Kifogás bejelentése – Kossuth Rádió 'Jó reggelt, Magyarország!'

From: Dobos Menyhért [mailto:[email protected]]
Sent: Friday, July 26, 2019 5:13 PM
To: Laszlo Juhos
Subject: RE: Kifogás bejelentése

Tisztelt Juhos László Úr!

A 2019. július 26. napján 07:32 perckor küldött, a Kossuth Rádió „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorszámának 6:40 után sugárzott műsorrészletére vonatkozó kifogását, továbbá ugyanezen műsorszámának 8:00 után sugárzott műsorrészletére vonatkozó kifogás kiegészítését a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. mint közszolgálati médiaszolgáltató megvizsgálta, és a kifogást és annak kiegészítését elutasítja annak megalapozatlansága miatt.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Mttv.) 181.§ (2) bekezdése szerint a kérelmező kérheti azon álláspont közzétételét, mely szerinte a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz szükséges. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.)13.§ alapján a tájékoztatási tevékenységet végző lineáris médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban kiegyensúlyozottan tájékoztatni, mint ahogyan ez a kifogásolt műsorszámban is történt.

A Médiaszolgáltató álláspontja szerint a kifogásolt műsorrészletek mindenben megfeleltek az Smtv. és az Mttv. rendelkezéseinek.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Smtv. 4.§-hoz fűzött indoklás szerint senkinek nincs alanyi joga arra, hogy követelje bármely médiumban véleménye közzétételét, a műsorszámok szerkesztése, a médiatartalmak kiválasztása a Médiaszolgáltató diszkrecionális joga az Mttv. 3.§ alapján.

Tisztelettel:

Dobos Menyhért
vezérigazgató

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.

From: Juhos Laszlo [mailto:[email protected]]
Sent: Friday, July 26, 2019 7:32 AM
To: Közönségszolgálat; [email protected]
Cc: Dobos Menyhért
Subject: Kifogás bejelentése

Jó Reggelt Magyarország, 2019. 07.26. 06:00 óra után

Kifogás bejelentése vitatott ügynek nem pártatlan feldolgozása okán.
Kifogás bejelentése politikai mozgalom szolgáltában álló műsorszolgáltatás okán!

Műsorvezető: Hány klímamenekült indulhat el Afrikából?
2018. december 12-én a Magyar Országgyűlés plenáris ülésén a Kormány képviseletében mondta Szijjártó Péter, miniszter úr, forrás a Magyar Országgyűlés plenáris üléséről készült jegyzőkönyv:
Szijjártó miniszter úr szerint az iparosodás előtti korszakhoz képest napjainkra 0.12 Celsius fokkal nőtt az átlaghőmérséklet. A Miniszter úr szerint világossá kell tenni, hogy a lakóhelyüket éghajlati okok miatt elhagyó személyek nem menekültek. A genfi egyezmény értelmében ugyanis az minősül menekültnek, akinek a nemzeti, faji, vallási vagy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása miatt, vagy politikai meggyőződése következtében hazájában üldöznek vagy annak megalapozott veszélyének van kitéve.

A Miniszter úr vélekedéséről a reális zöldek az MTI-OS útján kiadott közleményükben hívták fel figyelmet:
2019. január 9., szerda 11:49

Hírdetés

A Reális Zöldek Klub közleménye
Budapest, 2019. január 9., szerda (OS) – Veszélyben a képviseleti demokrácia! Testüreg politizálással, elzárkózással lehet egy ország energia politizálását művelni, illetve egy darabig biztosan lehet, csak az ilyen fajta energetikai politizálást nem részvételi demokráciának hívják.

A reális zöldek lobbi tevékenységének a lényege, nem más, mint a nemzeti érdekek előtérbe helyezése! Az Egyesült Királyságban, magántársaság választja ki, dönti el, hogy ki lehet atomerőmű, atomerőmű beruházás vezetője, munkatársa. Nálunk a vezetők kiválasztását tárca nélküli miniszter dönti el! A negyedik Orbán kormány gépezetében a kormányzat energiapolitikájának a gondozására négy miniszter kapott mandátumot. A reális zöldek nem találják a bejáratot az energetikai kormányzat gombolyítóihoz. A reális zöldek álláspontja nem egyezik meg Áder János köztársasági elnök úr előrejelzésével, hogy 2030-ban napelemmel és atommal termeljük meg a villanyunkat. Az Államelnök úr szerint a klíma védelmével is, csökkenthető a migráció a klímaváltozás tovább erősíti a migrációs folyamatokat.
Szijjártó Péter miniszter szerint világossá kell tennünk, hogy a lakóhelyüket éghajlati okok miatt elhagyó személyek nem menekültek. A genfi egyezmény értelmében ugyanis az minősül menekültnek, akinek a nemzeti, faji, vallási vagy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása miatt, vagy politikai meggyőződése következtében hazájában üldöztetésnek vagy annak megalapozott veszélyének van kitéve.
Juhos László, elnök

Kiadó: Reális Zöldek Klub
Elindulnak a klíma menekültek, (Műsorvezető: 06:40 óra)

A műsorvezetők nem kelhetik azt a benyomást, hogy már eleve megvolt az értékítéletük a szóban forgó témáról, miszerint az éghajlatváltozás miatt Afrikából elindultak migránsok.

