Elhalálozás

Elhalálozás

Megemlékezés

Hírdetés

„Csendesen alszik, megpihent végleg, / angyalok bölcsője ringatja már, / nem jöhet vissza, hiába hívjuk, / emléke szívünkben otthont talál…” (Szabó Balázs) Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a bibarcfalvi születésű sepsiszentgyörgyi id. GYÖNE JÓZSEF életének 92., özvegységének 13. évében rövid szenvedés után elhunyt. Drága halottunk földi maradványait 2022. január 29-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi ravatalozóháztól. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 4324582 „Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!” (Jn. 34–35) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az árapataki születésű BAKÓ FERENC életének 83. évében 2022. január 27-én elhunyt. Utolsó útjára január 30-án, vasárnap 13 órakor kísérjük a családi háztól az árapataki református temetőbe. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával a családi háznál. A gyászoló család 4750/b Megemlékezés Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentkirályi születésű id. KEREKES FERENCRE halálának első évfordulóján. Nyugodjon békében. Szerettei 4324589 Meghalt egy lélek, mely élni vágyott, nyugszik egy áldott kéz, mely dolgozni imádott. Pihenj, te drága szív, mely megszűntél dobogni, szerető jóságod nem tudjuk feledni. Könnyes szemmel emlékezünk az árkosi SZÁSZ JOLÁNRA, aki egy éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes. Szerettei 4324586 A remény éltet minket idelenn, / Hogy te jó helyen vagy odafenn. / Nagyon szeretünk, mi sohasem feledünk, / Mert örökkön örökké rád emlékezünk. Hiányát mindennap érezve, fájdalommal emlékezünk KISS ÁLMOS CSABÁRA halálának hatodik évfordulóján. Szerető családja 4324585 Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, amíg élünk, őrizzük őket. Szeretettel emlékezünk PÉTER KÁROLYRA halálának 20. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4748/b Fájó szívvel emlékezem a szacsvai születésű sepsiszentgyörgyi KISS JULIANNÁRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerető fia, István 4324496 Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi id. BALOGH SÁNDORRA halálának 5. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4324558 Örök hiányát érezve, jóságát, szeretetét szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk a gyergyótekerőpataki születésű sepsiszentgyörgyi ANTAL SÁNDORRA halálának 14. évfordulóján. Emléke legyen áldott. Szerettei 4324555 Fájó szívvel emlékezünk a kisbaconi id. VERES BÉLÁRA halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerettei 4324565 Fájó szívvel, örök hiányát érezve emlékezünk a drága jó édesapára, nagytatára, a kovásznai születésű sepsiszentgyörgyi NAGY SÁNDORRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Lányai és unokái 4324571 Szemünkben könnyel, szívünkben fájdalommal emlékezünk a drága jó szülőkre, nagyszülőkre, a szárazajtai születésű id. DÁVID KÁROLYRA és DÁVID ROZÁLIÁRA. Felejthetetlen emlékük szívünkben örökké élni fog. Emlékük legyen áldott. Szeretteik 4324568 Áldott emlékét örökre szívünkbe zárva, szeretettel emlékezünk PÉTER ÁRPÁDRA halálának 35. évfordulóján. Nyugalma legyen csendes. Szerető családja 4324577 Fájó szívvel emlékezünk a magyarhermányi NÉMET JÁNOSRA (a Dávidé) halálának 17. évfordulóján. Pihenése legyen csendes. Özvegye és fia, Németh János Levente 4324580 Feledni valakit lehetetlen csoda, mert akit szeretünk, azt nem feledjük soha. Fájó szívvel emlékezünk a dálnoki BOÉR JULIANNÁRA halálának hatodik hetében. Emléke legyen áldott, pihenése csendes. Szerettei 4324583 Kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a torjai születésű id. SZABÓ SÁNDORRA halálának 11. évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük. Szerettei 4324584


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »