Kárpát-medencei együttműködés erősítése a köznevelésben

Írta: Pásztor Péter -2021.11.26.Print Friendly, PDF & Email

Az egyik panelbeszélgetés résztvevői Sopronban (Fotó: Fekete Irén, Facebook)
Kárpát-medence-szerte a felsőoktatás és a köznevelés terén végzett együttműködés erősítése volt a célja annak a határokon átívelő projektsorozatnak, mely a napokban zárult le. A magyarországi Oktatási Hivatal projektjének zárókonferenciáján külhoni partnerként többek között a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének a képviselete is jelen volt.

„A nemzetközi pályázatban az SZMPSZ a Kárpát-medencei testvérszervezetekkel 2017-ben együttműködő partnerségre lépett az Oktatási Hivatallal. A projektben végzet tevékenység a sok téren végzett együttműködésünk erősítését segítette” – nyilatkozta a Felvidék.ma megkeresésére Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének az elnöke.

Kollégák között (Fotó: Fekete Irén, Facebook)
Hozzátette, a tapasztalat és információcsere az egyes térségek fejlesztéséhez, a fennálló társadalmi egyenlőségek felszámolásához járult hozzá.

A projekt során remekül együttműködő hálózat alakult ki a Kárpát-medencében.
Az Oktatási Hivatal projektvezetője, Kiss Dávid által irányított projekt két alprojektre oszlik: köznevelésre és felsőoktatásra.

A köznevelési projektben az SZMPSZ tagjai voltak a kapcsolattartók a Felvidéken. A feladatok, információk és ismeretek a pedagógusszövetségen keresztül jutottak el az egyes tanintézményekhez.

Szakmai konferenciák, tanulmányutak, versenyek
Az uniós projekt során szakmai konferenciák, magas színvonalú, változatos programok, kirándulások, valamint tanulmányi versenyek is megvalósultak. A rendezvényeket komoly érdeklődés kísérte. Fekete Irén fő célként fogalmazta meg, hogy minél több felvidéki iskolát szerettek volna bekapcsolni a projekt programjaiba. Rengeteg iskola, pedagógus és diák kapcsolódott be a program során.

Hírdetés

A köznevelés területén elsődleges célként tűzték ki a meglévő köznevelési rendszerek fejlesztését, növelve azok hatékonyságát.
E szempontok alapján szerveztek szakmai tanulmányutakat, illetve pályaorientációs rendezvényeket, tehetséggondozást. Kiemelt figyelmet fordítottak a korai iskolaelhagyásra és a lemorzsolódás elleni küzdelemre, emellett hangsúly fektettek a térség jó gyakorlatainak a megosztására, valamint önkéntes alapon jelentkezhettek az iskolák kompetenciamérésre is – magyarázta az SZMPSZ vezetője. Mint elmondta, a kompetenciamérés hiánypótló térségünkben.

A projektet az Oktatási Hivatal irányította (Fotó: Fekete Irén, Facebook)
A program részeként egyebek mellett pályaorientációs képzést tartottak a diákoknak.

Az Oktatási Hivatal irányításával szakmailag teljessé vált a Kárpát-medencei pedagógusszövetségek közötti együttműködés – szögezte le Fekete Irén.
A pedagógusok számára szakmai konferenciák, továbbképzések valósultak meg. Ennek helyszínei egyes esetekben Magyarországon voltak, ugyanakkor a továbbképzések jelentős része a Felvidéken valósult meg. Az oktatás-nevelés számos területét érintették a szakmai alkalmak. A tanárok között népszerűek voltak a pedagógus-csereprogramok.

„A programok által nekünk is példát mutattak. Rengeteg ötlettel és tapasztalattal gazdagodtunk” – jelezte. Az SZMPSZ több esetben volt szervező, máskor a közvetítő a projektszervező és az oktatási intézmények között, illetve kapcsolattartó is egyben.

Sopronban összegezték az eredményeket
A november 23-a és 25-e között Sopron volt a helyszíne a projekt zárórendezvényének. A háromnapos alkalmon összegezték a projekt során végzett tevékenységet.

A projektzáró rendezvény jelenlévői (Fotó: Fekete Irén, Facebook)
A találkozó alatt a résztvevők betekintést nyerhettek a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának életébe. Az SZMPSZ részéről ez azért is fontos volt, mivel szakmai együttműködést folytatnak a felsőfokú intézmény karával. Az egyetemmel karöltve számos előadó látogatott már el az SZMPSZ által szervezett rendezvényekre, továbbképzésekre, nyári egyetemre.

„Az együttműködés elérte a célját, hiszen sokoldalúan segítette a pedagógusok oktató-nevelő munkáját. A tudás, a tapasztalat és élmények mellett értékekkel és pozitív emberi kapcsolatokkal gyarapodtunk a projekt által”
– fogalmazott végezetül Fekete Irén.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)


Forrás:gondola.hu
Tovább a cikkre »