A pártatlan műsor szerkesztőjének nem kell föltétlenül arról gondoskodnia, hogy minden egyes műsorában vagy híranyagában minden érintett felett megszóltasson, lehet helyénvaló a téma szűk fókuszba állítása, de az interjú alany kérdezésének a módját ilyenkor is a pártatlanság szellemének kell meghatároznia.

A műsorszolgáltatás politikai mozgalom szolgálatában állt!
Nevezetesen az ellenzék szolgálatában állt.
30 ellenzéki képviselő éghajlatváltozásról szóló előterjesztéséről a Magyar Országgyűlés, 2018. december 12-én folytatott vitát.
Az ellenzéki képviselők a vitán való részvételük helyett balhézni vonultak a Bojtár utcába!
A vitán a Kormány fenti véleményét Szijjártó Péter miniszter úr fejezte ki.
Ellenzéki képviselő a vitán nem vett részt, annak ellenére, hogy 30 ellenzéki képviselő volt a éghajlatváltozásról szóló előterjesztés aláírója.
A vitán a FIDESZ véleményét Bencsik János, a KDNP véleményét Aradszki András képviselő fejezte ki. A illetékes tárca véleményét Kaderják Péter államtitkár, aki egyébként a katowicei magyar delegáció vezetője, de 12-én reggelre Palkovics miniszter vissza rendelte Budapestre.

07:00 óra után hír műsorszolgáltatás keretében nyilvánosságot adtak Schmuck Erzsébet képviselő véleményének. Ez nem része a kifogás bejelentésnek, de az igen, hogy a Képviselő hölgy sem vett részt az éghajlatváltozásról szóló az Országgyűlés plenáris ülésén sorra került vitán, ennek a hallgatóval való közlése elmaradt.

December 12-én még tartott Katowicében a klímacsúcs! December 14-én lett vége:

Katowice, klímacsúcson kifejezésre került, hogy mindenkit be kell vonni a párbeszédbe.

Budapest, 2019. július 26.

Juhos László, reális zöldek elnöke
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság
M É D I A T A N Á C S
Levélcím:
1433 Budapest, Pf.:198.

Panasz bejelentés.
Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt., 1038 Budapest, Bojtár u. 41-47.
Kossuth Rádió, Jó Reggelt Magyarország c. műsor.
2019. 07. 26. 06:00 óra után.
A kifogás bejelentésre adott választ nem fogadom el.

Nagy Katalin műsorvezető és az elhangzott tudósítók újságírói azt a benyomást keltették, hogy eleve megvolt a véleményük, miszerint a hazáját klímaváltozás okán elhagyó menekült.
Nem engedhető meg, hogy a hallgató műsorvezetőt a műsor szempontjából jelentős kérdésben egy meghatározott állásponttal azonosítsa.
A Jó Reggelt Magyarország, Kossuth adón 2019. július 26-án sugárzott műsorából kiderült, hogy a szerkesztőség nem teszi a dolgát, nem kíséri figyelemmel az összes jelentős tevékenységet, eseményt az éghajlatváltozás szóló irányzatokat. Igénytelenül szerkeszt műsort!
Gyors és közkeletű egyoldalú politikai feltételezések megjelenítője.

Az Országgyűlés őszi ülésszakának
29. ülésnapja
2018. december 12-én, szerdán

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Soron következik „Az éghajlatváltozás a XXI. század egyik legnagyobb globális és hazai kihívása; megfékezése és a várható hatásokhoz való alkalmazkodás nem tűr halasztást” című politikai vita, amelyet Demeter Márta és képviselőtársai kezdeményeztek. A politikai vita kezdeményezésére irányuló indítványt V/3543. számon kapták kézhez.
Az T. Házban egyetlen ellenzéki képviselő nem volt jelen a vitában nem vett részt.
A vita tudáscsere.
Az éghajlatváltozásról szóló események feldolgozásához hozzá tartozik az elmélyült vizsgálódás. 2018. december 2-én nem derült ki, hogy az ellenzéknek mi a véleménye az éghajlatváltozásról, mivel az Alsóházban a vita idején egyetlen ellenzéki képviselő nem volt jelen.
A Jó Reggelt Magyarország szerkesztőinek kötelességük lett volna utána járni az ellenzék véleménynek.
Megfellebbezhetetlen, más véleményt figyelmen kívül hagyó véleményt Nagy Katalin műsorvezető, pótolta, jelenített meg.
A reális zöldek szerint Nagy Katalin műsorvezető műsorvezetése az ellenzék szolgálatában állt, mivel Szijjártó Péter miniszter úr véleményét elhallgatta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a kormány vitaindítójára kerül sor, amelyet három felszólaló ismertet, összesen 40 perces időkeretben. Elsőként megadom a szót Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úrnak. Öné a szó, miniszter úr.

Szijjártó Péter: Az iparosodás előtti korszakhoz képest napjainkra 0,12 Celsius-fokkal nőtt az átlaghőmérséklet. (Megjegyzésem ez bizony mérési hiba hátáron belüli érték!)
Szijjártó Péter: Tisztelt Képviselőtársaim! Azonban azt világossá kell tennünk, hogy a lakóhelyüket éghajlati okok miatt elhagyó személyek nem menekültek. A genfi egyezmény értelmében ugyanis az minősül menekültnek, akinek a nemzeti, faji, vallási vagy meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása miatt, vagy politikai meggyőződése következtében hazájában üldöztetésnek vagy annak megalapozott veszélyének van kitéve.

Budapest, 2019. július 26.


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »