Előjelek – közeleg Európa vége?

Úgy tűnik, a közép európai és a magyar kormányfőktől eltérően nagyon kevés európai politikus képes felismerni az öreg kontinens jövőjét fenyegető rendkívüli veszélyeket. A múlt év kezdetén a párizsi merényletet még csak egy intoleráns, vallási, emberi méltóságot mélyen sértő provokatív lap elleni-egyébként elfogadhatatlan-reakciónak tekinthettük. A múlt év nyarán megindult, tömeges migráció azonban új jelenség, melyet az Európai Unió vezetői nem tudtak megfelelően kezelni, de még értelmezni sem. A tavaly nyári alapelv még a befogadás volt, a német vezetők meghívója, kijelentései jelentős szerepet játszottak a mintegy másfél milliós tömeg Európába történő beáramlásában. Távolról minden migráns áldozatnak tűnt, közelebbről megvizsgálva azonban e tömeg semmiképp sem tekinthető egyértelműen üldözöttnek, vagy áldozatnak. A beáramlás okainak olyan beállítása, mint az üldöztetés, csak a felszín jelenségeinek megállapítása, tehát a többnyire téves értelmezések uralták a nyugat-európai politikát és médiát. A valóságos okok feltárása, diagnosztizálása eddig elmaradt, így a válság kezelése és megoldása sem lehetséges.

Magyar Menedék - Háttérhatalom

Természetes, hogy az emberi humánum, a keresztény elvek a valóban üldözött, fenyegetett emberek iráni együttérzést, szolidaritást parancsolják. Mikor tavaly nyáron a probléma felmerült Angela Merkel és Jean Claude Junckert e tömegben csak az üldözötteket látták és egyértelműen a befogadásuk mellett álltak ki.

Bizonyára nem voltak képesek felfogni, hogy Ázsia és Afrika bizonyos régiói demográfiai robbanása, mellyel nem képes lépést tartani a szociális, gazdasági, kulturális fejlődés folyamatosan fogja generálni a vallási, felekezeti, etnikai, törzsi konfliktusokat, melyek újabb és újabb menekülthullámokat fognak kiváltani. Most nem akarom magam ismételni, csak jelzem, hogy a Hunhír.info 2015. szeptember 26-i számában, A liberális Európa bukása című írásban összevetettem néhány ilyen belső konfliktustól sújtott állam 1935-ös, 1979-es és 2015-ös demográfiai adatait, melyből elképesztő demográfiai robbanás érzékelhető. Ez tovább fog folytatódni, vele együtt az említett belső konfliktusok és a migráció is.

A tömeges beáramlás „no go” zónákat, új vallási és etnikai entitásokat hozhat létre, melyek további erősödése, terjedése egyszerűen véget vethet Európa a hellén-római világtól, a kereszténység felvételétől, a polgári-nemzeti államok kialakulásával létrejött civilizációjának és kultúrájának, a hosszú idő alatt felépült, kifinomult szabadságnak és emberi méltóságnak.

A kölni atrocitások előrevetítik az ázsiai és afrikai tömegek által elárasztott Európa jövőjét. Mi lesz, ha a beáramló, idegen mentalitású tömegek, nemhogy többségbe, de ha már csak 20-30 %-os arányba kerülnek? Etnikai és vallásháború? Megindul Európa ledöntése? A saria-rendőrség már bizonyos zónákban végzi a dolgát, mi lesz mindennek a végső kifutása?

Bizonyára lehet az iszlámot békés-toleráns, erkölcsileg szabályozó, fegyelmező vallásként felfogni, értelmezni. Biztos vannak ilyen irányzatok. Lehet, hogy Monarchia bosnyákjai ilyenek voltak, de ezek az Ázsiából, Afrikából beáramlott tömegek nem így követik, vagy értelmezik a hitet. Lényegében láthatóan nem képesek a beilleszkedésre, sőt egy radikális, fanatikus részük ellenségnek tekinti a befogadó társadalmakat.

A menekültek nemcsak a regionális középhatalmi konfliktusok, a fantomállam ISIS elől menekülnek, hanem minden bizonnyal egyes államok hatalmi központjai, titkosszolgálatai irányíthatják is e migrációs mozgást. Ennek célja lehet saját felesleges, zavarkeltő tömegeiktől történő megszabadulás, de az etnikai-vallási hídfőállás megvetése is.

A megdöbbentő szervezettség is erre utal. Mint a mellékelt olasz kérdésfelvetés elgondolkodtat, honnan is van számos fekete-afrikai migránsnak 5-10000 eurója az embercsempészek számára, mikor a Nigéria-Palermo közötti repülőjegy csak 450 euró?

Szintén a szervezettségre utal a kiválasztott, bejáratott útvonal, a közel-keleti migránsok esetében is a rendelkezésükre álló személyes pénzkeret. Láthatjuk, hogy a másfél milliós migráns tömegben jöttek a párizsi terroristák, de az említett kölni atrocitások elkövetői is.

Hírdetés

Mellékesen egyébként az ISIS nem is tudna működni, ha bizonyos öböl menti országok, illetőleg bizonyos török üzleti és politikai körök nem támogatnák önkéntesekkel, olajvásárlással, fegyverekkel. A nyilvánvaló érdekük Basar al Assad, alavita vezetésű rendszere gyengítése, megdöntése, illetőleg a kurd függetlenségi törekvésekkel szembeni ellenpólus kialakítása.

Az európai vezetők viselkedése azonban nem kizárólag a naivitásból származik. Az olasz jobboldali sajtó közzétett egy ismertetést a Kalergi-tervről. Richard Coudenhove Kalergi 1922-ben dolgozta ki páneurópai terveit, az Új Világrend kialakítására, de az olaszországi nemzeti fasiszta erők ez évben bekövetkezett győzelme, hatalomra kerülése miatt terve lekerült a napirendről.

Egy pillantás erejéig érdemes megnézni kik is voltak az a Richard Coudenhove Kalergi (1884-1972), az említett terv kidolgozója, valamint felmenői és családja. Édesapja Heinrich von Coudenhove Kalergi(1859-1906) gróf felmenői belga nemesként Brabantból menekültek el 1794-ben a jakobinus terror elől, Csehországban letelepedve aulikus cseh nemessé váltak. Heinrich von Coudenhove Kalergi édesanyja családfáját a bizánci Phokas-dinasztiára vezethette vissza, a Kalergi családból lettek miniszterek is az 1829 után már független Görögországban. Heinrich gróf a Monarchia nagykövete lett Japánban, itt a régi szamuráj családból származó Mitsuko Aoyamát vette feleségül. Az ő házasságukból született Richard Coudenhove Kalergi 1884-ben.

Richard Coudenhove Kalergi tervei szerint egy multietnikus Európát kell kialakítani, mely révén az európai őslakosság helyét részben átveszi a vegyes, afrikai és arab népesség. Az Új Világrendben megszűnnének az európai nemzetek. 1922-ben egyik alapítója, vezetője lett Bécsben a Humanitás szabadkőműves páholynak.
Részleteiben nem ismerjük életútját, de saját etnikai háttere miatt feltételezhető, hogy nem találhatta helyét a 20-as évek megalázott és sértett német-osztrák világában, lehetséges, hogy valamiféle Franz Kafka szerű elszigeteltséget érezhetett.

Az még talán megérthető, hogy a világháború tragédiái, sokkja után humánus, demokratikus megoldásokat akart keresni, azonban teljesen téves és káros megállapításokra jutott.

A Praktischer Idealismus /1925/ című művében a következőképpen fogalmaz: „A jövendő embere kevert vérségű, a jövendő európai faj, kevert, eurázsiai-negrid jellegű lesz. Hasonlóan az ókori Egyiptom lakosságához. A nemzetek összetettségét, az emberek összetettsége fogja felváltani.”A tényekhez tartozik az is, hogy apja hatására bizonyos időszakban antiszemita nézeteket is vallott, melyeket szerinte – mint a témában írt művében indokolja- a „zsidó bigottság” váltott ki.

1926-ban Bécsben megtartották a Páneurópa Mozgalom I. Kongresszusát, ahol jelen voltak többek között Albert Einstein, Tomas Masaryk, és akkor még Hjalmar Schacht is.

Kalergi további fő támogatói voltak még W. Churchill, a B’nai B’rith szabadkőműves páholy, az USA bizonyos kormányzati és üzleti körei, a New York Times. Számos támogatója, szimpatizánsa között említhető még Eduárd Benes, Tomás Masaryk, Leon Blum, Aristide Briand, Robert Schumann, Karl Renner, valamint sokan, más jelentős személyiségek.

Hatása nyilvánvaló és egyértelmű a bevándorlást, a multikulturalizmust támogató európai liberális és szabadkőműves politikára valamint bizonyos nemzetközi szervezetekre. Itt példaként említhetjük az ENSZ, 2000-ben megfogalmazott „Population division” című jelentését, mely szerint a demográfiailag hanyatló Európába 2025-ig 159 millió ázsiai és afrikai embert kell betelepíteni.

Gerd Honsik, Kalergiről, aki szerinte „Maastricht és a multikulturalizmus atyja” írt műve szerint ő és követői célja Európa nemzetei megszüntetése, helyettük egy könnyen uralható multietnikus nyáj létrehozása. Brock Crisholm, a WHO volt igazgatója szerint „egy egységes, új európai fajt kell létrehozni, mely egy központi hatóságtól függ”. Az 1950-ben Nagy Károly-díjat kapott Kalergi személye, neve és céljai nem kerültek túlzottan előtérbe, reflektorfénybe, azonban bizonyos a háttérben működő körök ápolják eszméit, róla elnevezett díjakat osztogatnak az arra méltó személyeknek. Kapott már ilyen elismerést Angela Merkel, valamint Hermann von Rompuy is. Ez sok mindent megmagyaráz.

Lehetséges, hogy Európának szüksége lehet bizonyos mértékű extenzív munkaerőre, de azt hagy döntsék már el az európai nemzetek törvényhozásai, hogy kikre és milyen arányban és milyen feltételek mellett. Ugyanis a mintegy fél év alatt beáramlott másfél milliós tömeg inkább tűnik a hódítás előörsének, szálláscsinálónak, mint engedelmeskedni, beilleszkedni, dolgozni vágyó munkás kezek sokaságának.

A kölni és más példák mutatják, erkölcsi és civilizációs szintjük messze az európai szint alatt van, tömegpszichózist, erőt érezve azonnal támadólag lépnek fel. Ennek példája a nők irányába tanúsított viselkedés. Itt csak zárójelben, a baloldali és liberális agymosás ellensúlyozásaként jegyzem meg, hogy a fasiszta rendszerekben, példaként Olaszországban a nők megkapták a megfelelő tiszteletet és lehetőségeket, kiléphettek a korábbi feudális, avítt liberális és klerikális keretek szabta feltételekből, a családanyai szerep fontosságának hangsúlyozása mellett új lehetőségeket kaptak a tanulás-, sport-, kultúra- és hivatásbeli, szakmai érvényesülés útján.

Összegezve tehát, e koordinátarendszerben folyik Európa évezredes, római-hellén, keresztény, polgári és nemzeti hagyományainak lerombolása. E folyamat jelenleg még megállítható lenne a hagyományokhoz és értékekhez kötődő, egészséges európai politikai erők egységes fellépésével, a migrációs folyamatok Európa határainál történő megállításával. Európa számára nemhogy az említett ENSZ jelentésben prognosztizált 159 millió fő bevándoroltatása is, de még 20-30 millió is végzetes lehet, mert hídfőállása lehet a további beáramlásnak. Európa sok munka, erőfeszítés, áldozat, szenvedés árán felépített civilizációjával, kultúrájával, erkölcsiségével nem válhat a harmadik világ demográfiai robbanásából fakadó geopolitikai, vallási, etnikai konfliktusok áldozatává. Ezért kellene közös erővel, Európa határain megállítani a migrációs folyamatokat. Reméljük, Nyugat-Európa feleszmélő népei megtalálják a történelmi súlyú feladatra a megfelelő irányt és vezetőket.

A világ globális konfliktusait, a gyökerek feltárásával, nemzetközi összefogással és együttműködéssel, a terrorizmus leküzdésével, a gazdasági prosperitás beindításával, a szegény országok felzárkóztatásával lehetne megoldani.


Forrás:hunhir.info
Tovább a cikkre »