen összhangban vannak a Koránnal és Mohamed példájával – hogyan változtatták meg országaink hangulatát. Ezek a támadások a félelem apró magjait ültették el mindenkiben, mivel most már tudjuk, hogy ez újra meg fog történni.

Több európai ország csapatokat állomásoztat az utcákon. Gondoljunk csak bele: az országainknak katonákat kell bevetniük a saját állampolgáraik ellen. Úgy gondolom ezt nevezhetjük egyfajta polgárháborúnak. És mit fogunk felelni akkor, amikor a gyerekeink és unokáink meg fogják kérdezni, hogy miért vannak automata fegyverrel járőröző katonák a környéken? Egy olyan világban fognak felnőni, ahol normálisnak számít az utcán a katonák látványa, és ahol egyre gyakrabban fognak hallani ténylegesen elkövetett vagy meghiúsult iszlám terrortámadásokról. Már több ezer nagyszerű európai városban találhatók olyan muzulmán gettók, ahol a világi, nyugati hatóságok egyre nehezebben tudják betartatni a törvényeket – sőt mindez egyre veszélyesebb –, miközben az iszlám fundamentalisták magabiztosan irányítanak. Egyre több nem muzulmánnak kezd utópisztikus álomnak tűnni, hogy biztonságos távolságra tudnak majd élni ezektől a területektől. Különösen az egyedülálló anyák nem engedhetik meg maguknak, hogy máshol éljenek, és nem engedhetik meg maguknak, hogy gyermekeiket máshova járassák, mint a helyi, iszlamizált iskolába, ahol a gyerekeket kigúnyolják, sőt akár meg is verik ha netán sonkás szendvicset vinne magával, vagy ha nem böjtöl ramadán idején.

Az egyik legfontosabb feladat, hogy ne engedjük, hogy az emberek mentálisan alkalmazkodjanak ezekhez a fejleményekhez. Soha nem szabad hozzászoknunk az ilyen eszkalálódott helyzetekhez! De hogyan lehet mindezt megakadályozni? Újra és újra ki kell állnunk a szabadság és a béke érdekében, és emlékeztetnünk kell az embereket az értékeinkre és a kulturális hagyományainkra. A szabadságnak mindig voltak ellenségei – totalitárius rendszerek (a náci Németország), ideológiák (kommunizmus), illetve vallások (iszlám). A szabadságot mindig meg kellett védeni, és harcolni kellett érte. Ronald Reagan a következőt mondta: „A szabadság mindig csak egy generációra van a kihalástól. Nem a vérünkkel adjuk át a gyermekeinknek. Meg kell harcolni érte, meg kell védeni, és át kell adnunk gyermekeinknek, hogy ők is tegyék ugyanezt, máskülönben az öregkorunkat azzal fogjuk tölteni, hogy a gyerekeinknek és unokáinknak olyan történeteket fogunk mesélni, hogy milyen volt a Nyugat valaha, amikor még a férfiak és nők szabadok voltak.” Csak meg kell nézni az 1930-as évek náci Németországát, Iránt 1979-ben, illetve Kelet-Ukrajnát ma, hogy megértsük, milyen gyorsan megváltozhatnak a dolgok. Olyan kivételes időkben éltünk, amikor évtizedekig élvezhettünk egy magas kultúrát, anélkül hogy ezt bármilyen valós veszély fenyegette volna. Ez az emberi fejlődés és a szabadság lehetőségeinek hihetetlen kibontakozásához adott teret – leginkább a kulturális, spirituális és szexuális szabadság terén. De azoknak az időknek, amikor lazítani tudtunk, vége, és bárki aki magára védelmezőként tekint, ki kell vennie a kezeit a zsebéből. Ez elsősorban azt jelenti, hogy meg kell védeni a szólásszabadságot és az iszlám intoleráns, ellenséges és erőszakos kultúráját távol kell tartani: bármilyen iszlamizáció, a saría alakalmázásának bármilyen formája ellen fel kell lépni, meg kell állítani és a visszájára kell fordítani. Minden alkalommal, amikor valahol bevezetik a saríát, a mi finom kultúránkból tolnak félre egy kis darabot azért, hogy alkalmazkodjunk egy olyan valláshoz, amely behódolást, gyűlöletet, erőszakot és halált hirdet. Az iszlamizálódás könnyebbé teszi az iszlám fundamentalistáknak, akik nem hajlandók alkalmazkodni vagy integrálódni a világi társadalmainkba, hogy megvessék a lábukat. És nem kell több ilyen ember! Az iszlámnak kell alkalmazkodnia a mi nyugati kultúránkhoz és értékeinkhez, nem pedig fordítva. Ehhez ragaszkodnunk kell, még akkor is ha mindez a karrierünket és biztonságunkat veszélyezteti, még akkor is, ha elveszítünk néhány politikailag korrekt barátot, még akkor is, ha a családunknak más a véleménye vagy nem értenek meg minket, még akkor is ha erre pénzt és időt kell áldoznunk.

Shakespeare a következőt mondta: A gyáva ezerszer hal meg, a hős csak egyszer. [„A gyáva többször hal meg sír előtt, a bátor egyszer ízli a halált.”] Tehát ne engedjünk semmilyen fajta félelemnek. Legyünk együttérzők és bölcsek, cselekedjünk energikusan és nagy elszántsággal. Mindannyian csak egy rövid időre vagyunk itt. Tehát, ezt a kis időt tegyük értelmessé és jelentőségteljessé.

Kérdező: A történelem során a nácik rágalmazták a zsidókat, és mindenfajta propagandát folytattak ellenük. Hogyan kerülhetjük el, hogy ugyanebbe a csapdába essünk, vagyis rágalmazzuk és dehumanizáljuk a muzulmánokat? Továbbá hogyan mutathatjuk meg, hogy amit az iszlámról és a muzulmánokról mondunk az igaz és nem csak propaganda?

Nicolai: Mi nem az emberek ellen vagyunk, hanem az ideológiájuk ellen. A győztes-győztes megoldásokra koncentrálunk és mindig kihangsúlyozzuk, hogy az iszlám elsődleges áldozatai maguk a muzulmánok. Ők egy olyan totalitárius ideológiába születtek, amely követőitől megtagad mindennemű alapvető emberi jogot: a szólásszabadságot, annak szabadságát, hogy megválaszthassák vallásukat, partnerüket, életstílusukat, öltözködésüket, stb.. Ehelyett az iszlám azt mondja nekik, hogy oly módon bánjanak egymással és velünk, aminek eredményeképpen az életüket és a tudatukat még több szenvedéssel fogják megtölteni.
Szeretnénk az iszlámot megreformálni úgy, hogy rámutatunk nyilvánvaló hibáira és veszélyeire. Azonban amíg erre a reformra – talán majd egyszer a messzi jövőben – sor kerül, addig az iszlámot távol kell tartanunk a társadalmainktól úgy, hogy leállítjuk a muzulmánok beáramlását az országainkba és eltávolítunk minden fajta iszlamizációt a társadalmainkból. Természetesen örömmel segítünk a szegény és üldözött embereknek: a saját régiójukban, ahol egy olyan klímán és egy olyan kultúrában állítunk fel menekülttáborokat, ahol otthon érzik magukat. Ez sokkal együttérzőbb, mivel sokkal több embernek tudunk így segíteni ugyanazért az összegért, és ezzel egyidejűleg minimálisra csökkentjük azt a problémát, amit a muzulmán bűnözés és az iszlám terror jelent a társadalmainkban. Úgy látom, ez az egyetlen győztes-győztes megoldás. Valójában sok jó ok van arra, miért kell elutasítanunk az iszlám migránsokat: 10 ok, hogy miért kell elutasítanunk a Nyugatra jövő migránsokat.

Kérdező: Egy részről jogosnak tartom, ha az iszlámot egy vírushoz vagy parazitához hasonlítjuk. Egy másik hasonlat szerint a muzulmánok agya egy szabad demokratikus társadalomban felnőtt polgárhoz képest teljesen más „operációs rendszer” szerint működik. Az ő operációs rendszerük nem engedélyezi a mi szoftverünket, a kettő összeférhetetlen egymással, teljesen másképpen működik, és bizonyos szempontból az ő programjuk hibátlan, abban az értelemben, hogy teljesen az iszlám végső dominanciájára összpontosít.

Tehát mi lenne a hosszú távú megoldás? A parazita már a gazdaszervezetben van (a muzulmánok már erőteljesen jelen vannak Európában), az operációs rendszerük nagy teljesítményű és egy jól működő szoftverrel rendelkezik.
Pszichológia szempontból le lehet törölni az iszlám operációs rendszert és helyette valami újat telepíteni? Lehetséges-e egyáltalán egy ilyen hatalmas pszichológiai vállalkozást végrehajtani?

Nicolai: Az iszlám évszázadokon keresztüli túlélő képességéről és a reformációnak történő ellenállásáról már korábban írtam a „Kulturális pszichológia: Hogyan sikerült az iszlámnak 1400 éven keresztül középkori szinten maradnia?” című cikkemben.
Miközben az elmúlt 1400 évben a világ többi része többször is változott, az iszlám teljesen ellenállt minden jelentősebb változásnak. Ez azért van így, mivel az iszlámnak számos önvédő mechanizmusa van, mint például a hit elhagyásáért járó halálbüntetés, a szövegeinek szó szerinti értelmezése, a nem muzulmánokkal történő házasság tiltása, illetve egy általános gyűlölettel teli, erőszakos, sőt népirtó hozzáállás mindenhez, ami nem iszlám.

Az iszlám büntetései és társadalmi kontrollja annyira széleskörű és brutális, hogy még egyetlen szabadságszerető muszlimnak sem sikerült vallását megreformálnia. Legalábbis az ez irányú kísérleteknek nem volt hosszú távú hatása.

Sőt úgy tűnik, minden alkalommal, amikor reformra kerül sor az iszlámban, akkor a Koránnak és Mohamed példájának egy még inkább szó szerinti értelmezése nyer teret, amitől ez egy még gyilkosabb és még nőgyűlölőbb mozgalommá válik. Csak nézzük meg a nyugat-európai városokat: több százezer muzulmán él itt, akik bár a mi humanista, demokratikus társadalmainkban születtek és itt is nevelkedtek, mégis ragaszkodnak a saját kultúrájukhoz és „értékeikhez”, és sokan közülük – valószínűleg a fiatal muzulmánok többsége – az iszlám erőszakos dzsihádista verzióját támogatja. A dzsihád generáció itt van! A Hollandiában élő fiatal törökök 80 százalékagondolja azt, hogy a nem muzulmánokkal szembeni dzsihád helyes. A francia fiatalok 27 százaléka és a 25 év alatti brit fiatalok 14 százaléka– feltehetően ezen országok mohamedán fiataljainak túlnyomó többsége – szimpatizál azIszlám Állam népirtó terrorszervezettel. Ezek a borzasztó számok egybecsengenek azzal a ténnyel, hogy az Európában élő muzulmánok 75 százaléka úgy véli, hogy a Koránt szó szerint kell értelmezni, és hogy 65 százalékuk gondolja, hogy a saría sokkal fontosabb, mint a demokratikus törvények.

További horrorisztikus statisztikák találhatók itt (angolul): Who is Generation Jihad és  Surveys: Majority of Europeans is against spread of Islam.

