Álarcok mögött – Nagy Töhötöm kalandos életéről szóló könyvet mutattak be Rómában

Álarcok mögött – Nagy Töhötöm kalandos életéről szóló könyvet mutattak be Rómában

A római Collegium Hungaricum (közismertebb nevén Római Magyar Akadémia) Fraknói termében került sor november 20-án Petrás Éva The Many Lives of a Jesuit, Freemason, and Philanthropist. The Story of Töhötöm Nagy című kötetének bemutatójára. Az eseményt Magyarország Szentszéki Nagykövetsége, ezen belül a Vatikáni Magyar Levéltári Kirendeltség és a római Collegium Hungaricum rendezte.

A könyv eredetileg magyarul jelent meg 2019-ben Álarcok mögött. Nagy Töhötöm életei címmel, majd vatikáni levéltári kutatásokkal kiegészítve lett angolra fordítva és kiadva 2023-ban. A bemutatót Kudar Gábor, a Collegium Hungaricum igazgatója és Habsburg-Lotharingiai Eduard szentszéki nagykövet köszöntőbeszéde nyitotta meg. Az estet a szervező, Tóth Krisztina vatikáni levéltári delegátus moderálta.

A köszöntéseket követően Johan Ickx, a Pápai Államtitkárság történeti levéltárának igazgatója ismertette a kötetet. Szerinte Nagy Töhötömben az Ostpolitik [a Vatikán kelet-európai politikája – a szerk.] ötletének szülőatyját tisztelhetjük, ezért is érdemes személyével bővebben foglalkozni.

Jezsuita szerzetesként ötször járt Rómában 1945–1946 folyamán, híreket vitt a magyar egyház és az ország állapotáról, a háborús károkról, a politikai helyzetről és a kilátásokról. Mindszenty  Józseffel kezdetben pozitív volt a kapcsolata, sőt, Nagy – mint Petrás Éva írja – annak idején még esztergomi érseknek is ajánlotta őt. Ezt követően azonban elváltak útjaik, mivel Nagy Töhötöm inkább a kompromisszumot, a modus vivendit kereste a kommunizmussal, míg Mindszenty hajlíthatatlan jelleme semmiféle együttműködést nem engedett meg vele. Így Mindszenty sugalmazására Nagyot az elöljárói Dél-Amerikába küldték. Itt laicizálását kérte, megházasodott és szabadkőműves lett (ezzel az ideológiával Magyarországra történő hazatelepülésekor szakított).

A nyomornegyedek látványa döbbentette rá, hogy szociális tervet kell kidolgoznia ezeknek az embereknek. Végül hazatért Magyarországra ügynöknek. A sors fintora, hogy ügynöknek sem volt elég jó, ugyanis egy ügynöknek csendesnek, higgadtnak és megfontoltnak kellene lennie, de belőle hiányoztak e tulajdonságok.

Hírdetés

Johan Ickx kiemelte, hogy Petrás Éva nagyon nagy munkát végzett 14 hazai és külföldi levéltár bevonásával. Különösen tetszett neki, hogy a szerző igyekezett megtartani a kellő távolságot a témájától. Például Nagy Töhötömnek a szabadkőművességet a jezsuitákkal, illetve a kommunizmust a katolicizmussal „kibékíteni” szándékozó műveit is tudta kellő forráskritikával szemlélni.

Petrás Éva ezt követően reflektált az elhangzottakra, és a Nagy Töhötöm által 1946-ban saját magáról összeállított fényképsorozat (melyeken különféle álruhákban látható) képeit felhasználva diavetítéssel illusztrálta a kalandos életutat, illetve további képekkel kísérve emelte ki annak főbb állomásait. Rámutatott arra, hogy Nagynak sok naplója, kézirata maradt fenn, illetve hogy sokszor vannak ellentmondások a publikált és a nem publikált munkáiban leírtak között.

Petrás Éva végül megállapította, Nagy Töhötöm életében a változás volt állandó, illetve, hogy korábbi életeivel, szerepeivel nem szakított teljesen, hanem azok egymásra rakódtak a személyiségében.

A rendezvény végén a partnerek közreműködését a vatikáni levéltári delegátus köszönte meg.

Forrás és fotó: Magyarország Szentszéki Nagykövetsége

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »