Október 23.-ért a polgári oldalon nincs felelõs?

A reális zöldek véleménye szerint a polgári oldalon politizálók, a polgári Kormány energetikáért felelős miniszterei, államtitkárai, polgári oldal mellett tevékenykedő civil szervezetek, felelősök a FŐVÁROS és tíz vidéki város elvesztéséért.

Törvényi elvárás 1996 óta, hogy az atomenergia alkalmazásával összefüggő alapvető, tudományos, technikai és egyéb ismereteket – a kockázatokra is kiterjedően – oktatni, valamint a közszolgálati hírközlés, a közművelődés útján az állampolgárokkal rendszeresen ismertetni kell.

A törvényi elvárás teljesülése érdekében 2010 parlamentben helyet foglaló kormányoldali képviselők, a polgári kormány illetékes miniszterei, államtitkárai, az állami energetikai intézmények, az energetika területén működő civil szervezetek, köztük az ENPOL 2000 civil szervezet nem tett semmit.
Ha törvényi elvárás teljesült volna, annak keretében Paks hűtése, a Duna ügye is szóba került volna.

Hozzá tesszük, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. sem, meg azt is, hogy Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. nézve az MTI útján semmi féle jó szándékú kritika észrevételt nem szabad kifejezni.

Orbán Viktor: atomenergia nélkül nincs karbonsemlegesség
555 megtekintés

•2019. dec. 12.

Vita várható a tagállamok között a nukleáris energiáról is. A magyar kormány, de például Csehország is ragaszkodik ahhoz, hogy az Unió támogassa az atomenergia használatát. Pénzügyi, gazdasági érvei is vannak emellett mindkét kormánynak, és az a meggyőződés is, hogy atomenergia nélkül nem lehet biztosítani a karbonsemlegességet Európában. A németek próbálkoznak ezzel a *****usimai katasztrófa óta, de nem sok sikerrel. Bővebben a hirado.hu-n: https://www.hirado.hu

Hollik István úr
képviselő

Tisztelt Képviselő úr!

Hivatkozással a Gazdasági bizottság mai szeptember 20-dikán sorra került ülésének a végén rövid beszélgetésünkre, jelentkezem.

Mindenekelőtt tájékoztatom a Képviselő urat, hogy a reális zöldek civil szervezete támogatja a kormány energiapolitikáját.

A civil szervezet bizonyos abban, hogy az ellenzék Paks bővítéséből kampány témát generál, mint tette azt a 2014. évi választások előtt.

Néhai Ruboszky György úrnak az Igazságügyi bizottság elnökének halála előtt tíz nappal elmondtam, hogy a demokratikus közvélemény tájékozatlan a nukleáris energia hazai felhasználását illetően.

Folytattam, ennek okát abban látom, hogy a közszolgálati médiaszolgáltató, amely 21 éve létezik, nem teszi a törvényes dolgát. Kérdeztem az Elnök urat, hogy mit lehetne tenni Elnök úr a törvény betartása érdekében, mivel az összes törvényes lehetőséget a törvény betartásának az érdekében kimerítettem, az eredmény nulla.

Elmondtam az Elnök úrnak:

Felszólítottam a törvény betartására Dobos Menyhért urat a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt, vezérigazgatóját.

Kértem dr. Karas Mónikát, a Médiahatóság elnökét a Médiatanács kötelezze a közszolgálati médiaszolgáltatót a törvény betartására.

Karas Mónika válasza az volt, hogy a Médiatanácsnak nincs törvényes joga a műsor tartalmakba való beavatkozásra.

Bejelentettem a Közszolgálati Közalapítvány elnöknek Balogh László úrnak, a Duna Médiaszolgáltató nem teszi a törvényes dolgát, cselekvésre kértem Balogh urat.

Balogh úr válasza az volt, hogy a „Közszolgálati Közalapítvány hatásköre nem terjed ki a műsorkészítés tartalmi kérdésének a vizsgálatára.”

Balogh úr biztosított arról, hogy bejelentésemet/kérésemet továbbította Dobos Menyhért vezérigazgató úrnak.

Hírdetés

Karas Mónika és Balogh István válasza egyaránt téves válasz!

Nem arra kértem a MÉDIATANÁCSOT és a KÖZSZOLGÁLATI KÖZALAPÍTVÁNYT, hogy avatkozzanak be a műsorok tartalmába, hanem arra, hogy szólítsák fel Dobos Menyhért vezérigazgató urat gondoskodjon a közszolgálati médiaszolgáltatók műsorkészítői tartsák be a törvényt.

Kértem Kövér László házelnök úr tanácsát is, hogy mit lehetne tenni a törvény betartása érdekében, a Házelnök úr munkatársától kaptam egy semmit mondó választ.

Rub ovszky György úr válasza a következő volt:

„Van nekünk egy albizottságunk, amelynek a feladata közé tartozik a törvények végrehajtását, társadalmi és gazdasági hatását figyelemmel kísérni. Írjál az albizottság Elnökének Bárándy Gergely úrnak.”

Rubovszky elnök úrnak a tanácsát megköszönte és a következő levelet írtam Bárándy úrnak:

Dr. Bárándy Gergely úr

elnök

Ellenőrző albizottság

Tisztelt Elnök úr!

Az Országgyűlés az atomenergia alkalmazásáról szóló törvényben felismerte, hogy az atomenergia békés célú alkalmazása az ipar, a mezőgazdaság, az egészségügy és a tudományos kutatások számos területén elősegíti az emberiség életfeltételeinek javítását. (1996.évi CXVI. törvény)

Az 1996. évi CXVI. törvény 4§ (11) bekezdése szerint:

„Az atomenergia alkalmazásával összefüggő alapvető, tudományos, technikai és egyéb ismereteket – a kockázatokra is kiterjedően – oktatni, valamint a közszolgálati hírközlés, a közművelődés útján az állampolgárokkal rendszeresen ismertetni kell.”

Az Országgyűlés által 1996-ban kötelezővé tett jogszabályi elvárás nem teljesül, sem az oktatás, sem a közszolgálati médiaszolgáltatás műsorszolgáltatása területén.

Az a polgártársunk, aki 1996-ban kezdte meg az iskolát, az ma 27 éves, aki a középiskolát, ő 35, aki felsőfokút, csaknem 40 éves.
Sajnos a negyven év alatti polgártársaink a közép- vagy a felsőfokú képzésben, de még alapismeretekben sem részesültek az atomenergia nemzetünk számára meghatározó felhasználásának a fontosságáról.

Az atomenergiáról szóló törvény 38. § szerint a radioaktív hulladék, kiégett üzemanyag tárolása és elhelyezését a tudomány legújabb igazolt eredményeivel, a nemzetközi elvárásokkal, valamint tapasztalatokkal összhangban végezhető.

A REÁLIS ZÖLDEK és a Paksi Energetikai Kerekasztal közös álláspontja szerint a KNPA-t nagyon bőkezűen látták el pénzforrásokkal, avagy, a szakemberek az indokoltnál költségesebb műszaki megoldásokat választottak.
Ezt a véleményünket a kis- és közepes- ill. a nagyon kis-aktivitású hulladékok elhelyezésére szolgáló tárolók beruházási költségeinek mindegyikére állítjuk.

Reális veszélyét látjuk annak, hogy Paksot 2×1200 MW teljesítménnyel bővítjük, miközben 1000 MW teljesítményt eltemetünk.

A REÁLIS ZÖLDEK KLUB és a PAKSI ENERGETIKAI KEREKASTAL képviseletében javasolom, hogy az ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG tegyen a jogszabályi elvárások teljesülése érdekében.

Budapest, 2017. június 6.

Tisztelettel:

Juhos László, reális zöldek elnöke, Paksi Energetikai Kerekasztal Szóvivője

Másolatot kap:

Dr. Vas Imre, elnök h, képviselő.

Demeter Zoltán, az Ellenőrző Bizottság tagja, képviselő

Dr. Apáti István az Ellenőrző Bizottság tagja, képviselő

Igazságügyi bizottság elnöke, Dr. Ruboszky György

Tájékoztatás céljából levél formájában a Fővárosi Főügyészség


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »