Bayer Zsolt – a gyűlöletkeltő

Bayer Zsolt – a gyűlöletkeltő

Valakik feljelentették Bayer Zsoltot, mert Bayer Zsolt gyűlöletet kelt. Bayer Zsoltnak van képe elmondani a véleményét azokról a “szerencsétlen menekültekről”, akik…

Ha én mennék a zöldhatáron Nyugatra, kővel megdobálva a rendőröket, akik védik a határt, feltépve a kamionok hátsó ajtaját, megkéselve a kamionost, odaszarva a metrólejárat elé, majd szétlőve egy párizsi koncert résztvevőit és felrobbantva a metrót és repülőteret… hazudozva nemzetiségemről…

Bayer Zsolt azonban gyűlöletkeltő, mert nem szeretné, ha hívatlanul és erőszakosan megszállnák a hazáját, ha megdobálják a rendőröket kövekkel, ha feltépik a kamionok ajtaját és megölik a kamionost, ha odaszarnak a metrólejárathoz, ha szétlövik egy koncert résztvevőit, ha felrobbantják a metrón utazókat és a reptéren becsekkolásra váró embereket… ha megerőszakolják a feleségét, ha megerőszakolják fiát, lányát, ha felgyújtják a keresztény templomokat… Bayernek mindezt szó nélkül kellene elviselnie. Ha tiltakozik, akkor a liberális és szocialista tébolyultság szellemében gyűlöletet kelt.

Micsoda elmebeteg dolog ez megint… immár 26 éve egyfolytában. Hiszen azokat kellene feljelenteni és bezárni, akik Bayer őszinte és pallérozott gondolatait kiforgatják, és feljelentik az írót, mert a hazáját, a nemzetét, a keresztény Európát próbálja védeni, de ha védeni nem is tudja, legalább a lelkiismerete hangján szól… Mert tud-e bárki, bármit is megvédeni az ostobák, az árulók, a liberális csőcselék, a gerinctelen és egy kötelezően ismeretlennek nevezendő hatalmat kiszolgáló Uniós vezetés túlerejével szemben? Nem! Tudjuk-e a Sátánt szóval és írással megsemmisíteni? Nem! Csak szólni tudunk, józanul, gyűlöletmentesen, az igazságot és a veszélyeket megvilágítva. Felhívhatjuk a figyelmet arra, hogy az ajtóban áll a halál, hogy gyilkosaink a kertek alatt özönlenek megsemmisíteni a keresztény európai kultúrát, hogy minden ránk vonatkozó európai törvényt semmibe vevő tömeg tör gyermekeinkre, leányainkra és templomainkra… Látjuk, hogy európai imámok Európa kellős közepén a keresztény Európa megsemmisítésére szólítják a muszlimokat, hogy muszlim tömegek vonulnak Európa utcáin, s verik el a rendőröket, akik félnek visszaütni, mert az ország vezetők megbüntetik őket. Azok az ország vezetők, akik épp olyan ostoba barmok, mint akik Bayert följelentették – mert Bayer gyűlöletet kelt. Nem szeret meghalni!

Kik is a feljelentők, mely eszme szellemi örökösei azok, akik ma jelentgetnek? Nos azok, akiknek szellemi és családi felmenőik, keresztény magyar emberek ezreit ölték meg, akik papokat hitükért börtönöztek be vagy akasztottak fel, netán szúrtak le, amikor a pap éjjel beteghez vitte volna az Oltáriszentséget… Akiknek felmenői koncentrációs táborokat tartottak fenn Magyarországon a második világháború után, s disznóólakba kényszerítették a becsületes polgárokat, mert svábok, magyarok vagy keresztények voltak… akik már 1919-ben is  élvezettel öltek keresztényeket, magyarokat… Gyilkosok – a gyilkosságra máig hajlamos – unokái, dédunokái vallják ugyanazt a gyilkos eszmét, amely eszme mezsgyéjén jönnek a minket megölni akaró muszlimok, a robbantók, az erőszakolók, a terrort hozók. Mert az embertelenség nem hitleri csupán, hanem sztálini is, rosenbergi is és kádári is, de idesorolhatjuk a gyurcsányi 2006-os vérengzést is.

Ha Bayer gyűlöletkeltő, akkor mi ellen is kelt gyűlöletet? A bűn ellen! A keresztényüldözés ellen, az erőszak ellen, a terrorizmus ellen. S lám, az erkölcs hatalmas ingája átbillenni látszik ebben a világban. Mert a bűn elleni gyűlöletkeltés, amelyet Mózes és a törvényeket tökéletesítő názáreti Jézus hirdetett meg, ma néhány sátáni, emberbőrbe bújt álltat szerint bűn, s a bűn törvényekkel védendő, mert a demokrácia és az emberi jog leplébe öltöztették mindazokat, akik törvényt szegve készülnek legyőzni Európát.

És itt véget ér a normális ember türelme. S felteszem a kérdést: – meddig tűri a józan többség a hülyék, az árulók, a gerinctelen liberális öklendezők és a gyilkos-utód, bűnös eszmét hirdető és valló szocialisták szellemi és törvényesnek mondott hegemóniáját?  Meddig lehet elviselni azt, hogy amit mi építünk, azt ezek a korcs szellemi terroristák lerombolják, hogy „építőmestereinket” pellengérhez láncolják egy-egy hazugságukkal és feljelentésükkel? S kik azok akik olajat öntenek e pusztító, magyar- és keresztényellenes tűzre?

Nem illenék, de mintegy bizonyítékul az elkövetők voltára had említsek valamit a múltból: – 1990 márciusát írtuk… Marosvásárhely véres napjai megrázták a világ magyarságát. Az Széchenyi téri ütközetek végén, kirendelt magyar újságíróként kértem egy akkor kézzel sokszorosított kis plakátot, amelyet a város házainak falára ragasztottak ki ottani magyar testvéreink. A plakát szövege valahogy úgy hangzott, hogy ne sértegessük a balkáni népeket… mert a románok (Marosvásárhelyen) románul viselkedtek. Itthon, voltam bártor egy akkor, a rendszerváltás hajnalán alapított lapba, a vásárhelyi eseményekről írott beszámoló mellé, mint illusztrációt betenni és megjelentetni. S láss csodát! A Mazsihisz akkori vezetőjének kérésére, a TV Híradóban maga Horváth Balázs belügyminiszter jelentette be a lap elleni ügyészségi feljelentést: – románellenesség(!) miatt…

Igaz, Landeszman rabbi fütyülősbarackos-bőgatyázása miatt magam is feljelentést tettem, ám egy Nyilasi nevű “független” ügyész közölte, hogy elutasítja a vádat, mert Landeszman sértéseinek nincs alanya… A magyar nemzet tehát, már akkor sem volt alany. Annyi előnyöm azért származott ebből a lendeszmani bölcseletből, hogy Mikó bíró villámgyorsan befejezte a három éve húzódó ügyet egy ejnye-bejnyével, amit azóta sem láttam leírva, de nem is mentem el Óbudára azért, hogy meghallgassam a független „ítéletet”.  (Bocsánatot sem kért tőlem azóta senki, pedig hát….)

Ma pedig? A zsidó állam nagykövete áskálódik, és itteni követői jelentgetnek… mert szerintük Bayer is olyanok ellen szít gyűlöletet, akik a kereszténységet óhajtják liberális és szocialista támogatással kiirtani.  (Olyanok ellen, akiket a zsidó államban szó nélkül agyonlőnek…) A bayeri gyűlöletkeltés persze a mai világban megengedhetetlen. Amikor Sütő András szemét kiverték, akkor a románokat védte ez a csürhe. Ma, amikor Európát perzseli föl heteken belül – velük együtt – a megszálló muszlim tömeg, akkor a muszlimokat védi…

Mit lehet erre mondani? Talán csak annyit: – el kellene gondolkodni mindkét oldalon… mert a halál nem válogat liberális csürhe és nemzetét védő hős között. Mindent visz!

Stoffán György


Forrás:polgarportal.hu
Tovább a cikkre »