Vlagyimir Putyin elnök interjúja az orosz TASS hírügynökségnek

Vlagyimir Putyin elnök interjúja az orosz TASS hírügynökségnek

Szombaton az ausztráliai Brisbane-ben kezdődik a G20-csúcstalálkozó. A esemény küszöbén Vlagyimir Putyin interjút adott az orosz TASS hírügynökségnek. Az alábbiakban röviden ismertetjük az interjút.

KÉRDÉS: Ön a G20 soron következő csúcstalálkozójára indul. Mennyire aktuális a Huszak formátuma? Mennyire logikus, hogy a G20 tagjai együttműködésre törekednek, fejleszteni akarják a globális gazdaságot, és ezzel egyidejűleg szankciókat vezetnek be a Huszak egyik tagja ellen?

Vlagyimir Putyin: Azt hiszem, hogy a szervezetre van szükség. Miért? Mert ez az a hely, ahol találkozhatunk, megvitathatjuk mind a kétoldalú kapcsolatokat, mind pedig a globális problémákat, a probléma lényegének közös megértését dolgozhatjuk ki, megoldásának közös útjait találhatjuk meg. Ez a legfontosabb dolog, mert egyáltalán nem számíthatunk arra, hogy megvalósul mindaz, ami szóba kerül a találkozón. Figyelembe kell venni, hogy a hozott döntések nem kötelező jellegűek. Részben nem is valósulnak meg. Akkor és ott nem valósulnak meg, amikor és ahol ez nyilvánvalóan nem felel meg valaki érdekeinek, elsősorban a globális játékosok érdekeiről van szó. Például, a Huszak egyik találkozóján úgy döntöttek, hogy erősíteni fogják a fejlődő gazdaságok szerepét az IMF-ben, hogy megvalósítják a kvóták újraelosztását. Az amerikai kongresszus blokkolta ezt a döntést, és kész. És a tárgyalófeleink, partnereink mondják: nos, mi örömmel megvalósítanánk ezt vagy azt, hiszen aláírtuk, döntést hoztunk, de a Kongresszus nem hagyja jóvá. És odavannak a döntések.

De mégis, az a tény, hogy egy ilyen határozat megfogalmazást nyert, és a nemzetközi élet minden résztvevője a G20 keretén belül úgy érezte, hogy ez helyes és igazságos, megfelel a mai valóságnak, mindez már egy bizonyos mederbe tereli a nemzetközi közvéleményt, és szakértők gondolkodását, és ezt figyelembe kell venni. Az a tény viszont, hogy az Egyesült Államok Kongresszusa nem volt hajlandó jóváhagyni a törvényt, arról tanúskodik, hogy éppen az USA tér el a világközösség előtt álló problémák megoldásának általános kontextusától. Csak ezt senki sem hozza szóba. Kihasználva monopóliumát a világ médiára, az információt elhallgatják, mintha az nem is létezne.

De ez nem jelenti azt, hogy a formátum használhatatlan. Már megmondtam, hogy miért. Az hasznos.

KÉRDÉS: Talán, ezeket a döntéseket kötelezővé kellene tenni?

Vlagyimir Putyin: Ez lehetetlen. Tudja, az ilyen példák nincsenek a nemzetközi gyakorlatban. Kivéve a Biztonsági Tanács határozatait a nemzetközi biztonság területén.

Most vegyjük azt, hogy egyes G20-országok szankciókat vezetnek be Oroszország ellen. Természetesen, ez ellent mond a huszak tevékenysége elvének, a nemzetközi jognak, mert a szankciók csak az ENSZ és a Biztonsági Tanács keretében vezethetők be. Sőt, mi több, ez ellentétes a WTO, az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény – az úgynevezett GATT elveivel is. Valamikor az USA hozta létre ezt a szervezetet, és most maga durván sérti ezeket az elveket. Ez káros, és, természetesen, némi kárt okoz nekünk is. Ez káros számukra is, mert valójában aláássa a nemzetközi gazdasági kapcsolatok egész rendszerét. Nagyon remélem, hogy előbb-utóbb ezt megértik, és a probléma a múltba merül.

KÉRDÉS: Felveti ezt a kérdést a csúcstalálkozón, vagy az csak a háttérben marad? Fog beszélni róla?

Hírdetés

Vlagyimir Putyin: Ha ez szóba kerül, akkor persze beszélek róla, de nem áll szándékában megvitatásra ajánlani ezeket a kérdéseket. Úgy gondolom, ennek nincs értelme. Azok, akik szankciókat vezetnek be, tudják, hogy mit csinálnak. Hiába hívom fel figyelmüket rá. Hiába kérek valamit. Ezeket a döntéseket a blokk szintjén, a nemzeti szinten hozzák. A döntéshozatalban partnereink saját geopolitikai érdekeikből indulnak ki. De úgy vélem, hogy a geopolitikai érdekeik szempontjából is ez egy tévedés.

Mindenkinek meg kell értenie, hogy a globális gazdaság és a pénzügyek ma szoros összefüggésben állnak egymással. Nos, mondjuk, a mi esetünkben partnereink korlátozzák pénzügyi intézményeink hozzáférését a nemzetközi pénzügyi piacokhoz. Annak révén, hogy a nemzetközi pénzügyi piacokról a tőkét vállalkozásaink finanszírozásába vonjuk bele, aztán ezek a vállalatok kész termékeket vásárolnak ugyanezektől a fejlett gazdaságoktól, így támogatják ott a foglalkoztatást, a szociális szférát, és a gazdasági növekedést. Ha nem tesszük ezt, ott is megakad az élet. Ezek a mélyen fekvő dolgok, amelyek első pillantásra nem fekszenek a felszínen.

Ezért a felmerülő problémákat (és ilyen probléma sok van) együtt kell megoldanunk. És mi lesz ha valamilyen más úton megyünk?… Most az USA két szövetség létrehozásáról beszél: az egyik a Transzatlanti, a másik a Transz-Csendes-óceáni. Ha a két csoport zárt jellegű lesz, akkor végül ez nem a világgazdasági egyenlőtlenségek megszüntetéséhez, hanem megnövekedéséhez vezet. És persze, mi azért szállunk síkra, hogy ne legyenek ezek az egyensúly-eltolódások, mi együtt akarunk dolgozni. És ezeket a kérdéseket csak együttesen oldhatjuk meg.

Hiszen 20, 30, 50 évvel ezelőtt a helyzet más volt. Miért annyira magabiztosan modom, hogy csak együtt lehet hatékonyan megoldani azokat? A vásárlóerő-paritás tekintetében a BRICS-országok együttes GDP-je nagyobb, mint a hetek hasonló mutatója: ha a BRICS-nál ez 37,4 billió dollár, akkor a Heteknél – 34,5 billió. És most azt akarják mondani: „Nem, mi külön azt és azt tesszük, ti pedig csináljatok, amit akartok.” További egyensúly-eltolódáson kívül semmi mást ez nem adhat. Ha meg akarunk oldani valamit, azt közösen kell megoldanunk.

KÉRDÉS: Ön a világgazdaságban végbemenő egyensúly-eltolódásról beszélt, az IMF is beszél róla, sőt, új „buborékok” megjelenését is jósolja. Készen áll-e az orosz gazdaság, hogy szemben álljon a válság új hullámával?

Vlagyimir Putyin: Igen, készen áll. Mi az összes forgatókönyvön gondolkodunk, beleértve az energiaárak úgynevezett katasztrofális csökkenését is, ami nagyon is lehetséges. Mi számítunk rá. A Gazdasági, a Pénzügyminisztérium és a kormány figyelembe veszi mindezeket a forgatókönyveket a gazdasági fejlődés előrejelzésében.

Nagyon óvatosan kezeljük tartalékainkat, mind az arany- és devizatartalékokra, mind pedig a kormány-tartalékok gondolok itt. Ezek elég nagyok, ami lehetővé teszi számunkra, hogy biztosak lehessünk, teljesíteni fogjuk az összes szociális vállalásunkat, hogy bizonyos határokon belül tartjuk meg a költségvetési folyamatokat és az egész gazdaságunkat.

KÉRDÉS: Ausztrália, mint a huszak elnöke többek között javasolta az infrastrukturális központ létrehozását. Ez pozitív javaslat Oroszország számára, amely már úgyis prioritást ad az infrastrukturális projekteknek? Vagy, figyelembe véve a szankciókat, ennek nem lesz semmi köze a mi munkánkhoz?

Vlagyimir Putyin: Itt semmit nem kell összeegyeztetni, nem kell megállapodni senkivel. Ez csak azt mutatja, hogy mi helyes úton járunk, hogy a mainstream-ben vagyunk, hogy a nemzetközi gazdasági közösség hasonló nézeteket vall a kormányzati intézkedések kapcsán abban a helyzetben, ami kialakulóban van a világgazdaságban. Ez csak megerősíti, hogy igazunk van. Ez mindig kellemes és hasznos.

KÉRDÉS: A Huszak közül tervez-e valamilyen külön találkozót a csúcson?

Vlagyimir Putyin: Igen, tervben van találkozó a német kancellárral, és több más találkozó is.
Teljes szöveg: http://hungarian.ruvr.ru/2014_11_14/Vlagyimir-Putyin-elnok-interjuja-az-orosz-TASS-h-rugynoksegnek-9469/


Forrás:hungarian.ruvr.ru
Tovább a cikkre »