„Vedd a Könyvek Könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten igéjét” – Lektoravatás Máriabesnyőn

„Vedd a Könyvek Könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten igéjét” – Lektoravatás Máriabesnyőn

Ünnepi szentmise keretében huszonkét jelöltet avatott lektorrá Marton Zsolt váci megyéspüspök a máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilikában szeptember 30-án. A lektoravatás során az avatandók különleges megbízást kapnak az Egyháztól Isten igéjének hirdetésére és az abban gyökerező hit ápolására.

Feladatuk, hogy Isten igéje a liturgiában méltó módon és jól érthetően hangozzék el, de feladatuk a templom aktuális hirdetéseinek felolvasása is. A lektorok, avagy felolvasók a szertartás keretében átvették a püspöktől a Szentírást, a „Vedd a Könyvek Könyvét, a Szentírást, hirdesd hűségesen Isten igéjét, hogy egyre jobban életté váljék az emberi szívekben” szavak kíséretében. Ezáltal a lektorok az Egyház hivatalos megbízottjai lettek a szent szövegek felolvasására, amelyek a szentmise igeliturgia részében elhangzanak, az evangéliumot kivéve.

A szentmise elején a főpásztor köszöntötte az egybegyűlteket, az avatandókat és kiemelte milyen fontos szolgálatot kapnak, ezt folytatva szentbeszédében a lektorok küldetéséről és a Szentírás lényegéről elmélkedett. Azt hangsúlyozva: úgy legyenek Isten szolgálattevői, hogy közvetítsék az örömhírt embertársaiknak azáltal, hogy az Egyház megbízásából felolvassák Isten mindenkihez szóló üzenetét a Szentírásból.

„Az emberiség életében Isten volt a kezdeményező, aki beszélgetni akart az emberrel. Először egy népet választott ki, akinek közvetítők által – Mózes, próféták – kinyilatkoztatta önmagát. A választott népet és tagjait nagy türelemmel nevelte, tanítgatta: szövetséget kötött velük és törvényt adott nekik a Sínai-hegyen. Ez az első szövetség, ennek esszenciája a tízparancsolat. Aztán a végtelen, hatalmas Örökkévaló Isten egészen közel akart jönni az emberhez és Jézus Krisztusban emberré lett, Új és Örök Szövetséget kötött az egész emberiséggel. A két szövetség Istentől ihletett üzeneteit, eseményeit – amelyeket hosszú évszázadok alatt összegyűjtöttek és leírtak –, a Szentírás tartalmazza. A Biblia Isten üzenete az emberhez, és az ember válasza: az Ószövetség népéé és az Apostoli Egyházé.

A Szentírás a világirodalom gyöngyszeme is: irodalmi és történelmi alkotások gyűjteménye. A hívő ember számára a Biblia több, mint irodalom. Gárdonyi Géza Írás a Bibliába című versében így fogalmaz: „Mintha volna élő lelke!… Isten szíve dobog benne… Ez a könyv a könyvek könyve, szegény ember drága gyöngye… Világosság… Bölcsességnek arany útja…” XVI. Benedek pápa A Názáreti Jézus című opuszának első kötetében így tanít a Szentírás élő valóságáról: „A szentírás-magyarázat nem lehet tisztán akadémiai ügy, és nem száműzhető a puszta történetiség tartományába. A Szentírás mindenütt magában hordja a jövő lehetőségeit, melyek igéinek átélésében és átszenvedésében nyílnak meg igazán.” (…) A Szentírás történetei nem egyszer végbement események, hanem bármely történelmi korban megismétlődhetnek. Szereplői mindig behelyettesíthetők. Ma is. Nagyon fontos tudnunk:

A Szentírás meg akar bennünket tanítani arra, hogyan kell jól és értékesen élni. A Bibliát az olvassa jól, aki nemcsak a történetre figyel, hanem elgondolkodik róla: neki mit mond az Írás” – hangsúlyozta a főpásztor.

„A lektor, amikor az ambóra áll, az Egyház megbízásából olvassa föl Isten Igéjét, amely ma is formálja életünket. Ezt tanítja Szent Pálnak Timóteushoz írt második levele: »Minden Istentől sugalmazott írás hasznos a tanításra, az intésre, a feddésre, az igazságban való oktatásra, hogy Isten embere tökéletes és minden jótettre kész legyen«. Kedves leendő lektorok! Legyetek az Istentől ihletett Írás életté váltói, és hiteles közvetítői! Azt kívánom nektek, és azért imádkozom, hogy Isten országának keresőiként és építőiként legyetek segítségére plébánosotoknak vagy plébánia-szervezőtöknek a közösség formálásában. Kérjük a Mennyei Atyát, hogy titeket, akik most kerültök felavatásra, az Egyházban az Ő Fiának, Jézusnak hiteles szolgálattevői legyetek Isten Igéjének közvetítésében” – imádkozott homíliája végén Marton Zsolt váci megyéspüspök.

Ezt követően került sor a lektoravatásra.

Az új lektorok névsora ITT olvasható.

Hírdetés

***

A Váci Egyházmegye minden év szeptemberében várja a lektor- és akolitus szolgálat iránt érdeklődők jelentkezését, hívja azokat a nagykorú férfiakat, akik egyházi szolgálatot szeretnének vállalni lektorként és akolitusként. 2005 óta folyik lektor- és akolitusképzés azzal a céllal, hogy segítsen megtalálni a keresztény férfiaknak, hol a helyük, mi a feladatuk saját közösségükben. A lektor feladata a liturgián való felolvasás, az akolitus feladatköre a liturgián való szolgálat és olyan életvitel, hogy méltóképpen szolgálhasson az Úr és az Egyház asztalánál, vagyis az Eucharisztiának lesznek a rendkívüli szolgálói.

Felvételi követelmények:

– a jelölt 18. életévét betöltött 68 év alatti felnőtt, megbérmált, római katolikus hitét hitelesen gyakorló férfi legyen.

– az ajánló plébános számítson a jelölt szolgálataira a jövőben és kedvező jellemzést adjon a jelölt alkalmasságáról.

– felvételi elbeszélgetésen alkalmasnak bizonyuljon (főleg 3 területen: hitismereti, hitéleti/lelki életi, pszichológiai alkalmasság).

– a jelölt köteleződjön el, hogy mindent megtesz azért, hogy a képzési alkalmakról ne hiányozzon.

Az idei évben az új lektor- és akolitusképző évfolyam október 7-től indul. Akinek kérdése van, az Farkas László akolitusokért felelős lelkésznél (2120 Dunakeszi, Pf. 145.)  érdeklődhet.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »