Amerika őslakosai és a migráció! – Európa, vigyázz!

“Az okos ember a más kárán tanul” – mondja egyik népi bölcsességünk. Én még azt is hozzá teszem, az oktalan még a magáén se! Mi várható Európában, ekkora migrációs áradat esetén? Gondolja csak el, kedves olvasó! Hogyan is jött létre az USA? Európai kivándorlással, ami az észak-amerikai földrészen kezdetben még csak bevándorlás volt! De az őslakosság erre nem volt felkészülve.

Kezdték a spanyolok. Ők alapították tehát a későbbi USA első településeit, az 1565 –ben Szt. Augustine névre keresztelt első floridai város létrehozását követően. De ők inkább a déli földrészen kezdtek el terjeszkedni, hódítani.

Aztán jöttek a franciák is, Kanada területének meghódításával. Ők az 1600-as évek elején kezdtek el letelepedni.

De jöttek az angolok is. 1607-ben kereskedők kezdeményezésére megalapították Jamestownt, az első állandó kolóniát. Jamestown megalapítását követően angol kálvinisták érkeztek Amerika partjaira, akik I. Jakab puritánüldözései elől menekülve próbáltak új hazát találni. A Mayflower volt az a híres hajó, amely az angol puritánok első csoportját szállította az angliai Plymouth városából az amerikai Plymouth városába, ami Plymouth kolónia fővárosa lett 1620-ban.

Majd jöttek még hollandok és svédek is. 1624-ben Holland Nyugat-Indiai Társaság a Delaware völgye és a Hudson-folyó völgye közötti területen megalapította Új Hollandia (Nieuw Nederland) gyarmatot, New Amsterdam (a későbbi New York) székhellyel. Közben 1638 –ban Peter Minuit a Delaware folyó torkolatánál megalapította Új-Svédországot is (svéd telepek a későbbi Philadelphia vidékén is voltak.) A hollandokat és svédeket azonban idővel kiszorították Amerikából az angolok. 1664-ben az angolok elfoglaltak minden Új Holland és Holland birtokot egészen a Delaware völgyig. Ez elindította a második angol–holland háborút, amelynek végkifejlete 1667-ben következett be, újra angol győzelemmel. Végül 1685 –ben II. Jakab a keleti part angol településeinek jelentős részét, beleértve a megszerzett Új-Hollandiát és Új-Svédországot is Új-Anglia Domínium részévé nyilvánította.

Szóval rabló bevándorlás volt ez a javából, egy igazi új gyarmatosítás, aminek végleges és örök időkig való vesztesei az őslakosok voltak. Akik gyanútlanul és felkészületlenül fogadták az új jövevényeket. De azok aljas, rabló, gyilkos tervei már készen voltak.

Mi zajlik ma Európában? Az ide özönlő muzulmánoknak nagyon is kész tervük és határozott céljuk van. Iszlám gyarmattá tenni Európát, ha kell az ellenállók meggyilkolásával is.

Mit tesz ez ellen Európa népe? Bambán nézi, hogy özönlenek befele a muszlimok, az arabok, feketék, természetesen először (mint ahogy ilyenkor lenni szokott) a nincstelenek, kalandorok, a bűnözők, akiknek nincs veszteni valójuk, vagyis a terrorcselekményekre is kapható tömegek, és a bamba európai hagyja, hogy elvegyenek tőle mindent, megerőszakolják szeretteiket, míg végül teljes önfeladásra kényszerülnek, miközben keresztyén hitük legnagyobb parancsolatával zsarolják őket lelkileg is, a felebaráti szeretet parancsával!

Ezt akarjátok? Biztos, hogy a szeretet parancsa a teljes önfeladást jelenti? A kincseink oda dobását azok elé, akik széttapossák, minket pedig halomra gyilkolnak? Tényleg engedelmeskednünk kellene a Sátán aljas és gyilkos akaratának?

Hírdetés

Hol van akkor a szent dolgok megbecsülése? Az Isten ránk bízott tulajdonának védelme, a jó sáfárság parancsa? A szeretet parancsa szemben állna az előzőkkel? Ne feledjük, Jézus előtte mondott valami nagyon fontosat, s nem véletlenül azt mondta előbb! Mert Őt is csapdába akarta csalni a Sátán!

“Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? Ő pedig így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat.” Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz.” (Lk 10: 25-28)

Jézus szavai, a Szentírás nem valami zavaros kijelentés. Pontos, fontos, és az örök életre juttató szavak, gondolatok, tanácsok, parancsok gyűjteménye. A sorrend sem lényegtelen. Először az Urat szeresd, aztán felebarátodat, mint magadat!

Lássuk meg az igazságát, és értsük meg a célját.

“Azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta önmagát mindenkiért, tanúbizonyságul a maga idejében.” (1Tim 2: 4-6)

Ez a lényeg. S Isten terve ez a muzulmánokkal kapcsolatban is! De csak úgy segíthetünk rajtuk, ha nem hagyjuk őket a kárhozatba rohanni, s ellenállunk erőszakos támadásaiknak, a megszállásunkra és elpusztítására törekvő sátáni szándékaiknak!

Istennek munkatársak kellenek itt a Földön, és csak akkor válhatunk azzá, ha nagyon vigyázunk magunkra!

“Az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (Lk 10:2)

Legyünk tehát valóban szelídek (amennyire lehet), mint a galambok (de ők se hagyják, hogy elvegyék előlük az ételt, vagy bántsák kicsinyeiket), és legyünk okosak is, mint a kígyók! Erre figyelmeztet bennünket Krisztus Jézus!

Ezt diktálja a józan ész is!

Debrecen, 2018.06.07

Czakó István

Nemzeti InternetFigyelő (NIF)


Forrás:internetfigyelo.wordpress.com
Tovább a cikkre »