Svájci méltatás: „lenyűgözött az üzenet, hihetetlen, hogy mit alkottak…”

Svájci méltatás: „lenyűgözött az üzenet, hihetetlen, hogy mit alkottak…”

Valóban csodálatos. Próbáltam virtuálisan elképzelni, hogy a magyar kultúra napja utáni vasárnapon Károli Gáspár prédikátor, bibliafordító uram ott sétál szülővárosa, Nagykároly új kertvárosi református egyházi központjának termeiben, és a templomban. Bizonyára csodálkozó szemekkel és lelkesült szívvel simogatta volna tekintete és keze azt a 14, gyönyörűen bekötött, kézzel másolt bibliasorozatot, amit az úrasztalán megpillantott. Benne 1800 szorgos, istenszertő magyar református keze írásával a Biblia, amit a járvány okozta kényszerű karanténidőszakban másoltak. Károli Gáspár uram annak a földnek édes anyanyelvén szólaltatta meg magyarul Isten örök érvényű beszédét. 1590-ben jelent meg az az „öreg Károli”, ami egész magyar nyelvfejlődésünk, költészetünk, irodalmunk, egyházi nyelvezetünk ősföldje, talaja lett. Csoda. És a csoda csodát szült 2022-re. Hogyan is történt?

St. Gallen–Budapest–Nagyvárad

2020-at írtak, a koronavírus-járvány javában tombolt. Ekkor a svájci St. Gallenben Isten Lelke arra indította az ottani református lelkipásztort, Uwe Habenicht-et és csapatát, hogy a karantén bezártságát próbálják valamilyen értékes munkával, házi feladattal ellensúlyozni. Március elején meghirdették interneten a Korona-Biblia kézi másolásának a gondolatát. Pünkösdig 950 személy csatlakozott a másolókhoz, Svájc mellett Ausztriából, Németországból és más országból is. Először nem a teljes Biblia állt össze, majd az is megvalósult. 3811 oldalon, végül egy tucatnál több fa iratgyűjtőben megjelent a nagy mű. Voltak, akik még illusztrációkat is belerajzoltak kézírásos munkájukba. 2021. március 14-én adták át a teljes Biblia-másolatot az alapítvány könyvtárának. Mindenről külön honlapon olvashatunk.

Így kapcsolódott össze három református lelkész online szolgálata, St. Gallenből Uwe Habenichté, Budapesten dr. Békefy Lajosé, Nagyváradon Vinczéné Pálfi Judité, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület előadótanácsosáé, aki fantasztikusan megszervezte a másolás munkáját, amit Dénes István Lukács generális direktorral együtt kiadott módszertani körlevelükkel 2020. szeptember 18-án indítottak el. A teljes váradi-nagykárolyi 21. századi, kézzel másolt Biblia-csoda megszületéséről minap magyarul, angolul adtunk hírt határon innen és túl. A jó hír szintén futótűzként terjed. Washingtonig és Sanghajig, meg szerte a Kárpát-medencében. Az 1590-es Károli Gáspár-féle magyar Biblia-csoda új formában, a 21. század viszonyai között is megőrizte legfontosabb hajtóerejét: a kézi másolás közbeni Istenre gondolás személyességét, a könyv tapintható, kézzelfogható örömét, az élet üzenetének a bezártságban is megtapasztalható közösségteremtő tágasságát, életmegtartó erejét.

Néhány vallomás az erdélyi másolóktól

Vinczéné Pálfi Judit lelkésznő megosztotta velem azokat a vallomásokat, amelyeket vagy ötvenen az elvégzett munka után hálás szívvel írtak. Íme néhány: „Örömmel tölt el, hogy én is részt vállalhattam e nemes ügy megvalósításában.

Hírdetés

„Lelkemet öröm töltötte el, hogy részt vehettem a Biblia kézzel való írásán. Istennek legyen hála és dicsőség.” „Számomra nagy jelentősége volt annak, hogy nemcsak olvashatom a Bibliát, hanem hozzá is járulhattam ahhoz, hogy lemásoljam a Jób könyve 35. részét. Ezáltal még közelebb kerültem Istenhez. Megtanultam ebből a részből, hogy az én igazságom nem nagyobb, mint Istené”.

Mindezzel összhangban álljon itt Károli Gáspár uram vizsolyi bibliájában az olvasókhoz írt üzenetének egy mondata: „Annakokáért minden keresztyén olvasókat kérek, hogy az én munkámért engemet ne rágalmazzanak és meg ne keserítsenek, hanem nagy Isteni félelemmel és hálaadással vegyék és olvassák e Magyar nyelvre fordíttatott Bibliát”.

Korokon, határokon átívelő közösségben élünk

Milyen különös kegyelem, vezetés és csoda az is, hogy a váradi-nagykárolyi kézzel, sőt szívvel és imádsággal másolt Covid-Biblia 14 gyönyörű kötete akkor került bemutatásra, amikor a magyar kultúra Kárpát-medencei napja volt. Igen, Isten Igéje összeköt, átölel, testvérré formál minket, bármely részén éljünk is a csonkított hazának. Az is csoda, hogy ez az Ige-, és megtartó örömüzenet-átadás Károli nyelvi bölcsőjében történt, Nagykárolyban. Az is csoda, hogy a nagy mű a 2022. évi bibliavasárnapok előtt, azok tiszteletére és bevezetőjeként készült el. Hiszen a világkeresztyénség egy része ránk következő vasárnap, január 30-án tartja a bibliavasárnapot a Losung által 60 nyelven jelzett időben. A hazai protestantizmus és a Kárpát-medencei hittestvérek pedig március 6-án. Lutherrel énekeljük idén is: „Az Ige kőszálként megáll, megszégyenül, ki bántja”.

A váradi-nagykárolyi kézzel másolt Biblia-csoda útját írásainkkal tovább követjük…

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)

 


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »