Isten-ellenesség – bergoglionizmus 2019.

Isten-ellenesség – bergoglionizmus 2019.

Manapság kezdjük belátni, hogy egy olyan folyamat részesei vagyunk, amit korábban a sci-fi kategóriába soroltunk, vagy lekezelő mosollyal összeesküvés-elméletnek tituláltunk. Az általunk ismert világ eseményei azonban szemmel láthatóan felgyorsultak és a nagy többség számára teljesen váratlan fordulatot vettek. Kezdjük belátni, hogy igenis létezik egy globális keresztényellenes terv, amelyik igyekszik eltörölni az általunk ismert világot.

Zavaros, nehezen érthető és átlátható korszakban élünk, ám valójában az „Új Világrend” kialakulásának vagyunk tanúi és kényszerű elszenvedői. A terv kidolgozói nem ma kezdték művük végrehajtását. Előre terveztek, évszázadokkal előbbre. Sikerük ezért, mára már kézzelfogható. Egyre nyíltabban, erőszakosabban lépnek fel a velük egyet nem értőkkel szemben.

A kereszténység kezdettől fogva akadály volt számukra, éppen úgy, mint a keresztény szellemiségre épülő társadalmi rendszer, azonban hosszú, kitartó, anyagiakat sem kímélő ármánykodásuknak köszönhetően úgy tűnik, munkájukat siker koronázza. Előszeretettel emlegetik őket globalista elitként, ám ez esetben az „elit” fogalma elvesztette eredeti jelentését… talán nevezhetnénk őket inkább sátáni „elitnek”. Hogy kikből áll ez a válogatott csoport? Sokan úgy vélik, hogy szabadkőművesek, akiknek tagjai mindenhol jelen vannak, a Vatikántól a királyi udvarokig…

Tény az, hogy a keresztényellenességet támogatók között találunk politikusokat, zavart elméjű, unatkozó, hatalommániás milliárdosokat, befolyásos bankárokat, közszereplőket, egyházi felekezetek vezetőit éppen úgy, mint hírességeket. Amit nem sikerült kívülről legyőzni, oda beférkőztek és belülről rombolták emberöltőkön keresztül.”Amit nem tudsz legyőzni, annak állj az élére” – vallják…

A globalisták mögött sorakoznak olyan szervezetek, mint az ENSZ, különböző alapítványok, emberjogi civil szervezetek. A lista rendkívül hosszú… E szervezetek, nemes célok álcája mögé rejtik valós ördögi terveiket. Olyan jelszavakat tűznek zászlójukra, mint humanizmus, emberi jogok, béke. Ugye, jól hangzik? Csak olyasmit, amit hallani szeretnénk… A politikai korrektség – politically correct – elnevezésű aberráció, a humanizmus, az egyenlőség folyamatos, kitartó hangoztatása, igazából csak perverz módja és eszköze a kereszténység ellen vívott harcuknak.

Hírdetés

Hatékony módszerük volt a tanügyi rendszer rombolása, a vallásos nevelés megszüntetése, a keresztény egyházak lejáratása a médiában, a keresztény szimbólumok betiltása, ám mindez csupán a jéghegy csúcsa. A támadás tovább folytatódik, célponttá váltak a keresztény felekezetek, a keresztény nemzetállamok, a keresztény társadalom és a keresztény családok is. A keresztény felekezeteket az ökumenizmus álságos csapdájába terelték, amellyel a kereszténység eszenciáját, a krisztusi hitet igyekeznek felhígítani, megváltoztatni, a Biblia félremagyarázásával életképtelenné tenni, „modernizálni”, sőt újabban Krisztus mellőzésével és az ő tanainak eretnek tagadásával végképp lerombolni. Végső célkitűzésük egy egységes világegyház, a „New Age” létrehozása. Mindezt a „világbéke” rózsaszín ködébe burkolva igyekeznek eladni az emberiségnek. A New Age már nem Istent dicsőíti, és nem Krisztust imádja, hanem a „Földanya” kultuszát hirdeti. Ebből kiindulva elképzelhető, hogy az emberiségnek a fákat, a virágokat, a gombákat kell majd kötelező módon dicsőíteniük. Az „Új Kor” egyháza az emberre, mint istenségre tekint, – valószínű, hogy lesznek majd többé és kevésbé „istenibbek”. Ez már nem is utópia, hanem a jelen. Eugenio Scalfari, Bergoglio „udvari” újságírójának (külön belépővel rendelkezik a pápai lakosztályba) Facebook profilját megtekintve kiderül, hogy szélsőbalos érzelmeket vall és magára, mint egyfajta istenre tekint.

A nemzetállamok szuverenitásuk agóniáját élik meg napjainkban. A szuverenitás kérdése, ami nem is olyan régen még háborúk alapját képezte és a legfontosabb túlélési eszköz volt a nemzetek számára, mára szitokszóvá vált, a fasizmussal köti össze maga Bergoglio is. Tilossá vált nemzeti érzelműnek lenni, tilossá vált a hazaszeretet. Helyette (ugyanazok és ismét) bevezettek egy internacionalista kotyvalékot, a népek nagy olvasztótégelyének oldatává változtatva a Föld népességét. Egy színes, uniformizált, gyenge akaratú és csökkentett értelmi képességű rabszolgasereggé, amely könnyen kezelhető és irányítható.

Céljaik elérése érdekében minden egységet meg kell bontaniuk, ami eddigi, megszokott világunkat összetartotta és működtette, hiszen az ember akkor manipulálható igazán, ha egyedül van. Így a család intézménye is célponttá vált. Tervük itt válik legbonyolultabbá és igazán sátánivá. A család összetartója időtlen idők óta a „Nő” volt – az anya, a feleség. Először tehát a nőt támadták. Az agresszív feminizmus következtében a nők először munkaerővé váltak, hatalmas profitot termelve a gazdaságnak. Ha arra gondolunk, hogy ez nekünk jó, gondoljunk arra is, hogy a világgazdaságot kézben tartóknak ezerszer jobb… Aztán a nőket vezető pozíciókba segítették – férfiak. Jótékonyságból? Aligha hihető… A nőknek nyűggé vált az otthon, a család, a gyerek, hiszen éppen erre futotta legkevésbé erejükből, idejükből. Gyermekeiket már nem ők nevelik, hanem a regnáló gazdasági világhatalom. Az alaposan kidolgozott tanügyi rendszer, a rajzfilmek, a videó-játékok, a televíziós műsorok és a köztük lévő reklámok. Volt, van nő, akinek ez is sok. Ezt is megoldották… Elmagyarázták a nőknek, hogy élet és halál urai, tehát jogukban áll nem szülni, gyermeket ölni. Az anyákat saját gyermekeik gyilkosává tették és még meg is győzték őket, hogy ez jó, ehhez joguk van. A férfiakat, az átlagot, a nagy többséget lassanként különböző aljas támadások segítségével lealacsonyították. Manapság Európa tele van gyáva, önbizalom-hiányos, és emiatt sok esetben potenciazavarokkal küzdő férfival. Míg a nők férfiassá váltak, addig a férfiak elnőiesedtek. Ezt tekintetbe véve nem csodálkozhatunk, ha manapság nem működik zavartalanul a másik nem iránt érzett vonzalom sem. Innen már egyenes út vezet az LMBTQ vérre menő támogatásához és a mozgalom népszerűsítéséhez, amely mindig is létezett, csak régebben ezt, mint ahogyan semmiféle, a hálószobák rejtekében történő eseményt, nem vitték ki az utcára. Nem oktatták az iskolákban és eddig nem tették már-már kötelezővé. Bármit támogatnak, ami a családot megsemmisítheti… Akinek esetleg nem vonzódik saját neméhez, átműtetheti magát, szerethet fát, állatot, vagy éppen kiskorú gyermeket. Napjainkban minden megoldható… sok országban már törvényesen. Az örök nő azért mégiscsak nő marad, igazi, erőtől és tesztoszterontól duzzadó férfira vágyik. Ez sem akadály, hiszen éppen ők válnak olvasztótégellyé. Kapnak igazi, egzotikus férfiakat, házhoz szállítják őket. Ők válnak a legtökéletesebb „tenyészállatokká”, hiszen az állomány nem árt frissíteni. És a család intézményével körmönfontan le is számoltak…

Ezek után csak az egyén szabadságát és szabad akaratát kell legyőzniük, ami a mai fogyasztói társadalomban viszonylag egyszerű folyamat, hiszen függünk a bankoktól, cégektől, biztosítóktól. A bőrünk alá bejuttatott chip a totális ellenőrzés megvalósítása lesz, hiszen e nélkül nem lehet munkahelyünk, nem lehetnek javaink, nem lehet biztosításunk, a rendszer töröl mindenkit, aki nem része ennek. Ekkor következik az igazi, egyetemes keresztényüldözés… A Világbank az általa kidolgozott, erre vonatkozó tervezetet már eljutatta az ENSZ-nek. Ebben, állítólag az szerepel, hogy 2030-ig a bolygó összlakosságának, minden férfinak, nőnek, gyermeknek chippel kell rendelkeznie.

A fentiek alapján úgy tűnhet, hogy esélyünk sincs már ezt megakadályozni. Ám, igenis, van remény. E terv kidolgozói ennyire félnek tőlünk, keresztényektől, és ez nem véletlen. A megoldás mi magunk vagyunk… azaz, a Krisztusba vetett hit, a krisztusi tanítás, ahogyan az Apostolok értették és tudták… – nem úgy, mint a jezsuita Begoglio és az őt követők…

Czeglédi Andrea


Forrás:hunhir.hu
Tovább a cikkre »