A szabadkőművességről szóló vita margójára

  Számos monográfia szól arról, hogy az európai valamint az Európa kulturális vonzáskörzetében tartozó országok értelmiségi elitje erősen balra húz, ami egy tudatos, a XX. század elején megalkotott stratégia tudatos, tervszerű végrehajtásának eredménye. Magyarországon ezt a folyamatot egyszerűsítette és gyorsította a kommunizmus, mely drasztikus eszközökkel számolta fel a polgárságot, a nemzeti gondolkodást  és radikálisan visszametszette a keresztény vallás életlehetőségeit is.  

A rendszerváltás idején a proletár-internacionalizmus csapatai új mezt és masszív utánpótlást kaptak a liberál-kozmopolitáktól. Nem csoda, ha a magát nemzetinek mondó vagy valamilyen mértékben magát annak is érző értelmiség jelentős része a baloldali fősodornak kíván inkább megfelelni, mint a valós tényeknek illetve a nemzet létérdekeinek.

Kevés olyan közéleti vita volt, melyben annyira érezni lehetett ezt a jelenséget, mint a szabadkőművesség ügyében a Magyar Nemzet hasábjain az utóbbi hónapokban kibontakozott polémia.

Az iniciátor ezúttal is Szakács Árpád volt, aki pár éve a kultúrharc – értsd a névleg magyar kultúra ténylegesen magyarrá tételének törekvése – ügyében tett fel néhány tucat igen kínos kérdést, melyek lényege, hogy a nemzeti kormány miért finanszírozza kulturális téren a saját maga és a magyar nemzet ellenségeit, akik életvitelszerűen rágalmazzák Magyarországot és a magyarokat belföldön és külföldön.

Ezúttal épp a megfelelő időben, a trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulóján Szakács Árpád arra a közismert tényre mutatott rá, hogy ellentétben a magyar hivatalos történelemoktatás fennen hirdetett tanaival és köztük a nagytekintélyű Romsics Ignác téziseivel, a szabadkőművesek aknamunkája igen fontos tényezője volt annak a folyamatnak, melynek végeredménye a történelmi Magyarország szétverése és területe nagy részének a szomszédok közötti szétosztása volt.

Hírdetés

Igen, bármennyire is hihetetlennek hangzik, akadtak nagy idézettségű, megannyi kitüntetéssel és tudományos fokozattal rendelkező „szakmabeliek”, akik ezt az evidenciát nemcsak tagadják, de olyan is akadt köztük – név még a jobboldalon is értékelt Ablonczi Bálint – aki szerint a magyar szabadkőművesek integer Magyarországban gondolkodtak. Még ha igaz is lenne – egyesekre közülük valamilyen mértékben nyilván igaz is – az semmit nem von le az első magyar szabadkőműves kormány, Károlyi Mihály politikai kommandójának a történelmi felelősségéből, mely akkor szerelte le az ütőképes, az utolsó katonáig az ellenség földjén állomásozó magyar hadsereget, midőn az országot három oldalról fenyegette idegen támadás.

Remélhetjük, hogy ez a vita közelebb visz a szabadkőműves–tabu lebontásához és a kollektív történelmi tisztánlátáshoz.

Borbély Zsolt Attila

 A szöveg a Székely Hírmondó számára készült.

 


Forrás:bzsa.blogspot.com
Tovább a cikkre »