Farkas Flórián megmondta, hogy honnan van érettségije – csak éppen nem igaz, sőt, egyáltalán nincs neki

Farkas Flórián megmondta, hogy honnan van érettségije – csak éppen nem igaz, sőt, egyáltalán nincs neki

Farkas Flórián több éves kutakodásra tett pontot a mai napon: hallgatásának véget vetve elárulta, hogy hol szerezte az érettségijét. Van azonban egy kis bibi: amit mond, nem lehet igaz. Az Oktatási Hivatal válaszában cáfolta a miniszterelnöki biztost – írja az Index.

A Fidesz-képviselő és miniszterelnöki biztos Farkas Flórián pályafutásával kapcsolatban van néhány homályos epizód, ezek némelyike a tanulmányaival függ össze. Nem tudni, hol fejezte be a nyolc általánost, hova járt középiskolába, és pontosan milyen körülmények között végezte el az ELTE-t. A miniszterelnöki biztos korábban a hivatalos életrajzában "rosszul emlékezett" rá, hogy melyik egyetemi karra járt öt évig; a "tévedést" az elmúlt hetekben korrigálnia kellett. Most azonban ennél is komolyabban kellene átírnia utólag az élettörténetét: az Indexnek hivatalos papírja van arról, hogy nem érettségizhetett ott és akkor, amit állít magáról.

Nézzük a részleteket.

Farkast az elmúlt években hidegen hagyták azok a hivatalos formában is benyújtott kérdések, demonstrációk és politikai performanszok, amelyek azt akarták volna tisztázni, hogy honnan van érettségije a politikusnak. Az őt ismerők arra még emlékeztek, hogy szülőfalujában, Tiszaroffon kijárta az általános iskola első hat osztályát, az ezután történtekről azonban csak legendák léteznek. Vannak olyan feltételezések, hogy a hetedik-nyolcadikat talán a börtönben végezte volna el (Farkast a hetvenes években háromszor ítélték el a bíróságok), de a középiskoláról végképp nem volt semmi sem biztos.

Farkas saját maga könnyen tisztázhatta volna ezt a kérdést. Az országgyűlési képviselők saját maguk töltik fel a parlament.hu-ra az életrajzukat, melyben meg szokták adni ezt az információt is. Farkas azonban ebből a szempontból is kivétel a politikai palettán, középiskolai végzettségét nem tüntette fel. Emiatt a sajtó 2003-ban is a néhány képviselő közé sorolta, akik érettségi nélkül ülnek a Parlamentben – ezt Farkas akkor nem cáfolta és nem is erősítette meg. Életrajzán azóta többször kellett változtatnia, legutóbb idén januárban, amikor kiderült, hogy az általa írtakkal ellentétben valójában nem az ELTE Jogi, hanem a Társadalomtudományi Karán szerzett diplomát, ahogy az az információ sem bizonyult helytállónak, hogy a végzése után óraadó tanár lett volna az egyetemen.
Maga a diplomaszerzés ténye azonban tény, így evidens, hogy Farkasnak előzetesen valamikor a középiskolát is el kellett végeznie – máskülönben értelemszerűen nem vehették volna fel az egyetemre. De vajon hol és mikor szerzett a 2002 óta az országggyűlésben ülő képviselő érettségi bizonyítványt?

Hírdetés

Ezt egy idén februári vasárnapon egy rendhagyó érettségi találkozón szerette volna a Romnet.hu tisztázni, azonban a Facebookon meghirdetett eseményre – a szervezők nem túl nagy csodálkozására – senki nem jött el, ahogy soha senki nem jelentkezett olyasfajta információval sem soha, hogy ő mondjuk Farkas padtársa, osztálytársa, középiskolai tanára, szakkörvezetője, bármilye lett volna egy érettségivel akár távolról kapcsolatba hozható helyzetben.

Nincs szükség azonban ilyen szemtanúkra, az érettségi megléte vagy nemléte, megszerzésének helye és időpontja ugyanis közszereplők esetén közérdekből nyilvános adat. Ezt az az információszabadságról szóló törvényből következő tényállást Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke néhány hete hivatalos állásfoglalásában is egyértelművé tette, és ez új helyzetet teremtett: most ugyanis már konkrétan kimondták, hogy Farkas nem titkolhatja tovább ezt az információt, máskülönben törvényszegést követne el – aminek a gondolata is bizonyára távol állna a miniszterelnök talpig becsületes megbízottjától.

Az állásfoglalás birtokában az Index közérdekű adatigénylést nyújtott be több helyre, legelsősorban persze magától az érintettől kértek szíves felvilágosítást – az erről szóló, kissé egyoldalú levelezésből a fenti hivatkozáson Önök is olvashatnak részleteket. És lám, a törvény által megadott határidőt éppen betartva, Farkas Flórián kedd délután elküldte válaszát a zsidó lapnak.

Érdeklődésükre küldöm a kívánt információt:
Középfokú tanulmányaimat a Budakalász Gimnázium esti tagozatán végeztem. A végzés éve: 2001
Üdvözlettel: Farkas Flórián

A válasz adott, ezzel a kérdezősködéseknek, otromba gyanúsítgatásoknak is egyszer és mindenkorra befellegzett, lehet tovább dolgozni a cigány lakosság felemelkedéséért – lehetne hinni, de erről egyáltalán nincs szó. Inkább csak újabb és súlyosabb kérdések merülhetnek fel.

Először az intézményről: ez a bizonyos Budakalász Gimnázium 1996-ban magánintézményként alakult, és hamarosan az ország minden valószínűség szerint legtöbb diákkal rendelkező középiskolája lett, akkor is, ha mi még nem hallottunk a létezéséről. Miután egy új törvény előírta a fegyveres testületek tagjai számára az érettségi megszerzését, a határőrség és a bv-intézmények ide íratták be tömegével a testületek tagjait. Mint az intézmény oldalán olvasható: „a 2000/2001-es tanévben a Budakalász Gimnázium újabb és újabb tagiskoláit alapítottuk meg. A rendszer szinte az egész országot behálózta: 14 megyében és Budapesten 71 gimnáziumunk működött. A tanulólétszám 10268 fő, ami azt jelenti, hogy az ország esti tagozatos diákjainak, mintegy 40%-a gimnáziumunk tanulója volt”. Éppen Farkas állítólagos érettségijének évében, 2001-ben a „hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok képzésére” is külön iskolákat szerveztek – hogy a rengeteg tagintézmény közül Farkas melyikre járt, azt nem tudni.

Van azonban egy ennél jóval nagyobb bökkenő, ami miatt a Farkas-féle verzió egyébként sem lehet igaz.

Farkas Flórián az általa közöltekkel ellentétben ugyanis nem szerzett államilag elismert érettségi bizonyítványt 2001-ben, ahogy 1998 után más évben sem.

Ezt onnan lehet tudni, hogy az Index a biztonság kedvéért nem csak Farkas Flóriánt kérdezte meg az érettségijéről, hanem többek között az illetékes állami szervet, az Oktatási Hivatalt (OH) is. Farkas talán nem tudja, de ‘98 óta Magyarországon létezik egy országos nyilvántartás arról, hogy ki mikor érettségizett mifelénk. A KIR részeként működik az úgynevezett „Központi Érettségi Bizonyítvány, Tanúsítvány és Törzslapkivonat nyilvántartás”, ebben mindenki ott van, aki 1998 után leérettségizett. Az OH hivatalos válasza szerint pedig: ebben a nyilvántartásban „az Érintett érettségi bizonyítványára vonatkozó adat nem szerepel”.

Lefordítva: Farkas Flórián rosszul tudja; a miniszterelnöki biztosnak nincs államilag elismert érettségije.

Többen belebuktak már a magyar politikában az iskolai végzettségük kapcsán tett hamis állításokba és csalásokba – még egy köztársasági elnök is. Kérdés, hogy az Orbán Viktor által idáig mindig megvédett, munkahelyén meg nem található Farkas (a miniszterelnök múltkor arra utalt, hogy a Farkas elleni támadások kontraproduktívak, csak megerősítik a biztos pozícióját) az újabb fejlemények fényében mennyire érezheti még védett személynek magát. További kérdések is vannak: az egyik, hogy vajon hogy vehették fel Farkas Flóriánt az ELTE-re, rendes érettségi nélkül.


Forrás:kuruc.info
Tovább a cikkre »