A hazatérő Felvidék köszöntése

A hazatérő Felvidék köszöntése

Világesemények követik egymást a Felvidék ősi magyar földjén – a Kormányzó komáromi bevonulásának felejthetetlenül, megrendítően, felemelően hatalmas történelmi tüneménye után a kassai bevonulás elé tekint mindenki. Rákóczi Ferenc Magyarországa fogadja Horthy Miklós Magyarországát, Felsőmagyarország fővárosában. Horthy Miklós bevonul Kassára…

Világesemények követik egymást a Felvidék ősi magyar földjén – a Kormányzó komáromi bevonulásának felejthetetlenül, megrendítően, felemelően hatalmas történelmi tüneménye után a kassai bevonulás elé tekint mindenki. Rákóczi Ferenc Magyarországa fogadja Horthy Miklós Magyarországát, Felsőmagyarország fővárosában. Horthy Miklós bevonul Kassára…

Nem korszakokat, de világokat köt össze az az óra. A magyar szabadság álma megint valóság lett, a Nagyságos Fejedelem álmát nem zavarja többé semmiféle idegen imperium árnyéka! Még él itt egy nemzedék, amely tanúja volt a Fejedelem diadalmenetének Rodostótól Kassáig — több mint egy emberöltő előtt volt ez, a háborúelőtti Magyarország meseszerű pompával kísérte nyugvóhelyére Rákóczi Ferencet. De jött húsz esztendő, amely márványkriptájában is feldúlta a Fejedelem nyugalmát. Húsz esztendő cseh megszállása, húsz esztendő, amelyben idegen hatalmaskodás garázdálkodott Kassa ódon, büszke, történelmin nemes falai közt.

Hírdetés

De most, húsz év után a régi kuruc Kassa, a régi magyar Kassa fogadja kitárt szívvel és kitárt lélekkel a felszabadító honvédeket, élükön az országgyarapító Hadúrral, Horthy Miklóssal. A kassai bevonulás napja nemcsak a miénk lesz, de minden idők minden magyarjáé. Húsz esztendő szenvedésteli küzdelmei zárulnak le evvel a nappal. De húsz év küzdelmei után ne feledkezzünk meg azokról, akik ezt a küzdelmet folytatni fogják — más viszonyok közt, jobb viszonyok közt, de a régi hittel; hiszen nem mindenki jön vissza a Felvidékről, ott marad többek közt a Felvidék magyar szabadságharcának egyik lánglelkű, nagyszerű vezére, Esterházy János, aki a Szlovákiában maradt magyarokhoz intézett drámai kiáltványában jelenti be küzdelmének folytatását. Kell-e külön mondani, hogy új harcában is a régi hálával és hűséggel kíséri az egész magyarság!

A kassai ünnepség a világ minden szabadságszerető emberének ünnepe. És öröm számunkra, hogy ott lesz lord Rothermere is. Ez a nap meghozza az ő diadalát is. Mindenkinek öröme, diadala ez a nap, akinek számára szívügy a jog, a szabadság, az igazság.

Az Est, 1938. november 9.

Hunhír.info


Forrás:hunhir.info
Tovább a cikkre »