Értem miért használod azt a szót, hogy „vírus”, de azt tanácsolom, hogy ne hasonlítsunk semmit az állatokhoz vagy betegségekhez. A cél a félelem és tudatlanság eltávolítása. Jobb ha az idődet azzal töltöd, hogy informálod az embereket az iszlámról (Korán, Mohamed, stb.), támogatod a már létező mozgalmakat és véded a társadalmat úgy hogy blogolsz, cikkeket és híreket fordítasz, aktív vagy a közösségi médiumokon, levelet írsz az újságok szerkesztőinek és a politikusoknak, támogatod az idevágó szervezeteket és pártokat, csatlakozol békés és demokratikus demonstrációkhoz, posztereket ragasztasz ki, informálod és képzed magad abban, hogy a témáról tényeken alapulva, szimpatikus stílusban tudjál beszélni. Ez a legjobb, amit tehetsz.

Hírdetés

Ha pedig a fizikai szinten védelmezőnek érzed magad, akkor a dán Nemzeti Gárdát ajánlom. Dániában belépnem a Nemzeti Gárdába, ahol széleskörű elsősegély-nyújtási kiképzést kaptunk, és olyan képzést, amivel a rendőrség segítségére lehetünk azáltal, hogy megtanultunk különböző lőfegyvereket használni. Ha rajta vagy a Nemzeti Gárda listáján, akkor egy terrorakció esetén behívhatnak. Például engem behívtak, amikor 2015 februárjában, Koppenhágában az Iszlám Állam egyik harcosa terrortámadást hajtott végre. Egy helyi barakkban szállásoltak el bennünket, teljes felszerelésben és készen álltunk arra, hogy a rendőrség segítségére legyünk Koppenhága bizonyos részeinek biztosításában, akkor, ha több terrorista kezdene el lövöldözni. Szerencsére semmi sem történt, és hat óra készenlét után mindenkit hazaküldtek. De ki tudja legközelebb mi fog történni? Jobban éreztem magam, mintha csak otthon ültem volna és a híreket figyeltem volna. Így lehetőségem volt biztosítani a rendet és biztonságot, amit a terroristák megpróbálnak lerombolni.
Könnyen el tudom képzelni, hogy el fog jönni az idő, amikor az iszlámot be fogják tiltani gyűlöletkeltés és erőszakra való felbujtás miatt. Egy ilyen tiltás miatt valószínűleg sok mohamedán úgy fogja érezni, hogy vallási üldöztetésben van része és kritizálják az iszlámot, amely aktiválni fogja a Korán és a hadísz gyűjtemények véres erőszakra felhívó verseit. Felvenni a harcot ez ellen és betartatni a tilalmat nagyon nagy erőforrásokat és súlyos árat fog megkövetelni tőlünk.

Nem hiszen, hogy Nyugaton el tudjuk kerülni az iszlám erőszak és háború – dzsihád – veszélyét anélkül, hogy hatékonyan lefegyvereznénk minden dzsihádistát.
A dzsihádban történő részvétel vagy annak támogatása már most hazaárulás, mivel egy olyan idegen erőhöz csatlakozik valaki, mely háborút hirdetett az országunk ellen. Nem támogatom a halálbüntetést – úgy gondolom brutálissá teszi a társadalmat és az emberek gondolkodásmódját –, de támogatom az életfogytiglani börtönbüntetést a gyilkos árulóknak. A börtönöket olyan országokban kellene létrehozni, ahol alacsonyak a költségek, és így biztosak lehetünk abban, hogy ha valaki esetleg megszökik, az nem itt Nyugaton fog bóklászni.

