A világuralmi háttérszervezetek magyar delegáltjairól kérdezte Novák Előd Orbánt

A világuralmi háttérszervezetek magyar delegáltjairól kérdezte Novák Előd Orbánt

A globális pénzhatalom háttérintézményeiben való magyar részvételről kérdezte a kormányfőt Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, rávilágítva: Orbán Viktor korábban maga is tagja volt a négyfős kvótának a Liberális Internacionálé alelnökeként, ma Surányi György a magyar delegáció vezetője.

Novák Előd írásbeli kérdésében leszögezi: nemcsak Lord Rothschild bankár szolgálta az új világrend élén álló világkormány létrehozását, számos ma is működő háttérszervezet munkájában Magyarország is részt vesz a Bilderberg Csoporttól kezdve a Nemzetközi Valutaalapon át a David Rockefeller által újjászervezett Trilaterális Bizottságig, melynek legutóbbi ülésén 2022. június 10-12. között Stumpf István is részt vett Washingtonban.

Orbán Viktornak február 2-áig kell válaszolnia az alábbi írásbeli kérdésre, melynek címe: Az ún. összeesküvés-elméletek már gyakorlattá váltak – miért nem ad tájékoztatást róla a kormány?

Tisztelt Miniszterelnök Úr!
Naponta tapasztaljuk, hogy a kiszolgáltatott és megnyomorgatott kis nemzetek belső és külső ellenségeit változatlanul a nemzetközi magántőke globális hatalmi rendszerében működő titkos szervezetek, intézmények és személyek pénzelik, irányítják, hol nyíltan, hol hálózati fedésben.
De ha ezt szóvá tesszük, nemcsak a baloldali, liberális és zöld pártok vádolnak minket összeesküvés-elméletek gyártásával, hanem Önök is, Miniszterelnök úr! Holott jól tudják: az összeesküvés-elméleteket a két lábon járó ügyes „összeesküvők” mára kézzel fogható gyakorlattá tették.
A folyamat valós tényeit Önök is ismerik, mégis, vagy tagadják azokat, vagy a kettős beszéd módszereivel ködösítenek.
Pedig a történelem korán figyelmeztetett. Az Egyesült Államok alapító atyáihoz hasonlóan, 1912-ben az USA elnöke, Theodore Roosevelt egy választási gyűlésen a következőket mondta: „A látható kormányok mögött trónol egy láthatatlan kormány, amely nem tartozik hűséggel a népnek és nem ismer felelősséget. Az államférfi feladata ennek a láthatatlan kormánynak a megsemmisítése, a korrupt üzlet és a korrupt politika közti szövetség széttörése.”

Hírdetés

Caroll Quigley amerikai egyetemi tanár, a globális pénzhatalom titkainak egyik legjobb ismerője pedig ezt írja a háttérhatalom nemzetközi hálózatának céljairól: „… ez nem kevesebb, mint létrehozni a pénzügyi ellenőrzés olyan magánkézben lévő világrendszerét, amely képes uralni valamennyi ország politikai rendszerét és a világgazdaság egészét. Ezt a rendszert a világ központi bankjai feudális módon kontrollálják, összhangban azokkal a titkos megállapodásokkal, amelyeket a rendszeresen tartott magántalálkozókon és konferenciákon elfogadnak.”
Már vannak tapasztalataink arról, hogy a globális pénzhatalom háttérintézményeinek kiválasztottjai miként döntik el a kis nemzetállamok sorsát az ellenőrizhetetlen, kiszámíthatatlan nemzetközi szervezetekbe kényszerítés diktátumával, a pénz és a tömegtájékoztatás feletti ellenőrzés jogának megszerzésével, a kiszolgáltatott országok hosszú távú gazdasági-pénzügyi eladósításával.
És pontos ismereteink vannak itthon a nemzetközi hálózat előzményeiről és modernkori kezdeteiről, mai működéséről és részvevőiről, köszönhetően dr. Ilkei Csaba tudományos kutató munkásságának, aki több tanulmányában, mindenekelőtt a „Titkos szervezetek a nemzetközi magántőke globális rendszerében” címűben tárta fel a nagyközönség előtt ismeretlen tényeket. A globális világ szellemi atyja, a titkos hálózat létrehozója, Cecil Rhodes (1853-1902) angol születésű közgazdász, üzletember volt, akit 1890-ben Dél-Afrika miniszterelnökének is megválasztottak. Az új világrend élén álló világkormány létrehozását szolgálta hét végrendeletével 24 és 46 éves kora között a mindössze 48 évet élt Lord Rothschild bankár. Ilkei Csaba felsorolja a ma is működő háttérszervezeteket és -intézményeket a központi döntések végrehajtásáról gondoskodó Bilderberg Csoporttól a Trilaterális Bizottságig, a hálózat alapította Nemzetközi Valutaalaptól a Központi Kerekasztal („Rounde Table”) olyan kulcsfontosságú intézményeiig, mint például a New York-i Külkapcsolatok Tanácsa, a londoni Királyi Külügyi Intézet, a Háromszázak Bizottsága vagy a Tavistock Intézet.
Ön tavaly májusban 12 pontban foglalta össze a siker receptjét a nyilvánosság számára. A 7. pontban a következőket mondta: „Ne szorulj ki a szélére! A jobboldalon felütik fejüket a szélsőséges összeesküvés-elméletek. Az emberek ebből nem kérnek. Nincs különbség a jobb- és baloldali tudománytagadás között. Az összeesküvés-elméletekben néha van igazság, de ezzel a szavazókat eltávolítják.”
Ezzel szemben az az igazság, hogy Magyarország a rendszerváltás óta részt vesz a globális hálózat háttérintézményeinek munkájában egy négyfős kvótával.
A kvóta első tagja volt a kilencvenes években a Liberális Internacionálé alelnöke, Orbán Viktor és Kádár Béla, őket követte Járai Zsigmond és Kovács Árpád. A csoport mai tagjai: Surányi György (vezető), Stumpf István, Kovács Árpád és Kovács Gábor. A Trilaterális Bizottság, melyet David Rockefeller szervezett újjá a 70-es években, és a világrégiók közötti együttműködést hangolja össze, legutóbb 2022. június 10-12. között tartotta plenáris ülését Washingtonban, amelyen Stumpf István, Kovács Árpád és Kovács Gábor vett részt. A Bizottság európai regionális konferenciáját egyébként 2000-ben Budapesten rendezték.
Tisztelt Miniszterelnök úr! A magyar választópolgárokat igenis érdekli minden közügy, amiben bizalmukból Önök eljárnak és a sorsukat érintő döntéseket hoznak. Ezeket az ügyeket nem volna szabad elhallgatni és titkosítani előlünk, a magyar törvényhozás tagjai elől sem. Mikor kívánnak tiszta vizet önteni a pohárba, és nyilvánossá tenni azt, ami nem titok kéne legyen ebben az országban, hanem tájékoztatási kötelezettség tárgya?
Köszönettel:
Novák Előd

Forrás:kuruc.info
Tovább a cikkre »