Útravaló – 2023. február 19., évközi 7. vasárnap

Napról napra közreadjuk a napi olvasmányokhoz, illetve az adott nap szentjéhez kapcsolódó gondolatokat az Adoremus liturgikus kiadványból. Februárban Várnai Péter címzetes prépost ad útravalót.

Isten nemcsak megalapozza az életünket, hanem távlatot is ad. Olyannyira hozzátartozik ez a két véglet, hogy az elmúlt hetekben csak mint fényt emlegettük, sőt, még a szabadságunkat is úgy határoztuk meg, mint az elköteleződés legmagasabb formáját. Azaz szabadnak lenni annyi, mint elköteleződni. Szabadságban élni, szabadnak lenni a dolgoktól, a tárgyaktól – ez még nem a szabadság. Ez a szabadság tárgyi feltétele. Szabadnak lenni nem valamitől kell, hanem valamire. A fiatal házas is így él és érez. Ő nem a legényéletet sajnálja, hanem örömmel hajtja a nyakát a legnagyobb és legszentebb járomba. Teszi ezt annak reményében, hogy itt szentelődik meg, és itt lesz boldog. 

Szent Pál ezt a szabadságot a következőképpen fogalmazta meg a korintusiaknak írt első levelében: „Minden a tiétek, ti Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené.” Ha ez így van, ha Pál tanítása igaz, akkor a szentségről szóló kérdésem is másként szól: Ki akar Krisztus követője lenni? Ez lefordítva annyit jelent: Ki akar szent lenni, ki akarja teljesíteni Isten akaratát? Az életszentség tehát nem a szentek szobrai melletti hely, hanem az Isten előtt megálló, felvállalt élet. Nézzük meg mit is jelent ez: 

Hírdetés

Jelenti a szolgáló szeretetet. Két héttel ezelőtt felhívtuk a figyelmet arra, hogy az életmentő kistányért rakjuk meg süteménnyel, és látogassuk meg a környezetünkben élő idős vagy beteg embert. Ugye, mindenki megtette? Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Életszentség a keresztény családokban: Vajon beengeditek-e életetekbe a piszkos kis önzést és a felesleges költekezést, ami a kísértések előszobája?

Életszentség a keresztény házaspárok és jegyesek számára: Ez jelenti a gondokkal való szembesülést, azok őszinte föltárását, a szívből jövő megbocsátást és a folyamatos újrakezdést. Jelenti megújulóképességünket is, testi és szellemi vonatkozásban. Az életszentségre törekedve vállaljátok-e a tisztességes munkát a családban és a munkahelyen? Van-e figyelmetek, hogy felajánljátok a segítségeteket? Imádkoztok-e a katonákért, akik őrzik országunk nyugalmát és békéjét, s legalább szóban megvéditek-e őket?

Mózes harmadik könyvében az Ószövetség az embertárs iránti szeretetet egyetlen pontban jelöli meg: Mert én vagyok az Úr, mert én szent vagyok. Az égő csipkebokor jelenete óta tudjuk, hogy ez a kinyilatkoztatott ige annyit jelent: Én vagyok neked, és nem élhetsz úgy, mintha nem volna tudomásod erről. Vagy másképpen mondva: „Térjetek vissza, elpártolt ifjak, mert én vagyok a ti Uratok” (Jer 3,14). Ezt a gondolatot fejezi be Jézus Szent Máténál: Ti is legyetek olyan tökéletesek, mint mennyei Atyátok! A szent és a szentség nem viseli el a torzókat: Ezek azok a nehezen elviselhető, félgőzzel élő emberek, akiktől irtózni tudunk, látva lustaságukat és lagymatagságukat. Nehezen szembesülünk a félárbócosokkal és a szellemi rövidnadrágosokkal, s nehezen viseljük el azt is, ha az Egyházban találkozunk velük, akik számára az Egyház egy szórakoztató intézmény vagy csupán egy a szolgáltató hálózatok közül. Akik számára az Egyház nem közösséget jelent, hanem egyéni vallásosságuk megélési terepét, ahol minden változás nélkül élhetnek. Nekik üzeni a mai evangélium: „Legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!” Ez az igazi jövőkép, ez az igazi emberhez méltó távlat.

Magyar Kurír


Forrás:magyarkurir.hu
Tovább a cikkre »