Kérdező: Visszatérő gondolatom, hogy a muzulmán nők és a látens hitehagyók részesei lehetnek a hosszú távú megoldásnak. Az az érzésem, hogy ha az Európai Unióban a muzulmán nőket tudatosítanánk a szabadságaikat illetően – hogy van szavuk, vannak jogaik, nem csupán tulajdonok -, akkor a problémát csökkenteni lehetne illetve meg lehetne állítani. Ha ezeknek a nőknek nem kellene többé sok gyereket szülniük, azzal házasodhatnának össze, akivel szeretnének, stb., akkor az iszlám világuralmi nyomásának nagy része megszűnne. … Úgy gondolom, hogy a nők jelentik a kulcsot az iszlám egyre szorosabb markolása ellen.

Ugyanez igaz a látens hitelhagyókra. Ha azok a muzulmánok, akik az iszlám tanaiban hibát látnak valahogy biztonságban éreznék magukat hogy előjöjjenek és felszólaljanak, ha törvényileg védenék őket, akkor úgy gondolom sokan megtagadnák az iszlámot (ugyanis Mohamed halála után a muzulmánok 50 százaléka elhagyta a vallást, amit egy háború követett, amiben vagy megsemmisítették, vagy visszacsábították ezeket a hitelhagyókat). A kulcs a félelem eltávolítása lenne, ebben az esetben a megtorlástól való félelem eltávolítása, hogy mindez megtörténhessen. A kérdés az, hogy mindezt hogyan?

Nicolai: A kérdésed alapján az a feltételezésem, hogy azt gondolod, hogy van remény arra, hogy az iszlám megreformálja magát és arra, hogy hirtelen békéssé változzon. Ez a remény tart távol sok embert attól, hogy cselekedjen. Sokan abban reménykednek, hogy az iszlám majd maga megoldja a problémáit, nekik pedig nem kell túllépniük a komfortzónájukon azáltal, hogy valamit tesznek. Meggyőződésem, hogy az iszlám betiltása itt Nyugaton feltétele annak, hogy bárminemű jelentős és pozitív iszlám reform megtörténhessen.

Tehát a tanácsom a következő: reménykedj, ha szeretnéd, de ez a remény ne akadályozzon meg abban, hogy cselekedj. Az iszlám most van itt, soha nem változott és a dolgok olyan gyorsan történnek, hogy karba tett kézzel ülni és arról olvasni, hogy milyen veszélyes is az iszlám és reménykedni abban, hogy a probléma majd magától megoldódik, kész öngyilkosság és így szándékosan elkerülöd a jövő nemzedékek szabadsága és biztonsága iránti demokratikus felelősségvállalást. A világegyetem egyetlen ismert bolygója, ahol élet van egy olyan hellyé változhat, ahol a saría rabszolgasorba hajt minden érző lényt. Egy iszlám börtönbolygóvá. Így fog végződni az emberiség evolúciója? Lehet reménykedni, de cselekedni most kell! Az unokáid büszkék lesznek rád, ha így teszel és szégyenkezni fognak miattad, ha nem.

Kérdező: A következő kérdésem a politikáról szól. Talán nagyon informálatlan vagy naiv vagyok, de nem értem, hogy a nyugati politikusok miért nem értik az iszlám problémát, és miért nem hoznak határozott döntéseket? Rengeteget olvastam és elmélkedtem az iszlámról. Ezt nem olyan nehéz megtenni. A legtöbb, amit olvastam nagyon gyakorlatias volt, bizonyítható példákkal és pontos szövegbeli utalásokkal alátámasztva.
A legtöbb politikus tanult és intelligens. Hogyan lehetséges, hogy nincsenek tisztában az iszlámmal kapcsolatos tényekkel? Miért van az, hogy látszólag csak egy néhány európai politikus (Geert Wilders, stb.) érti ezt? A többség azonban nem. Ezt nem értem. Hogyan lehet valaki józan és szabad gondolkodású, liberális, miközben Barack Obama folyamatosan azt mondja, hogy az iszlám a béke vallása. Ezt képtelen vagyok felfogni.

Nicolai: Nem ismerem Obamát és Hillary Clitntont, de bármikor, amikor lehetőségük van rá támogatják az iszlámot. Talán okosak próbálnak lenni, mint ahogy a CIA volt annak idején, amikor az a Talibánt támogatta a szovjetekkel szemben. Tudjuk, hogy mindez hogyan végződött. Vagy elképzelhető, hogy Obamát korai gyerekkorában olyan erős iszlám befolyás érte, hogy mindez pszichológiai akadályt képez abban, hogy harcoljon országa első számú ellensége ellen. Vagy lehet, hogy ő és Hillary antiimperalisták, akik szeretnék, ha a hatalom jobban megoszlana, nem foglalkozva azzal, hogy milyen értékrenddel rendelkeznek a különböző kultúrák. Nem tudom. A tények azonban azt mutatják, hogy minden alkalommal az iszlám oldalán állnak és nem szólalnak fel az ellen, ami az iszlám terrorizmus mozgatórugója: a Korán és Mohamed ellen.

Három pszichológiai okot találtam a politikai korrektségre (Nicolai Sennels: A politikai korrektség pszichológiai magyarázata):

Az első a szemlélő effektus (Bystander Effect).
A szemlélő effektus egy olyan pszichológiai jelenség, amely magyarázatot ad arra, hogy az emberek miért maradnak tétlenek veszélyhelyzetek során.
A szemlélő effektus kutatása Kitty Genovese 1964-ben történt meggyilkolása hatására kezdődött. Genovese-t több szomszéd szeme láttára szúrták halálra, akik végig passzívak maradtak.
A szemlélő effektus kutatására egy példa az a tanulmány, amelyben egy nő úgy tesz, mintha elájult volna. Ha a kutatás alanyai egyedül vannak, akkor az esetek 70 százalékában segítenek. Ha több ember van jelen, akkor csak a jelenlevők 40 százaléka segít a nőnek.
A szemlélő effektus az esemény megfigyelőit egy olyan katasztrofális hajlammal látja el, amely következtében a helyzet komolyságának felbecsülése végett – a történés helyett – mások történésre adott reakcióját figyelik.
Mivel az emberek ahelyett, hogy maguk kezdeményeznének, sok esetben megvárják a többiek reakcióját. Ennek az lehet az eredménye, hogy senki sem tesz semmit – hiszen mindenki arra vár, hátha valaki más csinál valamit.
Ha ezt a jelenséget összevetjük a politikai korrektséggel, ez azt jelenti, hogy mivel a többség nem kritikus az iszlámmal, saríával (iszlamizációnak is nevezik) és a muszlim bevándorlással kapcsolatban, az emberek ezt annak „bizonyítékaként” tekintik, hogy nincs szükség ezen dolgok kritikus vizsgálatára.

A második magyarázat a pluralizmus ignoranciája. Ez egy olyan szociálpszichológiai jelenség, amelyben a csoport nagy része egyénileg elutasít egy normát (pl. muszlim bevándorlás), de ugyanakkor azt gondolja, hogy a többség elfogadja azt. Annak vágyaként, hogy a többség elfogadja őket, az emberek elfogadják a normát, annak ellenére, hogy titokban ellenzik azt. Ily módon egy demokratikus folyamat ahhoz vezethet, hogy olyan normákat fogadnak el, amelyet a többség valójában ellenez.

A harmadik magyarázat a saját elméletem. Ez azon a feltételezésen alapul, hogy minden kultúrában és társadalomban létezik annak meghatározása, hogy milyen egy „jó ember”.
Azon kívánság következtében, hogy elfogadják és a közösség része maradjon, a legtöbb ember meg akar felelni a „jó ember” meghatározásának. De a „jó ember” definícióját sok minden befolyásolja és mindez változhat.
Ma már széles körben elterjedt az a nézet, hogy „tolerancia és nyitottság” jellemzi a „jó embereket”. Ez maga után vonja azt, hogy a kisebbségek és mások normáinak kritizálása „rossz “.
Így végül olyan helyzetben találjuk magunkat, ahol a muszlim bevándorlás és az iszlám vallási és kulturális normák kritizálása társadalmilag elfogadhatatlan.

