Bottal és parittyával pajzs és dárda ellen (avagy modern Dávid és Góliát – saját ízlésre, behelyettesíthető szereplőkkel

Bottal és parittyával pajzs és dárda ellen (avagy modern Dávid és Góliát – saját ízlésre, behelyettesíthető szereplőkkel

A két hegy között óceánkék színben tündökölt a mélyben a völgy. Az egyik hegy magasabb, szélesebb, impozánsabb volt, mint a völgy túloldalán éppenhogy kiemelkedő, szinte csak dombszerű hegyecske. A kettő között kis folyó. Odaát a hatalmas hegyről lefelé peckesen lépkedett a Lajton túli völgy irányába egy óriás. Modern páncélban, állig fegyverben, pajzzsal és dárdával, a maga hatalmas termetét és persze saját hegyének népét képviselő, a Richnew nemzetiségből való. Mérhetetlenül kivagyi mosollyal kezdte gúnyolni mint mindig, így ma is, az ellenoldali apróbb hegy és völgy Pooroldjait.

Összenéztek a dombnagyságú hegy és a Lajton túli völgy lakói, majd a hátsó sorból hirtelen előlépett egy, a kezében parittyát tartó, de a nép által igen furfangosnak ismert férfiú.

Az óriás ekkor előre tolta hatalmas lábát és mancsát, hangosan csörrentek vastag aranyláncai, vicsorogva elbődült és dárdájával a kicsiny poorold felé rontott. A kicsiny poorold egy másodperc töredékére megállt, majd hirtelen felugrott az óriás feje fölé, az Ég felé nézett és azt kiáltotta:

Hírdetés

Hátul felzúgott a pooroldok bíztató serege:

Aztán Poorold furfangosan megpörgette parittyáját, repült a kő, amitől az óriás Richnew hátratántorodott és elterült. De nem halt meg, csak a nem várt furfangos csavartól elájult. A Pooroldok pedig azóta is tudják, hogy Isten segítségével találnak majd mindig valami furfangos megoldást, amitől Richnew soha többet nem teszi be szőrös lábát a földjükre és nem meri őket kigúnyolni és n-ed rangú alantas, kizsákmányolandó és lenézendő dicstelen, becstelen, zsarolható páriáknak nézni. Mert lehet, hogy a pária csak egy alantas alattvaló, de a páriák között mindig akad egy vagy több leleményes ötletű parittyás ember, aki úgy pörgeti azt a parittyát, ahogy senki nem képes rá. Richnew esetleg majd más, szolgalelkű jumurdzsákokat keres és talál máshol, akik örömmel fekszenek le díszes pajzsa alá, mert azt hiszik, hogy az mindentől, mindig megvédi őket. Ők ugyanis abszolút zsarolható, pajzs alá valók voltak, vannak és lesznek.

Itt a vége fuss el véle… (te galád Richnew! Úgyis elmész, vagy mi megyünk el egyszer!)

Gundy Sarolta – Hunhír.info


Forrás:hunhir.info
Tovább a cikkre »