ÚJ HIVATKOZÁSI ALAP

ÚJ HIVATKOZÁSI ALAP

Levél született, ez: 

„Tisztelt Elnök Úr

E levél aláírói, a Magyar Tudományos Akadémia különböző világnézetű és szakmai érdeklődésű tagjai és doktorai, aggodalmunkat fejezzük ki a Magyarországon az utóbbi néhány évben végbemenő antidemokratikus folyamatok, különösen a sajtószabadság veszélyeztetése miatt. Igen károsnak tartjuk az Alkotmány olyan módosításait, amelyek csökkentik a demokratikus államokra jellemző fékek és ellensúlyok szerepét, és a menekültválságot felhasználva idegengyűlöletet ébresztenek. Az oktatás, kutatás és az egészségügy súlyos válsága mellett különösen aggályosnak tartjuk a közmédiumok államosítását, kormányszócsőként történő használatát, és a meglévő független sajtóorgánumok felszámolását, így előbb az Origo átalakítását, majd a napokban a Népszabadság bezárását.

Fontosnak tartjuk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia mint a hazai értelmiség egyik kiemelkedő képviselője és fóruma, részt vegyen ezeknek az össztársadalmi jelentőségű kérdéseknek a feltárásában és érdemi vita szervezésében. Aggodalmunkat különös súllyal támasztják alá azok a levelek, amelyeket az elmúlt napokban az MTA külső és tiszteleti tagjai Elnök úr részére juttattak el. A felvetett kérdések jelentőségét mutatják, hogy ezen köztiszteletben álló és hazánk sorsáért aggódó tudósok, hiányolva a magyar Akadémia megfelelő szerepvállalását, lemondtak akadémiai tagságukról.

Tisztelettel kérjük Elnök urat, hogy az MTA vezetése mielőbb tárgyalja meg ezen kérdéseket és kötelezze el magát a mellett, hogy a magyar társadalom fent említett égető kérdéseiről tudományos feltárómunkát és vitasorozatot kezdeményez. Mivel levelünk fontos közügyeket érint, ezért azt egyidejűleg nyilvánosságra hozzuk.

Tisztelettel (az aláírók névsorban):”

Ács Pál, irodalomtörténész, az MTA doktora

Bazsa György, fiziko-kémikus, az MTA doktora,

Csányi Vilmos, etológus, az MTA rendes tagja

Erdélyi Ágnes, filozófus, az MTA doktora,

Erős Ferenc pszichológus, az MTA doktora

Falus András, biológus, az MTA rendes tagja

Ferge Zsuzsa, szociológus, az MTA rendes tagja

Györfi László, matematikus, az MTA rendes tagja

Jánossy András, fizikus, az MTA rendes tagja

Juhász István, matematikus, az MTA rendes tagja

Kardos Julianna, vegyész, az MTA doktora

Katona Gyula, matematikus, az MTA rendes tagja

Kertesi Gábor, közgazdász, az MTA doktora

Kertész János, fizikus, az MTA rendes tagja,

Kornai András, matematikus, nyelvész, az MT doktora

Krausz Tamás, történész, az MTA doktora

Laki Mihály, közgazdász, az MTA doktora,

Mellár Tamás, közgazdász, az MTA doktora,

Nagy László, orvos-biológus, az MTA rendes tagja

Radnóti Sándor, esztéta, filozófus, az MTA doktora

Sali Attila, matematikus, az MTA doktora​

Sarkadi Balázs, orvos-biológus, az MTA rendes tagja,

Solymosi Frigyes, kémikus, az MTA rendes tagj

Somlai Péter, szociológus, az MTA doktora

Szalai Erzsébet, szociológus, az MTA doktora

Tóth Bálint, matematikus, az MTA doktora

Váradi András, biokémikus, az MTA doktora

Vicsek Tamás, fizikus, az MTA rendes tagja

És akkor kéretik átböngészni a névsort, és világossá válik minden. Világossá válik minden, és egyszersmind zárójelbe tétetik a levél nyitó mondatának ezen fele: „E levél aláírói, a Magyar Tudományos Akadémia különböző világnézetű (…) tagjai és doktorai, (…)”.

Ugyan már.

Ők pontosan ugyanazok, akik évek óta ugyanezt tolják egyéb fórumokon. Most éppen akadémikusokként. Jövő héten majd kertészekként, aztán apukaként meg nagymamiként fognak tiltakozni meg kezdeményezni. Semmi új. Nincs itt semmi látnivaló, tessék tovább haladni!


Forrás:badog.blogstar.hu
Tovább a cikkre »