Juhos László véleménye: 'Megvették kilóra!'

From: Juhos Laszlo [mailto:[email protected]]
Sent: Wednesday, January 15, 2020 7:07 AM
To: ‘Közönségszolgálat’; ‘[email protected]
Cc: ‘Dobos Menyhért’; ‘Nagy Katalin’
Subject: Kifogás bejelentése

Juhos László véleménye: „Megvették kilóra!”

Kifogás 2020-01-15, bejelentése. „Jó Reggelt Magyarország”c. műsor

Miért tiszta az atomenergia?

Az Országgyűlés az atomenergia alkalmazásáról szóló törvényben felismerte, hogy az atomenergia békés célú alkalmazása az ipar, a mezőgazdaság, az egészségügy és a tudományos kutatások számos területén elősegíti az emberiség életfeltételeinek javítását. (1996.évi CXVI. törvény)

Az 1996. évi CXVI. törvény 4§ (11) bekezdése szerint:

„Az atomenergia alkalmazásával összefüggő alapvető, tudományos, technikai és egyéb ismereteket – a kockázatokra is kiterjedően – oktatni, valamint a közszolgálati hírközlés, a közművelődés útján az állampolgárokkal rendszeresen ismertetni kell.”

Az Országgyűlés által 1996-ban kötelezővé tett jogszabályi elvárás nem teljesül, sem az oktatás, sem a közszolgálati médiaszolgáltatás műsorszolgáltatása területén.

Kértem a törvényi elvárás betartására Dobos Menyhért urat a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt, vezérigazgatóját. A Vezérigazgató úr válasza a reális zöldek véleménye nem releváns. Ezzel szemben a klíma ügyében a Kormány a környezetvédelem területén működő civil szervezetek véleményére is számít. (Kaderják Péter, „Vasárnapi Újság c. műsor)

Kértem dr. Karas Mónikát, a Médiahatóság elnökét a Médiatanács kötelezze a közszolgálati médiaszolgáltatót a törvény betartására.

Karas Mónika válasza az volt, hogy a Médiatanácsnak nincs törvényes joga a műsor tartalmakba való beavatkozásra.

Bejelentettem a Közszolgálati Közalapítvány elnöknek Balogh László úrnak, a Duna Médiaszolgáltató nem teszi a törvényes dolgát, cselekvésre kértem Balogh urat.

Balogh úr válasza az volt, hogy a „Közszolgálati Közalapítvány hatásköre nem terjed ki a műsorkészítés tartalmi kérdésének a vizsgálatára.”

Balogh úr biztosított arról, hogy bejelentésemet/kérésemet továbbította Dobos Menyhért vezérigazgató úrnak.

Karas Mónika és Balogh István válasza egyaránt téves válasz!

Nem arra kértem a MÉDIATANÁCSOT és a KÖZSZOLGÁLATI KÖZALAPÍTVÁNYT, hogy avatkozzanak be a műsorok tartalmába, hanem arra, hogy szólítsák fel Dobos Menyhért vezérigazgató urat gondoskodjon a közszolgálati médiaszolgáltatók műsorkészítői tartsák be a törvényt.

Hírdetés

A reális zöldek véleménye szerint a polgári oldalon politizálók, a polgári Kormány energetikáért felelős miniszterei, államtitkárai, polgári oldal mellett tevékenykedő civil szervezetek, felelősök a FŐVÁROS és tíz vidéki város elvesztéséért.

Törvényi elvárás 1996 óta, hogy az atomenergia alkalmazásával összefüggő alapvető, tudományos, technikai és egyéb ismereteket – a kockázatokra is kiterjedően – oktatni, valamint a közszolgálati hírközlés, a közművelődés útján az állampolgárokkal rendszeresen ismertetni kell.

A törvényi elvárás teljesülése érdekében 2010 parlamentben helyet foglaló kormányoldali képviselők, a polgári kormány illetékes miniszterei, államtitkárai, az állami energetikai intézmények, az energetika területén működő civil szervezetek.
Ha törvényi elvárás teljesült volna, annak keretében Paks hűtése, a Duna ügye is szóba került volna.

Hozzá tesszük, hogy a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. sem, meg azt is, hogy Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. nézve az MTI útján semmi féle jó szándékú kritika észrevételt nem szabad kifejezni.

RZK KÖZLEMÉNY, a sok közül egy:

Magyarország nem mondhat le a nukleáris energia békés felhasználásáról. Az atomerőművekben megtermelt villany tisztább, sok más erőműben megtermelt villanyhoz képest.

Paks bővítése Magyarország számára nemcsak energetikai, hanem ökológiai előnnyel is jár. A reális zöldek felhívják a figyelmet a beruházási költségek minimalizálása céljából a szükséges rendszerszintű komplex vizsgálatok elvégzésére. Egyrészt szükséges, hogy a vizsgálatok kiterjedjenek szivattyús tározós vízerőmű létesítésre, Magyarország vízgazdálkodására, különös tekintettel logisztikára, közlekedésre, azon belül a hajózásra és öntözésre. Másrészt e területek fejlesztésére pályázatok révén minél több EU forrás megszerzésére kell törekedni. A reális zöldek nem hivatalos forrásból származó értesülése szerint a pályázatok elkészítéséhez szükséges stratégia anyagok elkészítésé területén jelentős késésben vannak a tárcák. Ennek okát a reális zöldek a kormányzati szakmai erők ésszerűtlen megosztásában és a kormányzati gépezet munkája koordinálásának hiányosságában látják.

Az ökológia előnyökkel jár, ha a villamos energia rendszer nem csupán villamos rendszer, hanem alrendszeriben más nem villamos létesítmények szénlelőhelyek, gáztárolók, gáz és olajvezetékek, később hidrogénvezetékek is megjelennek. A gáztárolók villamos művek által történő irányítása a reális zöldek által szorgalmazott fenti céllal harmonizál. Juhos László, Reális Zöldek Klub elnöke, okleveles energetikus szakmérnök, reaktor szakmérnök

Juhos László, reális zöldek elnöke

Hajlékonyság nemcsak bizonyos testek tulajdonsága, hanem bizonyos emberi jellemeké is.

Egy korábbi kifogás bejelentése.

Kossuth Rádió, Vendég Ferenczi Orsolya, 2019. december 20.

Magyarország Klíma Bajnok. ( Orbán Viktor)

Más vélemények megjelenítésének az elhallgatása okán.

Más vélemények a Kossuth adón sugárzott Vasárnapi Újság műsorszolgáltatásában, a széndioxid szerepéről:

2019. november 3-án Dr. Szarka László, akadémikus,

2019. november 10-én Dr. Király József, mérnök,

2019. november 17-én Dr. Héjjas István mérnök, éjjas

Minden műsorosztálynak kötelessége figyelemmel kísérnie, más műsorosztályok produkcióját, különösen egymással perlekedő állítások esetén.

A „Jó Reggelt Magyarország” c. műsor szerkesztőinek kötelességük, hogy egy ésszerű időszakon belül eleget tegyenek a széndioxid szerepéről kapcsolatos sokféle nézet és érdek bemutatásának, mint ezt tette Nagy Katalin a Vasárnapi Újság c műsor felelős szerkesztője

Juhos László, reális zöldek elnöke


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »