Elhalálozás

Elhalálozás

Elhalálozás

Hírdetés

Elhalálozás Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, rokon, jó barát, szomszéd és ismerős, a kovásznai születésű BAGOLY LEVENTE ISTVÁN gépészmérnök életének 80., boldog házasságának 56. évében 2024. június 22-én elhunyt. Temetése június 25-én, kedden 16 órakor lesz a kovásznai temetőben katolikus szertartás szerint. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 1119206 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, apa, nagytata, dédtata, BEDŐHÁZI JÓZSEF életének 78. évében 2024. június 22-én hosszú szenvedés után csendben eltávozott az élők sorából. Temetése 2024. június 25-én, kedden 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben. Részvétfogadás 14 órától a közös temető ravatalozó­házában. Emléke legyen áldott. A gyászoló család du. Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy özv. LÁSZLÓ MÁRIA (szül. NAGYGYÖRGY) 93. életévében 2024. június 23-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunkat június 25-én 13 órakor kísérjük utolsó útjára a zabolai temetőben katolikus szertartás szerint. Részvétfogadás a temetés előtt egy órával. A gyászoló család 4332339 Megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós, testvér, rokon és szomszéd, Csutak Matild 88 éves korában megpihent. Temetése 2024. június 26-án 14 órakor lesz a kovásznai ravatalozóból. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. A gyászoló család 1119210 Részvét Őszinte részvéttel és a súlyos veszteség okozta fájdalomban osztozó szeretettel kívánunk vigasztalódást vitéz lovag Pásztori Tibor Endre VDM, a Kárpát-medencei Vitézi Rend Erdély Országos Törzskapitányának és családjának neje, vitéz ANTAL ROZÁLIA középiskolai tanár, volt tanfelügyelő elhunyta miatt. A Kárpát-medencei Vitézi Rend du. Együttérzésünket és részvétünket fejezzük ki a Pásztori családnak PÁSZTORINÉ ANTAL ROZÁLIA elhunyta alkalmából. A Kapui család 4332342 Megemlékezés Van egy ország, ahova már oly sokan elmentek, ahova csak oda visz út, vissza sosem jönnek. Örök hiányát érezve, szeretetét szívünkbe zárva emlékezünk id. GÁL ÁRPÁDRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Szerető családja 1119204 A gyász soha nem múlik el, csak az idő enyhíti az űrt. Fájó szívvel emlékezünk a lécfalvi KOCSIS SÁRÁRA és KOCSIS KÁROLYRA haláluk 18., illetve 40. év­fordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott. Szeretteik 5087/b Fájó szívvel emlékezünk a szentivánlaborfalvi BORDÁS FERENCRE halálának harmadik és feleségére, BORDÁS ELLÁRA (szül. CSÉP) halálának 21. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott. Szeretteik 4332283 Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a maksai AMBARUS MIHÁLYNÉ ­ KAKAS ERZSÉBETRE halálának harmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, áldott emléke szívünkben örökké él. Szerettei 4332325 A múltba visszanézve valami nagyon fáj, mert akit szeretünk, hiába keressük már. Szívünk fájdalma örökre megmarad, mert te a jók közül is a legjobb voltál. Megtört szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi ifj. PULUGOR SÁNDORRA halálának 12. évfordulóján. Halálába soha bele nem nyugvó, vérző szívű édesanyja, testvérei és azok családja 4332334


Forrás:3szek.ro
Tovább a cikkre »