Javaslat a trianoni diktátum rendezésére békés úton

Egy NATO tanulmány szerint 2020-ban a magyarok 67%-a () támogatja a revíziót. Mindez napjainkban minden elnyomás, és liberális agymosás és “merjünk kicsik lenni” propaganda ellenére.

Mi, magyarok soha nem fogunk belenyugodni a ránk erőltetett diktátumba, és soha nem mondunk le az ősi magyar földjeinkről!

Amíg a trianoni országhátárok (vagy inkább ideiglenes demarkációs vonalak) fennállnak, és 5 millió nemzettestvérünk idegen megszállás alatt álló területen kénytelen (túl)élni, addig a Kárpát-medencében nem lesz béke.

Mi megkíséreljük Trianont békés úton rendezni. Méltányos ajánlatunk van a szomszédos országok felé:
– Kárpátalja ruszin területei végre autonómiát kapnak magyar honon belül, a jelenleginél sokkal magasabb életszínvonallal, és magyar-ruszin hivatalos nyelvvel. Ráadásul nem csak a történelmi kárpátaljai területeket kapnák meg, hanem a ma Szlovákiában élő összes ruszinok által lakott területet.
– az Őrvidékre Ausztriának semmi történelmi joga nincsen, így azt a jog segítségével azonnal visszavesszük.
– Románia szétesése után vagy a többségi magyarok lakta Észak-Erdélyt, és határmenti területeket (lásd a képen), vagy az egész erdélyi területet visszavesszük.
– a Délvidék magyaroklakta, és természetes határok által lezárt területeit visszaköveteljük Horvátországtól és Szerbiától, így a Dráva és a Duna lesz sokáig a déli természetes határunk. (Ide folytatólagosan kerítést is építhetünk idővel.) Szerbiát kárpótolva támogatjuk őket Bosznia-Hercegovina felosztásában, aminek okán a bosznia Szerb Köztársaság hazatérhet Szerbiához.
– Szlovákiának és Horvátországnak felkínáljuk a kiegyezés lehetőségét, a történelmi folytonosságot figyelembe véve autonóm területként vagy a Szent Korona Országaiként várjuk őket az anyaország keblére.

Hírdetés

Igazságot Magyarországnak!

Prigyeni Kozma Pál

The post Javaslat a trianoni diktátum rendezésére békés úton appeared first on Magyar Tudat Nemzeti Hírportál.

Related posts:Magyarország háború és rombolás nélkül vissza tudja venni elvesztett területeit Francesco Nitti, Olaszország volt miniszterelnöke „Nincs béke Európában” című művében…Trianon nem lezárt ügy Miközben a nyugati elit az orosz propagandától félti a hatalmát,…Mussolini Trianonról: Egy szerződés nem lehet sírbolt! Itália teljes mellszélességgel állt revíziós törekvéseink mellé. Maga Benito Mussolini…


Forrás:magyartudat.com
Tovább a cikkre »