Felújított katonasírok az ipolysági temetőben

Felújított katonasírok az ipolysági temetőben

2022. szeptember 21-én az ipolysági városi köztemetőben került sor az 1919-es határharcokban elesett magyar katonák felújított síremlékeinek ünnepélyes átadására.

Az Ipolyság térségében vívott harcok következtében elesett magyar és csehszlovák katonák a helyi temetőben nyertek végső nyughelyet.

A megjelentek 52 magyar hősi halott felújított sírjánál hajtottak fejet. A parcella felújítása a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Múzeumának és Ipolyság város önkormányzatának közös támogatásából, valamint a Memoriae Patrum Honismereti Társulás közreműködésével valósult meg.

A rendezvény során ünnepi gondolatait a város polgármestere, Štefan Gregor és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokhelyettese, egyben a Katonai Emlékezet és Hadisírgondozó Igazgatóságnak a megbízott igazgatója, Maruzs Roland alezredes is tolmácsolta.

Örvendetes tény, hogy a rendszerváltás időszakához viszonyítva napjainkban egyre többször találkozunk olyan rendezett és ápolt parcellákkal, amelyek a háborúk során elesett katonák sírhantjait őrzik. Rendezettekkel és ápoltakkal, mint amilyenek Ipolyság város temetőjében őrzik az itt nyugvó katonák emlékét. Úgy vélem, hogy ez a helyi közösség példaértékű cselekedete és a hadisírgondozó munka olyan kifejezője, amely követendő példa”

– fogalmazta meg az alezredes.

Hírdetés

Mint mondta, a katonák sorsa a történelem folyamatában mindig hasonlónak tűnt, függetlenül attól, hogy melyik ország egyenruháját viselték. A Vörös Hadsereg katonái nem az ideológia miatt fogtak fegyvert, hanem mert meg akarták óvni Magyarország területi integritását.

A mai napon tanúságot teszünk arról, hogy a háború áldozatairól nem feledkezhetünk meg sohasem. Óvni kell a békét, hogy a jövőt építhessük. A jövő útja pedig nem lehet mással kikövezve, csak az együttműködés és a barátság tégláival”

– zárta gondolatai sorát a parancsnokhelyettes.

A Memoriae Patrum Honismereti Társulás elnöke, Bréda Tivadar szerint most már csak annyi a feladatunk, hogy ne engedjük feledésbe merülni hőseink nevét, és emléküket továbbadjuk az utánunk következő generációknak, hogy ők is tiszteljék a múltat és munkálkodjanak a jövőn.

A Honvédelmi Minisztérium Katolikus Tábori Püspökségének vezető kiemelt tábori lelkésze, Markovics Milán Mór őrnagy a sírkert felszentelése előtt arra biztatta az emlékezőket, hogy hallgassák a tér és idő neszén át szűrődő emlékek morajlását, a kőbe vésett nevek, a felidézett harcos és hősi pillanatok hírnökeit:

Halljuk meg szavukat, figyeljünk rájuk. Adjunk esélyt arra, hogy szóljanak hozzánk, hogy beszélhessenek, hogy megsúgják nekünk, az ő háborújuk véget ért, a miénk még folyik. Hogy megsúghassák, a háború nem a harctereken kezdődik, hanem a szíveinkben. Példájukat megőrizzük, hibáikból tanulni akarunk, legyenek ők jel az itt élőknek bátorságban, vitézségben, de abban is, hogy a béke törékeny, amiért meg kell dolgoznunk nap mint nap.”


Forrás:ma7.sk
Tovább a cikkre »