Az ECHO TV DÖLYFÖS. AZ ECHOTV MÛSORALKOTÓIT A NÉZÕ VÉLEMÉNYE NEM ÉRDEKLI

Kormánypárti médiaszolgáltató szerepében a kereskedelmi műsorszolgáltató, inkább árt a Kormánynak, mint használ.

Az ECHO TV időjárás jelentése erre kiváló példa.

Az ECHO TV időjárás jelentésének képi megjelenítése szélkerekekkel kezdődik.

A hazai szélkerék kapacitás növekményének a Kormány befagyasztó javaslatára az Országgyűlés az áldását adta.

Áder János köztársasági elnök ugyan javasolta Törvényhozásnak megfontolni a Kormány javaslatát.

Áder János köztársasági elnök úr javaslatának a padlóra küldésében a reális zöldek civil szervezet „puha, lágy csuklóval” részt vett.

———————-

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság
1525 Budapest, Pf.: 75.

Ügyiratszám: MN/30716-3/2018.

dr. Morovik Csaba ügyintéző tévedésben van, amikor hiánypótlásra szólít fel. A Hatóság ügyintézője rosszindulatú, nem együttműködő.
Ugyan olyan rosszindulatú, mint az ECHO TV. (Csatolva: Héjjas István, észrevétele)
Az ügyintéző szerint elengedhetetlen annak igazolása, hogy a kifogás bejelentés 72 órán belül a médiaszolgáltatóhoz beérkezett.

A HELYI POSTA az ECHO TV által át nem vett kifogás bejelentést november 26- án küldte vissza a reális zöldek postafiókjának a címére.
Az át nem vett levél november 28- án érkezett meg reális zöldek postafiókjába.

A reális zöldek civil szervezete nonprofit civil szervezet. Hetente kétszer nézzük meg a postaládát. Véletlen volt, hogy november 28-án megnéztük a postaládát.

Tehát az elektronikus úton bejelentett kifogáshoz képest eltelt összesen 5×24 óra, az 120 óra.
De eltelhetett volna akár 200 óra is.

Szerintem az ügyintéző jogi csűrés csavarás eljárására nem volna lehetőség, ha Karas Mónika elnöke asszonynak, 2014-ben küldött javaslatom realizálódik.

Budapest, 2018. december 6.

Mellékletek
Héjjas István, észrevételét kérem a kifogás bejelentés kiegészítésének tekinteni:

From: István Héjjas [mailto:[email protected]]
Sent: Sunday, December 02, 2018 10:49 AM
To: Dr. Járosi Márton; Juhos László; László Gazdag; Bogár László; Bogár László dr.; Pálos László; Pálos László
Subject: Fwd: Észrevétel

Ezúton továbbítom az ECHO TV műsor vezetőjéhez írt levelemet, amely azzal a jelzéssel jött vissza, hogy a csatorna email fiókja azt nem tudja vagy nem akarja fogadni.

Nem tehetek mást, mint eljuttatom a levelet nektek, hátha valaki továbbítani tudja az egyébként nagyon rokonszenves műsor vezetőnek.

Üdv. H. Pista

———- Forwarded message ———
From: István Héjjas
Date: 2018. dec. 2., V, 10:40
Subject: Észrevétel
To:

ECHO TV, Tóth Krisztina műsorvezető részére
[email protected]

Tisztelt Tóth Krisztina,

Nagy érdeklődéssel szoktam nézni a Civil Kör c. kitűnő műsorát.

Van azonban egy észrevételem.

Az Ön műsorában többször szerepelt Ferencz Orsolya űrkutató, aki azt nyilatkozta, hogy a klímaváltozás és a széndioxid kibocsátás közötti összefüggés tudományosan bizonyított, és aki ebben kételkedik, az nem ért hozzá.

Szeretném felhívni a figyelmét ezzel kapcsolatban néhány tényre:

2017. februárban 300 nemzetközileg elismert tudós, közöttük amerikai akadémikusok, sőt két Nobel díjas aláírásával petíciót nyújtottak be Donald Trump elnökhöz, amelyben javasolták, hogy az USA lépjen ki a klímaegyezményből.

Indokaik:

– nem a széndioxid okozza a klímaváltozást

– a széndioxid nem környezetszennyező, éppen ellenkezőleg, ez a növények legfontosabb tápláléka.

– ha lecsökkentjük a levegő széndioxid taralmát, csökkennek a terméshozamok.

A petíció itt olvasható:

http://klimaszkeptikusok.hu/wp-content/uploads/2015/09/Letter_to_President_Trump_2017-02-23.pdf

Ennek alapján az USA 2017-ben kilépett a megállapodásból, 2018-ban pedig leváltották a NASA vezetőjét, mert a mérési adatok manipulálásával szándékosan megtévesztette a közvéleményt.

Hírdetés

A petíció aláírói között volt egy kiváló magyar légkörfizikus tudós, Prof. Dr. Miskolczi Ferenc, aki a NASA munkatársaként két évtizeden keresztül vizsgálta a témát, és hat évtizedre vonatkozó több száz millió mérési adat feldolgozása és elemzése alapján mutatta ki, hogy a bolygó hőmérséklete, az üvegházhatás, és a széndioxid között nincs semmiféle kimutatható összefüggés. A kutatási eredményeinek a közzétételét azonban a NASA megtiltotta, azért Miskolczi felmondta a jól fizető állását, és magánszemélyként tette közzé az elméletét.

(Vajon hány becsületes tudós követné a példáját?)

Miskolczi egyik legfontosabb publikációja itt olvasható:

http://klimaszkeptikusok.hu/wp-content/uploads/2015/09/Miskolczi-2014.pdf

Mivel a http://klimaszkeptikusok.hu/ honlap rendszeresen átveszi a témához kapcsolódó fontosabb publikációkat, különféle szakmai-tudományos folyóiratokból, ezért ebből mutatok be, a teljesség igénye nélkül, még egy rövid válogatást.

Nem csupán amerikai tudósok vették észre, hogy a hivatalosan támogatott klímaelmélet tudománytalan, de magyar tudósok is, közülük idézem Prof. Dr. Reményi Károly akadémikus egyik publikációját, amely itt olvasható:

http://klimaszkeptikusok.hu/wp-content/uploads/2017/11/Gondolatok-a-glob%C3%A1lis-h%C5%91m%C3%A9rs%C3%A9kletr%C5%91l-Energiagazd%C3%A1lkod%C3%A1s-2016.-3-4.docx.pdf

Ugyancsak idézném Prof. Dr. Szarka László akadémiai doktor egyik publikációját:

http://klimaszkeptikusok.hu/wp-content/uploads/2015/05/Szarka_Laszlo_irasa.pdf

Figyelemre méltó Prof. Dr. Petz Ernő véleménye is a témáról:

http://klimaszkeptikusok.hu/wp-content/uploads/2017/09/a_fold_c_korfolyamata.pdf

Fontos hangsúlyozni, hogy a tudományosan megalapozatlan, sőt mérési adatokkal cáfolható széndioxid alapú klímaelmélet világméretű terjesztése alapvetően politikai döntés volt.

Régi történelmi igazság, hogy a hatalom gyakorlásának fontos módszere az, ha az emberekben egyszerre keltünk félelmet és bűntudatot. Márpedig most ez történik. Katasztrofális klímaváltozással fenyegetik az embereket, és rájuk olvassák, hogy ezért ők maguk a hibásak.

No de van megoldás, bízni kell a világot irányító neoliberális politikai elit önzetlen bölcsességében, akik majd megoldják ezt a problémát, csak engedelmeskedni kell a parancsaiknak.

Ezzel kapcsolatban Dr. Járosi Márton, az Energiapolitika-2000 Társulat elnöke úgy nyilatkozott, hogy a klímahisztéria a globalizmus vallása. Rádió riportjának szövege itt olvasható:

https://www.enpol2000.hu/dokumentumok/interju/article/Dokument%C3%A1ci%C3%B3k/Dokumentumok/15-Interj%C3%BA/699-a-klimahiszteria-a-globalizmus-vallasa

Érdemes utalni még egy svéd parlamenti képviselő javaslatára is, aki szerint a klímaváltozás tagadása ugyanolyan bűn, mint a holokauszt tagadás, és börtönnel kellene büntetni.

Szükséges hangsúlyozni, hogy a nemzetekre rákényszerített ún. klímavédelmi intézkedések nem csak fokozzák ezen nemzetek kiszolgáltatottságát és zsarolhatóságát, de olykor jelentős gazdasági, sőt környezeti károkat is okoznak.

Ráadásul a klíma propaganda rendkívül tisztességtelen módszerekkel zajlik. A széndioxid kibocsátást például füstölgő kéményekkel szokták szemléltetni. A levegőt szennyező büdös fekete kéményfüst azonban nem azonos a széndioxiddal. A széndioxid színtelen, szagtalan, láthatatlan gáz.

Ha a széndioxid látható lenne, a sör, a pezsgő, az ásványvíz, és a coca-cola is füstölne, sőt a tüdőnkből kifújt levegőt és füstként láthatnánk.

Pár hónappal ezelőtt Miskolczi professzor Magyarországon járt, és vele együtt felkerestünk egy környezetvédelemmel és klímavédelemmel foglalkozó magas rangú politikust, hogy Miskolczi úr kifejthesse a véleményét. Az eredetileg 30 percre tervezett beszélgetés több mint másfélóráig tartott, és ezen részt vett a politikus szaktanácsadója is. Befejezésül azt mondták, lehet, hogy Miskolczi professzornak igaza van, mégsem kellene ezt a kérdést nagyon kiélezni. A széndioxid kvótakereskedelemből ugyanis az országnak jelentős állami bevétele származik.

És ez igaz is. Azonban ehhez még hozzá kellene tenni, hogy a tudománytalan természetvédelmi és klímavédelmi intézkedések miatt már eddig is több százezer dolgozó veszítette el az állását.

A fentebb idézett publikációk persze a nagyközönség számára nehezen érthetők, ezért bátorkodtam erről egy közérthető írást eljuttatni Brády Zoltán úrhoz, aki az írásomat a KAPU folyóirat szeptemberi számában le is közölte, vállalva a kockázatot, hogy szembe megy (mint már annyiszor) a „mainstream” irányvonallal.

Az írásom szövegét pdf formában csatolom.

Egy régebbi ismeretterjesztő könyvemben ezt a kérdést bővebben is tárgyalom, a Magyar Elektronikus Könyvtárból innen letölthető:

http://mek.oszk.hu/17700/17704/

Ferencz Orsolya fölényes, kioktató stílusát nem kívánom minősíteni, csak sajnálom hogy egy egyébként kiváló szakember is beállt a klímahisztéria terjesztői közé.

Kedves Krisztina, nem szerettem volna Önt megbántani, Ön igazán kitűnő műsorvezető, nagyszerű a visszafogott, tárgyszerű kommunikációs stílusa, amihez csak gratulálni tudok.

Tisztelettel és üdvözlettel:

Dr. Héjjas István

nyugalmazott kutató-fejlesztő mérnök

JegesmedvĂŠk by ReĂĄlzĂśldek ReĂĄlis ZĂśldek Klub on Scribd

——————

Dr. Karas Monika úrhölgy
Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság elnöke

Tárgy: Javaslat hatósági eljárás környezetbarát megoldására.

Tisztelt Elnök Asszony!

A reális zöldek képviseletében javaslom az elektronikus médiaszolgáltatásokkal szembeni kifogás bejelentés és azt követő T. Hatósághoz benyújtott panaszbejelentés folyamatának környezetbaráttá tételét.

Javaslatom nem vonatkozik a közszolgálati és az ATV Televízió nevű kereskedelmi médiaszolgáltatóra.
A közszolgálati elektronikus médiaszolgáltatók műsorszolgáltatásával szemben benyújtott kifogásokat ugyanis az MTVA KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT a kifogás címzettnek a kifogás bejelentés protokollját betovábbítja és ezt a tényt drótpostán visszaigazolja.
Hasonlóan környezetbarát eljárást alakított ki az ATV Televízió nevű kereskedelmi médiaszolgáltató az ÜGYFÉLKAPU működtetésével.

A más kereskedelmi elektronikus médiaszolgáltatók a fenti jó példát nem követik.

Ugyancsak a környezetterhelésének a csökkentése szolgálatában állna, ha T. Hatósághoz benyújtott panaszok drótpostán való intézése lehetővé válna.

Budapest, 2014. augusztus 19.

Tisztelettel: Juhos László, Reális Zöldek Klub elnöke

———————-

Nem növeljük a hazai szélerőmű kapacitást!

A REÁLIS ZÖLDEK sikeres lobbi tevékenysége: Nem növeljük a hazai szélerőmű kapacitást!

Országgyűlés Törvényalkotási bizottság 2016. december 8-án sorra került ülésének a jegyzőkönyvéből derül ki.

Áder János köztársasági elnök a szélkerekek növekmény teljesítményének a befagyasztásról az Országgyűlés által a villamos energia törvény módosítását megfontolásra vissza küldte az Országgyűlésnek.

Részlet a TAB jegyzőkönyvéből:
ELNÖK: Köszönöm. Még arról szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy Juhos László elnök úr, a Reális Zöldek elnöke fordult hozzám levélben, és jelezte a levelében, hogy egyetért az Országgyűlés által elfogadott törvénnyel, és amellett kívánna felszólalni, hogy változatlan formában fogadja el ezt az Országgyűlés. Viszont miután a házszabály ezt nem teszi lehetővé, ezért csak ismertetni tudom az elnök úr levelét, aki egyébként itt ül a bizottság ülésén is. Mindenesetre a Reális Zöldek elnökének ez a véleménye a törvénnyel kapcsolatosan

Törvényalkotási bizottság elnöke: Gulyás Gergely, képviselő

———————

LevĂŠl Az ECHO TV-hez by ReĂĄlzĂśldek ReĂĄlis ZĂśldek Klub on Scribd


Forrás:realzoldek.hu
Tovább a cikkre »