Trianon után a legnagyobb mulasztásunk

Orbán Viktor miniszterelnök nem hallgatott Szalma Botondra, a KDNP budapesti elnökére!

Trianon után a legnagyobb mulasztásunk, hogy Magyarország szabotálta a Duna Régió Stratégia végrehajtását, előrehaladását!
A Duna Régió Stratégia elnökségi tisztségét 2017-ben Magyarország látta el.

A soros magyar EU-elnökség idején az állam- és kormányfők 2011 júniusában végső jóváhagyásukat adták az Európai Unió második makro-regionális fejlesztési koncepciójának elindítására a Duna Régió Stratégia elindítására. A magyar uniós elnökség alatt elindított stratégiában hazánkra nézve egy tyúklépésnyi előrehaladásra nem került sor. Magyarország nem élt Duna Régió Stratégia egyedülálló lehetőségével,
Pasztorek József, Ajkán élő tanár, beadvánnyal fordult Orbán Viktor miniszterelnökhöz. A beadványra Illés válaszolt.
Illés Zoltán válasza Pasztorek Józsefnek. Illés Zoltán: „Környezetvédelmi, gazdasági, pénzügyi természetvédelmi, hajózási, politikai – stratégiai stb. okoknál fogva sem a Dunán, sem a Tiszán semmilyen vízlépcső megépítését elfogadni nem tudjuk.”

Orbán Viktor úr részére
miniszterelnök

Tisztelt Excellenciás úr!

A Reális Zöldek Klub 2012. december hóban emlékezett meg megalakulásunk húsz éves évfordulójára.

Az emlékező ülésen a magyar EU soros elnökség egyik kiemelt céljáról a Duna – Régió Stratégiáról, Szalma Botond, a KDNP budapesti elnöke a következő módon vélekedett:

http://www.realzoldek.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=2965&mode=&order=0&thold=0

Kérem Excellenciás Uramat, legyen szíves a fenti videó felvételt egészen a végéig megtekinteni – 10 perc időtartamú a felvétel -, az igen fontos nemcsak a reális zöldekre, hanem talán a hazára nézve is. A reális zöldek körében él egy hit, létezik egy szent akarat, tenni akarnak a haza javára.

Megtiszteltetésnek vennénk, ha civil szervezetünk tájékoztatást kapna a Duna –Régió Stratégia kormányzati kezeléséről.

Tisztelettel: Juhos László, Reális Zöldek Klub elnök

————————-

Joó István úr
miniszteri biztos

Tisztelt Miniszteri Biztos úr!

Hírdetés

A Reális Zöldek Klub civil szervezet képviseletében arra kérem Biztos urat, hogy a Duna Régió Stratégia ügyét érintő kormányzati eseményekről az ezzel kapcsolatos híranyagok megjelenésére civil szervezetünk figyelmét legyen szíves felhívni.

Orbán Viktor miniszterelnök úr figyelmét felhívtuk a folyami hajózás fontosságára.
Biztos úr kedves figyelmébe ajánlom a felhívásra érkezett választ, amelyet alul csatoltam az üzenetemhez.

Civil szervezetünk képviseletében a fejlesztési és az igazságügyi tárca miniszterét is felkértem a a folyami hajózás fontosságának kiemelt kezelésére.
Biztos úr tárcájának Sajtó Osztálytól több kérdésre választ várok. Hálás lennek, ha Biztos úrszorgalmazná a Sajtó Osztályukat válaszadásra.
A csehek, Masaryk, 1914-ben felismerte a független cseh állam létrehozásának az útjában Csehország tengeri kijáratának a kérdése áll. Csehország felújítja három hamburgi kikötőjét, amelyeket a versailles-i szerződés alapján 1929-ben 99 évre kapott használatra a korabeli Csehszlovákia.

Budapest, 2017. augusztus 1-én

Tisztelettel: Juhos László, elnök

————————–

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Levelezési Osztály
Juhos László úr
részére

E-mail: [email protected]
Iktatószám: I-1L/ME/1671/2017

Tisztelt Uram!
Orbán Viktor miniszterelnök úrnak címzett levelét, amelyben a hajózás szerepének fontosságát hangsúlyozta, megkaptuk.
Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni Önnek azt, hogy figyelemmel követi Miniszterelnök úr nyilatkozatait, és ezáltal Magyarország Kormányának munkáját is.
Megkeresésével kapcsolatban a Miniszterelnöki Kabinetiroda Levelezési Osztálya az alábbiakról tájékoztatja Önt.
Szeretnénk felhívni a szíves figyelmét arra, hogy a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rend. értelmében Miniszterelnök úr valamennyi egyedi, szakmai, szakigazgatási és hatósági kérdésben az illetékes szervek, illetve szakminisztériumok álláspontjára támaszkodik, így egyéni megkeresések és igények tekintetében elbírálási lehetőséggel sajnos nem rendelkezik.
Tekintettel arra, hogy a közlekedést érintő kérdések a fent hivatkozott kormányrendelet 109. §-a alapján a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörébe tartoznak, ezért tisztelettel arra kérjük Önt, hogy segítse Miniszterelnök úr munkáját azzal, hogy a megkeresésével közvetlenül az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz fordul az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.
E-mail: [email protected]
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-795-6766, +36-1-795-3832, +36-1-795-6816
Reméljük, hogy a felelős minisztérium kimerítő válasszal szolgál majd Önnek!
Tisztelettel tájékoztatjuk Önt továbbá arról is, hogy a közmédia által sugárzott tartalmakkal kapcsolatos panaszát a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Közönségszolgálata felé jelezheti az alábbiakban ismertetett elérhetőségeken:
Postacím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Telefonszám: +36 1 795 5050
E-mail: [email protected]
Engedje meg, hogy mind Miniszterelnök úr, mind a magam nevében jó egészséget kívánjak Önnek!

Kobza Csilla osztályvezető asszony megbízásából, üdvözlettel:

Gyimesi Pálma
közkapcsolati referens
Levelezési Osztály
Telefon: 06 (1) 795-5000
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Web: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda

—————————-

Kedves Kollégák!

Az EU Duna Régió Stratégia “Cselekvési terve” civil társadalom bevonására vonatkozó részeinek kivonatát tájékoztatásul és kiegészítésül pótlólag megküldöm!
Üdv.: PL

2017. július 31. 11:12 László Péteri írta, :
Kedves Kollégák!

Az EU Duna-stratégia 2017. évi 6. Éves Fóruma magyar soros elnöksége által történő előkészítése kapcsán néhány témában történt érzékelhető előrelépés. Végre megjelent – 6 év késéssel! – a KKM által kiadott, általunk szóban és írásban is szorgalmazott – Duna Régió Stratégia magyar nyelvű Hírlevelének első száma. (lásd: melléklet 2017./1.sz.)
Ugyanakkor Völner Pál, korábbi közlekedésért felelős államtitkár (aki nem írhatta alá a 2012.06.07-i, Luxemburgi Közös Nyilatkozatot, a dunai hajózás fejlesztésére vonatkozóan!), jelenleg az IKM parlamenti államtitkára és egyben – Szalma Botond utódaként “demokratikusan megválasztott” – MAHOSZ elnök, ez utóbbi minőségében 2017-ben, rendezvény-sorozatokon vett részt, és tartott tájékoztatókat a Duna-menti megyékben és városokban (Győr, Tata, stb.) a Duna-stratégiáról, és a Duna Transznacionális Programról.
A tájékoztatók érdemi részéről sajnos, változatlanul nem találtam konkrét, érdemi információkat, ezért emlékeztetőül csak az elérhető képgalériából tudtam – időrendi sorrendben – mellékelni néhányat! (lásd: pl. Győr: Babos Attila, Tata: Bencsik János, stb.)
Remélhetőleg, megérjük még, hogy a Duna-stratégiával kapcsolatban végre – a civil szervezetek részére is használható – konkrét információkat, áttekinthető tájékoztatókat kapunk, az esetleges jobbító szándékú észrevételeink, javaslataink előzetes megtételének elősegítése érdekében. (ha a kormány tényleg komolyan gondolja a civil társadalom aktívabb részvételének, és a döntések előkészítésébe történő bevonásának előzetes – és nem utólagos! – biztosítását!)

Baráti üdvözlettel: Péteri László


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »