Miért nem lett Trócsányi László EU biztos?

Trócsányi László minisztert, Orbán Viktor miniszterelnök úr akarata hidegen hagyta!
Miért lesz magyar képviselő az EU közlekedési biztosa?

Összeállításunk végén elérhető a 2003.évi VIII. törvény A nyolcadik törvénynek tíz oldalból álló melléklete van.
Összeállításunk végén a tíz oldalból a 3. oldalt is közzé tesszük, annak okán, hogy az 1992.évi XL. törvény a 3. oldalon került felsorolásra.
Az 1992. évi XL. törvény az a törvény, amelyben Magyar Országgyűlés felismerte, hogy a Duna duzzasztása ökológiai agresszió a természettel
szemben. Ezt az ostobaságot világon egyetlen törvényhozó nem mondta ki, nem foglalta törvénybe, kivéve a magyar.

Trócsányi miniszter úrnak, 2017-ben jelezték a reális zöldek, hogy az ostobasággal szemben tenni kéne. A Miniszter válaszra sem méltatta a reális
zöldeket, annak ellenére sem, hogy a hajózás fontossága érdekében történő lobbi tevékenységre a reális zöldeket Orbán Viktor miniszterelnök úr is,
bíztatta.

Dr. Trócsányi László
igazságügyi miniszter
IGAZSÁGÜGYI MINISZÉRIUM
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Tárgy: Panaszbejelentés.

Tisztelt Miniszter úr!

A REÁLIS ZÖLDEK KLUB képviseletében panasszal fordulok Miniszter úrhoz.
Panaszolom, hogy Dr. Völner Pál, parlamenti államtitkár nem hajlandó
meghallgatni a Duna hajózhatóságának a kérdésében a reális zöldeket.
Március hóban az alábbi kérést küldtem az Államtitkár úrnak:
Völner Pál úr
államtitkár
Tisztelt Államtitkár úr!

Államtitkár úr kedves figyelmébe ajánlom a MINISZTERLNÖKI KABINET IRODA
javaslatát.
A reális zöldek civil szervezet tagjai körében létezik egy szent akarat,
tesznek a haza javára.
Egyenesen kötelességünknek tartjuk, hogy a Kormány stratégiáját érintően új
szempontokat előhozzunk.
Mi úgy gondoljuk, ehhez megvan a teljes jogunk, gondolatszabadság
alkotmányos jog.
A külső költségek szempontjából a belvízi hajózás teljesítménye – különösen
a környezetszennyezés és a munkabiztonság szempontjából – jobb bármely más
közlekedési módénál. A kevésbé energia érzékeny, tisztább és biztonságosabb
közlekedési módokra való áttérés egyik meghatározó iránya a belvízi
személyszállítás és teherfuvarozás részarányának növelése a közlekedési
munkamegosztásban. Az Európai Unió célja, hogy megerősítse a belvízi hajózás
versenyhelyzetét a közlekedési rendszerben, és megkönnyítse a belvízi
hajózás integrációját az intermodális logisztikai láncba. Az Európai
Bizottság ezért indította útjára 2006-ban a belvízi szállítás
előmozdításáról szóló, hét éves NAIADES cselekvési programot, E forrás
igénybevételét az egymást váltó kormányok elmulasztották! Az Országház
épületében tegnap, június 14-én Államtitkár úrnak mondott észrevételemre
adott válaszát kérem, hogy küldje meg részletesen.
Várom a válaszát mi nem tettek meg a Duna menti államok a Duna hajózhatósága
az ügyében és mit tettünk meg mi.
Számítok Államtitkár úr megtisztelő válaszára.
Budapest, 2017. június 15.
Tisztelettel: Juhos László, elnök
A fenti üzentem megküldésének a hátterében a Miniszterelnöki Kabinetiroda
javaslata áll:

From: Gyimesi Pálma [mailto:[email protected]] On Behalf Of Titkárság
(MK)
Sent: Monday, June 12, 2017 9:41 AM
To: [email protected]
Subject: Miniszterelnöki Kabinetiroda – válasz I-1L/ME/1671/2017

Hírdetés

Miniszterelnöki Kabinetiroda
Levelezési Osztály
Juhos László úr
részére

E-mail: [email protected]
Iktatószám: I-1L/ME/1671/2017

Tisztelt Uram!
Orbán Viktor miniszterelnök úrnak címzett levelét, amelyben a hajózás
szerepének fontosságát hangsúlyozta, megkaptuk.
Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni Önnek azt, hogy figyelemmel követi
Miniszterelnök úr nyilatkozatait, és ezáltal Magyarország Kormányának
munkáját is.
Megkeresésével kapcsolatban a Miniszterelnöki Kabinetiroda Levelezési
Osztálya az alábbiakról tájékoztatja Önt.
Szeretnénk felhívni a szíves figyelmét arra, hogy a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rend. értelmében
Miniszterelnök úr valamennyi egyedi, szakmai, szakigazgatási és hatósági
kérdésben az illetékes szervek, illetve szakminisztériumok álláspontjára
támaszkodik, így egyéni megkeresések és igények tekintetében elbírálási
lehetőséggel sajnos nem rendelkezik.
Tekintettel arra, hogy a közlekedést érintő kérdések a fent hivatkozott
kormányrendelet 109. §-a alapján a nemzeti fejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörébe tartoznak, ezért tisztelettel arra kérjük Önt, hogy segítse
Miniszterelnök úr munkáját azzal, hogy a megkeresésével közvetlenül az
illetékességgel és hatáskörrel rendelkező Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumhoz fordul az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.
E-mail: [email protected]
Ügyfélszolgálat telefonszám: +36-1-795-6766, +36-1-795-3832, +36-1-795-6816
Reméljük, hogy a felelős minisztérium kimerítő válasszal szolgál majd Önnek!
Tisztelettel tájékoztatjuk Önt továbbá arról is, hogy a közmédia által
sugárzott tartalmakkal kapcsolatos panaszát a Médiaszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap (MTVA) Közönségszolgálata felé jelezheti az alábbiakban
ismertetett elérhetőségeken:
Postacím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
Telefonszám: +36 1 795 5050
E-mail: [email protected]
Engedje meg, hogy mind Miniszterelnök úr, mind a magam nevében jó egészséget
kívánjak Önnek!

Kobza Csilla osztályvezető asszony megbízásából, üdvözlettel:

Gyimesi Pálma
közkapcsolati referens
Levelezési Osztály
Telefon: 06 (1) 795-5000
Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Web: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda

Számítok Miniszter úr közbenjárására, együttműködésére a reális zöldek
civil szervezetével, a tárca szóba áll a reális zöldekkel.

Budapest, 2017. július 12.

Tisztelettel: Juhos László, reális zöldek elnöke

20030001 by ReĂĄlzĂśldek ReĂĄlis ZĂśldek Klub on Scribd


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »