Elvetemült szélhámosok!

Magyar értelmiség salak tömbjei.
A reális zöldek szerint Vida, Pálinkás, Bartholy elvetemült szélhámosok.

Vida Gábor akadémikus alapvető fogalmakkal nincs tisztában!
Az Akadémikus nincs tisztában az állapotjelzők fogalmával, nem érti a intenzív és extenzív állapotjelzők között eltérést.
Vida Gábor akadémikus szerint „amióta közvetlenül és műszeresen mérjük a Föld felszíni hőmérsékletét, az eddigi legmelegebb év a 2015-ös volt, és […] a tizenhat legmelegebb évből tizenöt ebben az évszázadban fordult elő.” Az Akadémikus szerint a 2015 decemberében Párizsban elfogadott, majd 2016 áprilisában New Yorkban aláírt klímaegyezmény, amelyben a világ kormányai elhatározták, hogy bolygónk felszíni hőmérsékletének további emelkedését igyekeznek jóval 2 fok alatt tartani – a számos nehézség ellenére is támogatandó célkitűzés.
Reményi Károly – Gondolatok a globális hőmérsékletről

A nem egyensúlyi mezők hőmérsékletének egyszerű átlaga nem értelmezhető hőmérsékletként. A Föld nem egyensúlyi mezői nincsenek termodinamikai egyensúlyban, tehát hőmérsékleteiknek átlaga nem ad reprezentáns (globális) hőmérséklet értéket.

Hírdetés

Teljes cikk letöltése!

A reális zöldek örvendenek Pálinkás József menesztésének! A reális zöldek véleménye szerint Pálinkás, ha korábban született, élt volna, kiszolgálta volna Hitlert.
Hála az Égnek, hogy leváltják a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) éléről Pálinkás Józsefet.
Nem utólag, hanem időben figyelmezettük Pálinkás Józsefet a teendőit illetőn, a Duna ügyében,, Paks hűtésének kérdéskörében, stb….. .
Ami a reális zöldeknél kiverte a biztosítékot, Pálinkás Józsefnek a CEU-ról alkotott véleménye.

mta
http://mta.hu/mta_hirei/az-mta-elnoke-a-ceu-rol-107536

Szakmai kérdésekben nincs demokrácia!
Bartholy Judit – Pongrácz Rita – Torma Csaba, éghajlatkutatók hiányában vannak a természettudományos ismereteknek!
A három éghajlatkutató a Kárpát – medencére, a 2021-2050-évekre vonatkozólag az éghajlatváltozásra nézve egy ismert RegCM regionális modell alapján 25 km-es horizontális rácsfelbontású szimulációs vizsgálatot végzet el.
A 25 km-es rácsfelbontás az ismerethalmaz kétségtelen a bemenő adtok növekedését jelenti. Napjainkban mások is, mint a három éghajlatkutató előszeretettel csak erre az oldalra hivatkozik, míg az alapelvek és az alapösszefüggések számának a csökkenését kutató munkájuk során kihagyják.
Kézenfekvő. hogy az éghajlat várható alakulásánál, a kölcsönhatások meghatározásánál, az extenzív mennyiségek számbevétele fontos.
Einstein szerint azonban a tudomány fejlődése nemcsak az ismerethalmaz növekedését jelenti, hanem a alapelvek és alapösszefüggések csökkenését is.
A XIX. század egyik legnagyobb fizikusa, Maxwell mondta 1870-ben :”Különböző tudományokban figyelhetjük meg, hogy a változók rendszere, az őket összefüggő matematikai kapcsolat ugyanaz, tekintet nélkül arra, hogy a folyamatok fizikailag igen különbözőek.”
A RegCM regionális klímamodellt az USA-ban fejlesztették ki az 1980 évek elején, amikor írni kezdték forgatókönyveket, arról, hogy miként integrálhatók a Kelet – Európai országok a nyugat számára a legnagyobb haszonnal a kapitalizmusba:
http://realzoldek.hu/velemenyek/2012/09/25/meszaros-milan-teendok-rio20-utan/
Bartholy, Pongrácz, Torma szerint meteorológia mérésekkel bizonyítható, hogy a földi légkör alsó légrétegei melegedtek az elmúlt másfél évszázadban.
Szerintük kevesen vitatják, hogy ennek hátterében az üvegházhatású gázok antropogén eredetű kibocsátásának a növekedése áll. Az IPCC jelentésékben közé tett modellszámításokra hivatkoznak.
A reális zöldek szerint az IPCC –nél valami nincs rendben:
http://realzoldek.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=1366
Az igazság nem tömegkategória kérdése.
Reményi Károly a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja szerint a tudományos témákban nincsen konszenzus. Ott érvek vannak és ellenérvek. Konszenzus és evidencia nincsen.
Reményi szerint időnként vállalni kell a világtendenciákkal szembeni állásfoglalást, mert a nemzetközileg elfogadott álláspontok sokszor megvalósíthatatlan célokat tűznek ki. Tisztességes szakmai döntéseknél nincs demokrácia és nem kell konszenzus, hanem a tényeken alapuló érvelés szükséges.


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »