A harc “középföldéért” zajlik?

A harc “középföldéért” zajlik?

A képen a NATO katonai szövetség terjeszkedése látható. Az idézet szöveg meg 1917-ből való, amiben Európa három pólusának egymáshoz való viszonya körvonalazódik.
Olyan, mint ha valaki ma írta volna, és nem 99 éve!

„Ma az emberek egy olyan csoportja a hangadó, amely uralni akarja a Földet a mozgékony kapitalista gazdaság eszközeivel. E csoport a tőle függő embercsoportokat a gazdasági eszközök révén kapcsolja össze és szervezi meg.
A lényeg az, hogy ez a csoport tudja, hogy az orosz területen él egy, a jövő szempontjából kialakulatlan embertömeg, amely magában hordozza egy szociális szerveződés csíráját. A jól kiszámított cél az, hogy e szociális csíra-impulzus az antiszociális csoport hatalmába kerüljön. E célt nem lehet elérni, ha Közép-Európából megértésből fakadó egyesülést keresnek a keleti (orosz) csíra-impulzussal.

Mivel az említett csoportot az anglo-amerikai világon belül találni, a jelenlegi hatalmi konstelláció csak alárendelt pillanat, amely minden valódi szembenállást és érdeket elfed. Elleplezi mindenekelőtt azt a valódi tényt, hogy az orosz kultúrcsíráért az anglo-amerikai pluto-autokraták és a közép-európai népek között folyik a küzdelem. Abban a pillanatban, amelyben a világ felismeri e tényt, a valótlan konstellációt egy valóságos váltja fel. A háború csak addig tart valamilyen formában, amíg a németség és a szlávság össze nem találkozik a közös célban: az emberiség felszabadításában a Nyugat igája alól.

Csak az alábbi alternatíva lehetséges. Vagy leleplezi az ember a hazugságot, amellyel a Nyugatnak dolgoznia kell, ha boldogulni akar, és azt mondja: az anglo-amerikai machinátorok egy áramlat hordozói, amelynek gyökerei a francia forradalmat megelőző impulzusban rejlenek, amely a kapitalizmus eszközeivel világuralmat akar megvalósítani, s amely számára a forradalmi impulzusok csupán jelszóul szolgálnak, ami mögé elbújnak; vagy átengedi az ember a világuralmat az anglo-amerikai világon belüli okkult csoportnak, amíg a leigázott német-szláv területekről jövőbeli vérfolyamok árán meg nem menekül a Föld igazi szellemi célja.”

Rudolf Steiner 1917

Közép-Európa Konfederáció

magyartudat.com

No visits yet


Forrás:magyartudat.com
Tovább a cikkre »