JUNCKER ÜNNEPE

JUNCKER ÜNNEPE

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke idejét érezte, hogy megszólaljon a román nemzeti ünnep, vagyis Erdély elcsatolása kapcsán. Illetve nem érezte idejét semminek. Ez a leépült, alkoholista szemétláda pusztán teljesítette, amivel megbízták, aztán sietett az irodájába, ápolni az isiászát.

Nézzük, mivel bízták meg ezt a becstelen, rohadt gazembert: 

Juncker: Erdély és Románia egyesülése európai ünnep

„Minden, ami román, egyben európai is, ezért december elsején Európa közösen ünnepli meg a Romániának és Európának is fontos pillanatot” – fogalmazott az Európai Bizottság elnöke.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben elmondott, ott szintén beszédet mondott Klaus Iohannis román elnököt üdvözlő beszédében kijelentette, Erdély és Románia egyesülésének centenáriuma nem csak román, hanem európai ünnep is.

„Minden, ami román, egyben európai is, ezért december elsején Európa közösen ünnepli meg a Romániának és Európának is fontos pillanatot” – fogalmazott Juncker.

A Bizottság elnöke emellett megismételte korábbi kijelentetését, amely szerint Romániának mihamarabb csatlakoznia kell az áruk és emberek szabad mozgását biztosító schengeni övezethez. A román kormánynak és a parlamentnek küldött üzenetében aláhúzta, a csatlakozást nem szabad veszélyeztetniük az által, hogy hátat fordítanak vagy eltávolodnak a jogállami elveknek. (mandiner)

Nos, ezzel bízták meg ezt a gazembert. Mert, ahogyan arra is megszületett a szándék és az akarat, hogy akár összecsapásokba vagy pogromokba torkolló konfliktust generáljanak Ukrajnában a kárpátaljai magyarok és a többségi ukránok között, úgy immáron arra is megszületett a szándék és az akarat, hogy új konfliktust generáljanak az EU-n belül, természetesen a magyarok kárára.

Rajcsányi Gellért remekül foglalta össze a lényeget Juncker azon kijelentéséről, miszerint minden, ami román, egyszersmind európai is. Íme:

Junckerről és a román egyesülés európaiságáról

Hírdetés

RAJCSÁNYI GELLÉRT

Száz évnyi román uralom Erdélyben nem európaizálódást, hanem annak tökéletes ellentétét hozta el az erdélyiek számára.

A Bizottság elnöke szerint Erdély és Románia egyesülésének centenáriuma nem csak román, hanem európai ünnep is. „Minden, ami román, egyben európai is, ezért december elsején Európa közösen ünnepli meg a Romániának és Európának is fontos pillanatot” – fogalmazott Juncker.

Bár lenne fogalma Junckernek arról, hogy száz évnyi óromán nacionalista és kommunista uralom mennyi pusztulást, rombolást, jogfosztást, elnyomást, egyéni és közösségi ellehetetlenítést, szellemi és környezeti szennyezést okozott Erdélynek, ennek az évszázadokon át Közép-Európa szerves részét alkotó, gazdag, sokszínű, civilizált, kiművelt és megművelt tartománynak. És e tartomány magyarjainak, szászainak, örményeinek, zsidóinak és erdélyi románjainak…

Bár lenne fogalma arról, hogy száz évnyi román uralom Erdélyben nem európaiságot, európaizálódást, hanem annak tökéletes ellentétét, az európai szellemből, szellemiségből való módszeres, mindenre kiterjedő elszakítást hozta el az erdélyiek számára.

De hát nincs fogalma Junckernek, miért is lenne.

Európa mai vezetői történelmi és kultúrtörténeti ismeretek nélkül lebegnek el a semmibe, diplomatikus semmitmondásokkal kibekkelve a rájuk szabott időt. (mandiner)

Igen, nagyjából erről van szó.

És persze arról, hogy Juncker örök. Juncker adta-vette Közép-Európa népeit az évszázadok során, Juncker gyarmatosította a világot és rabolta ki messzi kontinensek népeit, Juncker uszította egymásra e térség nemzeteit a saját érdekei és birodalmi szemlélete szerint, Juncker használta fel e nemzeteket arra, hogy megvédje a maga nyugati nyugalmát és rabolt gazdagságát, Juncker dobta oda a magyar nemzet kétharmadát Trianonban, semmibe véve a nemzetiségi-etnikai helyzetet és a legelemibb emberséget, miközben ocsmány pofájából semmi más nem ömlött, mint a negédes hazudozás emberi jogokról és önrendelkezésről, Juncker dobta oda a mindvégig jó oldalon harcoló lengyeleket Sztálinnak, Juncker hallgatta végig rezzenéstelen pofával Nürnbergben, ahogy a szovjet ügyész megvádolja a katyni tömeggyilkossággal a németeket, Juncker ígért segítséget aztán hagyott bennünket cserben ’56-ban, Juncker szorongatta az összes közép-európai eszement diktátor kezét negyven éven át, Juncker veregette hátba kedélyesen Ceausescut, és nézte barátságosan, ahogy a „Kárpátok géniusza” beletörli a pofáját a damaszt abrosz szélébe, Juncker hagyta szó nélkül mindvégig, hogy mit művelnek az erdélyi magyarokkal, máskor a csehszlovákiai magyarokkal, bárhol a magyarokkal, Juncker hagyja érvényben a Benes-dekrétumokat, a kollektív bűnösséget kimondó aljasságot, és Juncker oktat ki a mai napig minden itteni népet „európaiságból”, demokráciából, szolidaritásból meg viselkedésből.

Juncker örök – csak a neve volt mindig más.

Itt az ideje, hogy falhoz basszuk az örök Junckert, érezze végre, egyszer már végre, mielőtt belefullad önnön önzésébe, elmebajába, becstelenségébe, hazugságaiba, ocsmány és megbocsájthatatlan bűneibe meg a piába, hogy ezek a népek itt errefelé mit is gondolnak róla.

Ideje falhoz baszni ezt a nyomorult szarjankót.

És ideje felnőni a legnagyobb feladathoz: nem felülni az újabb ocsmány provokációnak. 


Forrás:badog.blogstar.hu
Tovább a cikkre »