Oberlander Báruch rabbi: egyetlen goj halott is százezer zsidó halottat sért a pesti zsidó temetőben

Oberlander Báruch rabbi: egyetlen goj halott is százezer zsidó halottat sért a pesti zsidó temetőben

Oberlander Báruch vallásbírósági elnök, az ELTE jogi karának előadója, a Fidesz-kormány által kedvezményezett Chabad Lubávics haszid zsidó irányzat vezető rabbija támadást indított a magyarországi reformista zsidó hitközség vezetősége ellen, amiért az utóbbi időben gojokat is eltemetnek a budapesti Kozma utcai zsidó temetőben. „Egyetlen goj eltemetése a már régebben eltemetett százezer zsidó közé, mind a százezer zsidó halottat sérti” – nyilatkozta Oberlander rabbi az izraeli Há-Mevászér című ortodox zsidó újságnak.

Az ’Áruc7 héber nyelvű hírportál ezután szó szerint idéz Oberlander Báruch rabbinak a Há-Mevászér című ortodox újságban megjelent nyilatkozatából: „Minden goj eltemetése a százezer zsidó közé (a budapesti Kozma utcai zsidó temetőben – H. J.) nem kizárólag a zsidó vallási törvénnyel (háláhá – H. J.) szöges ellentétben álló egyetlen cselekedet, hanem az ott már eltemetett százezer zsidó megbántása. Azokat a zsidókat bántják, sértik meg ezzel, akik jó pénzt fizettek a sírhelyükért, azért, mert azt akarták, hogy zsidók, a saját népük között temessék el őket. A gojok itteni eltemetése mindezen zsidók meglopása. Ki jogosította fel a jelenlegi vezetést (valószínűleg Slomóék ellenlábasáról, a Mazsihiszről van szó – H. J.) arra, hogy ilyesmit tegyenek?” – tette fel a megválaszolandó kérdést Oberlander rabbi.

Az ortodox újság szerint Oberlander rabbi nem hajlandó belenyugodni abba, hogy továbbra is gojokat temessenek a zsidók közé Budapesten. A lap szerint Oberlander abban reménykedik, hogy a világ zsidóságának erőteljes tiltakozása véget vet majd ennek az általa „szerencsétlen fejleménynek” nevezett gyakorlatnak, a gojok zsidó temetőben történő eltemetésének. Oberlander rabbi azzal is indokolja a tiltakozását, hogy a Kozma utcai reformista (neológ) zsidó temető 100 ezer zsidó halottja között nyugszanak olyan neves, az ortodox hitelvek szerint élt rabbik is, akiket még az 1868-as egyházszakadás előtt temettek ide.

Oberlander rabbi példáként említette a Kozma utcai zsidó temetőben még az egyházszakadás előtt, 1851-ben eltemetett Simon ben Dávid Oppenheim (és nem Oppenheimer, amiképpen Oberlander az izraeli újságnak mondta – H. J.) rabbit, Pest város rabbiját, egyházi művek íróját, akinek sírja kegyeletes zarándokhellyé vált. A közel 100 éves korában elhunyt Simon ben Dávid Oppenheim rabbi a híveinek ugyanis meghagyta: „Aki felkeresi a síromat, s imát mond értem, azt megsegíti a Mindenható.” S amikor a híres rabbit eltemették a Kozma utcai temetőben, 1851-ben, még senki gondolta, hogy a Mazsihisz „jóvoltából” több mint másfél évszázad múltán goj holtak közelsége zavarja majd a szentéletű rabbi nyugalmát, és borzolja a sírját felkeresők idegeit.

A hírhez kapcsolódóan megjegyezzük: Magyarországon sok a zsidó-keresztény vegyes házasság, s a Kozma utcai zsidó temetőbe általában azért temetnek nem zsidókat, mert a házastársak egymás mellett kívánnak nyugodni. De ennek megértését nem nagyon lehet elvárni olyanoktól, akik egyéb épületes szövegek mellett reggelente elimádkozzák, és komolyan is veszik azt, hogy „Áldott vagy Te, Örökkévaló Istenünk, a világ királya, hogy nem teremtettél (csináltál) engem gojnak.”

Hering J. – Kuruc.info


Forrás:kuruc.info
Tovább a cikkre »