Varga László kaposvári megyéspüspök az imádságról beszélt a Pécsi Egyházmegye szabadegyetemén

Varga László kaposvári megyéspüspök az imádságról beszélt a Pécsi Egyházmegye szabadegyetemén

Az imáról nem könnyű beszélni, mert nem egy teljesítendő feladat, hanem az Istenhez fűződő legbensőségesebb kapcsolat, amelyet mindennap újra kell kezdeni – mondta Varga László kaposvári megyéspüspök a Pécsi Egyházmegye szabadegyetemi sorozatának záró előadásán november 15-én, a Magtár Látógatóközpontban.

Felföldi László pécsi megyéspüspök köszöntötte a szép számban megjelent vendégeket, érdeklődőket, valamint az előadó kaposvári főpásztort, akivel harminc éve találkoztak először egy lelkigyakorlaton és akivel – szomszédos egyházmegyék főpásztorai lévén – szívesen találkoznak és osztják meg gondolataikat.

Varga László előadásában életútjának történéseiből vett pillanatok segítségével személyes hangvételű tanúságtételeként saját imaútjáról elmélkedett. A püspök emlékeztette a hallgatóságot arra az evangéliumi eseményre, melyben a tanítványok azt kérték Jézustól, hogy tanítsa meg őket imádkozni (vö. Lk 11,1–4) és Jézus egyetlen imádságot tanított meg velük, a Miatyánkot. Jézus eléjük élte az ima lényegét, az Atyával való mély és teljes szeretetkapcsolatot, melyet nekünk is meg kell tanulnunk – figyelmeztette tanításában a hallgatóságot a kaposvári főpásztor.

Mivel pedig ez a kapcsolat állandóan változik,

Az imádság kapcsolat a Szentháromság személyeivel és rajtuk keresztül a megdicsőült Egyházzal, a Szűzanyával, a szentekkel, az angyalokkal és a küzdő, valamint a szenvedő Egyházzal is. Ugyanakkor az imádsághoz köthető legfontosabb kérdés, hogy miért imádkozunk, mi motivál minket az imádságra és az imádságban – emelte ki az előadó.

Vannak, akik félelemből imádkoznak, mert úgy gondolják, különben Isten nem fogja szeretni őket. Vannak, akik számításból imádkoznak, mert nem tudnak kilépni az úgynevezett béres lelkületből, azaz úgy gondolják, ha megteszik, amit kér az Úr, tarthatják majd a markukat a jussukért. És persze olyanok is vannak, akik lelkiismereti kötelességből imádkoznak. A püspök arra biztatta a jelenlevőket, hogy bármelyik úton is haladnak, próbáljanak közelebb kerülni a Mennyei Atyához és Jézus Krisztushoz.

melyekben vágyakozunk Isten szenvedélyes szeretete után, mert megértettük és befogadtuk a szeretetet, mely mindig választ vár. A szeretet kap és ad, ez a törvényszerűsége, mert ezáltal növekszik és bontakozik ki.

Hírdetés

Jézus a zsoltárokat tanulta meg először imádkozni, a Szűzanya tanította meg neki. Az evangéliumok tanúsága szerint zsoltárokat imádkozott, népének az imáját, melyek a leghitelesebb, legvalóságosabb, az életből született gyógyító imák. Mindegyiknek középpontja és beteljesedése Krisztus és az Atya. Ezért, ha Jézus számára kedvesek voltak a zsoltárok, akkor számomra is nagyon kedves imák – mutatott rá Varga László.

Bennük a zsoltáros nem átkozódik, nem hibáztatja és nem szidalmazza Istent, hanem Isten előtt kiimádkozza magából azt a sok negatív érzést, amit a bűn kiváltott benne, majd ezek az érzések átmennek hálába és Isten dicsőítésébe. Azért hitelesek a zsoltárok, mert bennük a zsoltáros nem játssza meg magát.

Ha elfojtjuk negatív érzéseinket, indulatainkat megbetegszünk, ha a másikra zúdítjuk rá, megsebezzük őt. Meg kell tanulnunk Isten előtt kiborulni, mert ő akkor is szeret minket, ha a legvadabb érzésekkel állunk elé, melyek láttán Isten nem jön zavarba, ismeri a szívünk titkát és gyógyítani szeretne minket, de segíteni csak akkor tud, ha őszintén feltárjuk előtte érzéseinket – fogalmazott az előadó.

Végezetül Varga László a Szentlélekben való újjászületéséről egy személyesen megtapasztalt élménye alapján beszélt, mely megújította istenkapcsolatát.

Az átéltek hatására betöltötte a Szentlélek öröme és ajándéka, valamint megújult a szentségekkel való kapcsolata. Az Ige elkezdett élni benne és általa. A Szentlélekben való megújulás után pedig felfedezte a csendet, az imádság csendjének erejét, benne a Szentlélek általi istenkapcsolatra való vágyakozás erejét.

Hívnunk kell imáinkban őt, a Szentlelket, hogy élessze fel és tisztítsa meg a vágyat szívünkben a boldogságra, a jóságra, a szépségre, a szeretetre, ami maga az Isten. Ha kérjük őt és engedjük, hogy munkáljon, ő bizton megtisztítja szívünkben a vágyat – zárta az imádságról szóló személyes tanúságtételét Varga László megyéspüspök a Pécsi Egyházmegye szabadegyetemén, melynek idei évada a kaposvári főpásztor áldásával ért véget.

Az előadás megtekinthető a Pécsi Egyházmegye YouTube-csatornáján.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »