Harmincöt éve a kárpátaljai magyarság szolgálatában

Harmincöt éve a kárpátaljai magyarság szolgálatában

Elismerés illeti mindazokat, akik a sok-sok nehézség és megpróbáltatás ellenére kitartanak szülőföldjükön, Kárpátalján, valamint hála és köszönet az anyaországnak és a világ magyarságának azért, hogy szolidárisak a legtöbb megpróbáltatást elszenvedő itteni nemzetrésszel, hangzott el a KMKSZ XXXIV. közgyűlésén, amelynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont. A fórumon a kárpátaljai magyarság legfontosabb érdekvédelmi szervezetét 193 küldött képviselte.

A KMKSZ harmincöt évvel ezelőtti megalakulása óta következetesen kiáll a kárpátaljai magyarság jogainak érvényesítéséért, a szülőföldön való boldogulásáért, hangsúlyozta beszámolójában a tanácskozáshoz online csatlakozó Brenzovics László, a KMKSZ elnöke. Aki elmondta, hogy a háborús körülmények ellenére is folytatódnak azok a programok – óvoda- és iskolafejlesztés, gazdasági és szociális támogatások, jogsegélyszolgálat stb. –, amelyek a megmaradást szolgálják. Az elnök felvetette: az ukrán-magyar további együttműködés alapjául egy kétoldalú államközi szerződés szolgálhatna, hisz ma Magyarországon már több mint harmincezer ukrán él. Sajnos a háború felülír, lerombol mindent, ezért a kárpátaljai magyarság legfőbb óhaja, hogy legyen mihamarabb béke, mondta.

A nemzeti kisebbségek jogai háború idején sem sérülhetnek, hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, aki emlékeztetett rá: a magyar alkotmány rögzíti, hogy az anyaország felelősséget visel a külhoni magyarokért. A nemzeti kormány mindenkor ennek az elvárásnak igyekszik megfelelni.

Bocskor Andrea, az Európai Parlament képviselője – aki szintén online csatlakozott a fórumhoz – köszönetet mondott a KMKSZ-nek, hogy tíz évvel ezelőtt őt javasolták a kárpátaljai magyarság brüsszeli képviseletére. Örömmel tölt el az a tudat, hogy a közös erőfeszítések eredményeként a kárpátaljai magyar nemzetrész ott van az Európai Unió politikai térképén, tudnak rólunk, számolnak velünk, mondta.

A délvidéki magyarok átérzik a kárpátaljai magyarok helyzetét, hisz bő két évtizeddel ezelőtt nekik is a háború borzalmaival kellett szembesülniük, emlékeztetett rá Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Aki a továbbiakban beszámolt róla, hogy a Szerbiában élő kisebbségek a nemzeti tanácsaik révén milyen alkotmányos és törvényes hatáskörökkel rendelkeznek. Kelet-Közép-Európában tehát van rá példa, hogy igenis léteznek az autonómia különböző formái.

Köszöntőjében Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke a két határmenti régió együttműködésének a fontosságát hangsúlyozta.

Hírdetés

Nemzeti kisebbségként való megmaradásunk csak úgy lehetséges, ha bizonyítjuk a többségi nemzet képviselői felé: Ukrajna állampolgáraiként lojálisak vagyunk az országhoz, annak népéhez, támogatjuk a nemzeti szuverenitásért vívott harcát – emlékeztette rá Zubánics László, az UMDSZ elnöke. Ugyanakkor nem félünk kiállni jogainkért, mert az igazság mellettünk van, mondta.

Csak annyi lesz a miénk, amennyit sikerül kiharcolnunk, vonta le a több mint harminc esztendő alatt a kárpátaljai magyarság megmaradásáért megvívott küzdelmek legfőbb tapasztalatát Orosz Ildikó, a Rákóczi Főiskola és a KMPSZ elnöke. Aki hangsúlyozta: az építő munka folytatásához az ügy iránt elkötelezett fiatalokra van szükség.

A fórum nyilatkozatot fogadott el, melyben az áll, hogy a KMKSZ következetesen és folyamatosan támogatja Ukrajna európai uniós integrációs törekvéseit, ezért üdvözli a 2023. december 8-án az Ukrajna Legfelső Tanácsa által elfogadott nemzetiségi kisebbségek jogait érintő törvény módosításait. „A törvény egyes kitételei előremutatandónak tekintendők, mivel azok visszaállítják a magyar kisebbség korábban élvezett nyelvi jogainak egy részét… Ugyanakkor sajnálattal állapítjuk meg, hogy az elfogadott törvény továbbra sem engedi meg a kisebbségi nyelvhasználatot a magasabb adminisztratív egységek (járás, megye) szintjén… Kívánjuk, hogy Ukrajna legyen olyan európai demokratikus jogállam, melyben tiszteletben tartják az emberi és nemzetiségi jogokat”, áll a nyilatkozatban.

Sin József személyében megválasztották a KMKSZ új alelnökét, és átadásra kerültek a Fodó Sándor- és a Hűség Díjak is.

Jakab Lajos, a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke a tagság nevében köszöntötte a hamarosan hatvanadik születésnapját ünneplő Brenzovics Lászlót.

Zárszavában a KMKSZ elnöke a néhány hónappal ezelőtt elhunyt Barta Józsefnek, a KMKSZ egykori alelnökének szavait idézte: „Csak a hitében erős, bátor közösségnek van esélye a megmaradásra”. A kárpátaljai magyarság továbbélése, szülőföldön való boldogulása érdekében továbbra is kitartóan és elszántan kell valamennyiünknek küzdeni, mondta Brenzovics László.

(Kárpátinfo.net)


Forrás:felvidek.ma
Tovább a cikkre »