Teljesítették gróf Esterházy János végakaratát

Teljesítették gróf Esterházy János végakaratát

ALSÓBODOK. Teljesítették gróf Esterházy János végakaratát. A mártír politikus hamvait szombaton Alsóbodokon, a Paulisz-birtokon helyezték végsõ nyugalomra a Szent Kereszt Felmagasztalása-kápolnában.

A szentmisére megérkeztek az Esterházy-emlékfutás résztvevõi is, akik az elmúlt napokban 22 települést látogattak meg, és hírét vitték az alsóbodoki kegyeleti megemlékezésnek. Az érintett községekben fejet hajtottak a mártír gróf tiszteletére elhelyezett emléktábláknál, valamint minden településrõl egy marék földet hoztak magukkal Alsóbodokra, amelyet elhelyeztek Esterházy János urnája mellé.

A szertartáson részt vett Esterházy János lánya, Esterházy-Malfatti Alice, a gróf unokája, Giovanni Esterházy-Malfatti János, valamint a gróf lengyelországi rokonai, továbbá jeles közéleti személyiségek, felvidéki és magyarországi politikusok. A kegyeleti megemlékezésen Esterházy János halálának 60., halálra ítélésének 70. évfordulójára emlékeztek a zarándokok, akik a Felvidék számos pontjáról, illetve Magyarországról is érkeztek Zoboraljára.  A Nyitrai Egyházmegye nevében Ïurèo Zoltán püspöki helynök köszöntötte a szentmise fõcelebránsait, köztük Bíró László tábori püspököt, Marek Jêdraszewskit, Krakkó érsekét, a szlovák katolikus egyház nevében pedig František Rábek tábori püspököt.

Esterházy János hamvainak végsõ nyugalomra helyezésén jelen volt Szilágyi Péter, Magyarország nemzetpolitikáért felelõs helyettes államtitkára, Pathó Marianna, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága osztályvezetõje, Németh Zsolt, az országgyûlés külügyi bizottságának elnöke, Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke, Rákóczi Anna, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének elnöke.  Tiszteletét tette továbbá mások mellett Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja országos elnöke, Õry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke, Gubík László, a Via Nova ICS elnöke, Martényi Árpád, az Esterházy Emlékbizottság elnöke, Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke és Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért elnöke.

Az Esterházy család nevében Giovanni Esterházy-Malfatti János, a mártír gróf unokája mondott beszédet, aki köszönetet mondott Paulisz Boldizsárnak a méltó emlékhelyért, ahova nagyapjának, Esterházy Jánosnak hamvai kerültek. „Két álom vált valóra ma. Az egyik nagyapám álma, aki ott akart örökre nyugalomra térni, ahol született, a másik álom Paulisz Boldizsáré, aki ott akarta eltemetni nagyapámat, ahol õ nyugodni akart. Nagyapám sokszor mondta, hogy az õ jele a kereszt. Számomra, az unoka számára, az õ életébõl a hite a leginkább követendõ. S azzal, hogy hamvait elhelyezzük ebben a gyönyörû kápolnában, az õ szellemisége, lelkülete itt marad köztünk“ – hangsúlyozta beszédében Esterházy János unokája.

Kövér László, a Magyar Országgyûlés elnökének levelét Petõ Tibor, Magyarország pozsonyi nagykövete olvasta fel. A házelnök levelében hangsúlyozta: gróf Esterházy János sorsa nemcsak egy tragikus jelképe a magyarok számára vesztes XX. századnak, hanem jelképe annak a XX. századi közép-európai sorsnak is, amely az istenben és az emberi szabadságban, a nemzeti hûségben és a nemzetek közötti egymásrautaltságban keresett õszinte menedéket. Magyarok és szlovákok, csehek és lengyelek közül sokan váltak mártírokká, sokan váltak hontalanokká, és hosszú ideig temetetlen halottakká – fogalmazott Kövér László.

A házelnök levelében hangsúlyozta: az édesanyja révén Lengyelországhoz is kötõdõ arisztokratánál – aki nemcsak magyar népét, de egész közéleti pályafutása során Csehszlovákiában, Szlovákiában és Magyarországon egyaránt a keresztény európai értékeket képviselte – közös történelmünkben aligha találhatnánk méltóbb személyiséget arra, hogy közös hõsünket, az emberi méltóság és szabadság közös mártírját lássuk benne.

A kegyeleti megemlékezés végén Marek Jêdraszewski, Krakkó érseke felszentelte a Szent Kereszt Felmagasztalása-kápolnát, melynek sziklabarlangjában helyezték végsõ nyugalomra Esterházy János hamvait.

Paulisz Boldizsár az eseményt követõen portálunknak úgy nyilatkozott: sokéves munkának és széleskörû összefogásnak köszönhetõ, hogy teljesült Esterházy János végakarata. „Örülök annak, hogy az egyházi méltóságok eljöttek és valóban méltó szertartás keretében helyezhettük végsõ nyugalomra Esterházy urnáját.  Köszönet illet mindenkit, aki ma ellátogatott Alsóbodokra, mert az ezernél is több zarándok jelenléte, az õ imáik és énekeik tették igazán felemelõvé ezt a megemlékezést“ – mondta portálunkban a birtok tulajdonosa.

Paulisz Boldizsárt már évek óta foglalkoztatta a mártír gróf hamvainak hazahozatala. Részleteiben megismerve Esterházy János életútját csak erõsödött benne az elhatározás, és ezen tervét a gróf családja is támogatta. „Sokszor sok helyen elmondtam már: nem szabad arra várnunk, hogy majd valaki más megteszi helyettünk azt, ami a mi kötelességünk. Esterházy értünk hordozta a keresztet, értünk halt meg, ennyivel tartoztunk neki, hogy teljesítettük utolsó akaratát. Én bízom abban, hogy ez a mai esemény – fõleg a fiataloknak – ad egy olyan impulzust, hogy tovább vigyék Esterházy szellemiségét“ – fejezte ki reményét Paulisz Boldizsár, aki ezután is szeretettel vár minden zarándokot a kápolnába, hogy leróják tiszteletüket Esterházy urnája elõtt. „Közel 30 évvel a rendszerváltás után merjük elhinni, hogy szabadok vagyunk, merjünk végre olyan dolgokkal foglalkozni, amikkel korábban nem lehetett, merjünk olyan embereket példaképül választani, akik a felvidéki magyarság felemelkedéséért tevékenykedtek. Esterházy egy volt közülük, de bátran mondhatjuk, hogy lelkiségben, kereszténységünk megélésében, a nemzetéhez való hûségben korának legkiemelkedõbb alakja volt“ – zárta gondolatait Paulisz Boldizsár.


Forrás:hirek.sk
Tovább a cikkre »