Kérdező: Valaki nemrégiben adott egy tanulmányt, melynek a témája az, hogy az 1960-as évek számos prominens vezetője kiárulta Európát az OPEC-nek (Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének) és hogy szeretnék megvalósítani Eurábiát. Érdemes elolvasni ezt a tanulmányt vagy csupán egy összeesküvés-elmélet?

Nicolai: Az OPEC, a Muzulmán Testvériség, stb. és a Nyugat között létrejött piszkos megállapodásokról véleményem szerint nehezen elképzelhető, hogy az iszlám sikeréhez nem járultak hozzá a nyugati hatóságok és pénzügyi intézetek.
Természetesen tudatában kell lennünk annak, hogy az EU és az ENSZ veszélyesek a demokráciára nézve. Nem szabad elfogadnunk semmi olyan megállapodást, ami megakadályozza, hogy megvédjük az embereket pl. úgy hogy határellenőrzést vezetünk be és felelősségteljes politikát folytatunk a bevándorlással kapcsolatban, vagy úgy kezeljük a menekült krízist, ahogyan azt mi szeretnénk. De miközben ezt tesszük, nem szabad elveszítenünk a lényeget, ami az iszlám. Ha elveszünk az összeesküvés-elméletekben, akkor az valószínűleg az egónk kifogása arra, hogy ne mozduljunk ki a komfortzónánkból, és hogy ne konfrontálódjunk közvetlenül egy veszélyes ellenséggel.

Egy demokráciában minden egyes személynek meg van a lehetősége és a felelőssége azzal kapcsolatban, hogyan fejlődik a társadalom. Ez a demokrácia lényege: a népuralom. Mi vagyunk felelősek a gyerekeink és unokáink jövőjéért, nem pedig valami császár vagy a segélyeket osztogató helyi hatóság. A jóléti államokban van egy olyan tendencia, hogy a felelősség kellemetlen érzését eltávolítsák és eltompítsák a túlélési ösztönt. Kelet-Európa és Kína nem rendelkezik akkora jóléttel, mint Nyugat-Európa és Amerika. Mivel Kelet-Európa szovjet uralom alatt volt, ezért képes nagyon gyorsan “kiszagolni” a totalitárius ideológiákat, Kínának pedig ősi kultúrája van, amiért készek harcolni. Ez a két térség rendelkezik nemzeti büszkeséggel. Könnyen el tudom képzelni, hogy Európát most keletről fogják megmenteni, azonban nekünk is ki kell rántanunk a kezeinket a zsebünkből.

Végül az újévi levelemből idéznék:
“Az iszlám veszélye nagyon is valóságos, nem fog magától eltűnni. Elég megnézni a történelmet!

Kötelességünk nekünk is felelősséget vállalni, amint azt elődeink is bátran – gyakran hatalmas árat fizetve ezért – megtették: a jövő generációi számára megvédeni és továbbadni a nehezen kiharcolt értékeinket és szabadságunkat, lehetővé téve számukra, hogy a boldogságra törekedjenek és megadni a lehetőségét annak, hogy fejlődjenek és kibontakoztassák teljes emberi lehetőségeiket.

Az iszlám katonáival és a politikai korrektséggel való szembenállás a legnemesebb emberi tulajdonságokat aktiválja és fejleszti: az őszinteséget, a bátorságot, a megérzést, az együttműködést, a kemény munkát, az intelligenciát és az együttérzést. Nem meglepő, hogy az iszlámellenes mozgalomban a legjobb emberekkel találkozhatunk.”

Tehát menj és legyél az a kedves személy, akire a világnak oly nagy szüksége van napjainkban.

Forrás: 10News, http://www.dzsihadfigyelo.com/

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)

Kategória:Hírek


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »